Muzyczny Salonik w Sędławkach

Muzyczny Salonik w Sędławkach

19 lipca 2018 roku Prezydent RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński, Stanisław Andrzejewski wraz z małżonką Ewą, zorganizował w swoim domu koncert muzyki klasycznej „Muzyczny Salonik w Sędławkach”. Pan prof. Oskar Gottlieb Blarr z Dusseldorfu, oraz Pan Tomasz Matuszewski z Bartoszyc wykonali na dwóch pianinach utwory na cztery ręce oraz na dwa instrumenty.

Oskar Gottlieb Blarr jest profesorem Wyższej Szkoły Muzycznej Roberta Schumanna, dyrygentem i animatorem życia muzycznego, w 2016 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W repertuarze koncertu znalazły się m.in. kompozycje Moszkowskiego, Chopina, Bacha czy Henrego Manciniego.

W wydarzeniu udział wzięli Rotarianie z RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński, RC Giżycko, RC Olsztyn, RC Elbląg Centrum, RC Sopot oraz RC E-Club of Poland Hansa, a także przyjaciele i znajomi organizatorów – w sumie 48 osób.

Po koncercie goście skosztowali tortu z okazji 10 rocznicy zaślubin Pani Ewy Guski i Pana Oskara Gotlieb Blarr. W sali myśliwskiej natomiast, można było zdegustować 27 domowych nalewek sporządzonych przez córkę organizatorów – Annę. Wieczorem, Pan Oskar Blarr oprowadził chętnych po Sędławkach jakie zna jeszcze ze swojego dzieciństwa.

Wspaniała atmosfera i frekwencja sprawiła, iż „Muzyczny Salonik w Sędławkach” stanie się cyklicznym wydarzeniem, aby promować muzykę klasyczną.

Redakcja

Fot. z arch. RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński

Zobacz też

119 urodziny Rotary International

119 urodziny Rotary International

Rotary ma 119 lat. Historia naszej organizacji rozpoczęła się od wizji jednego człowieka — Paula Harrisa. Adwokat z Chicago założył…

Rotarianie spełnili marzenia Bartka

Rotarianie spełnili marzenia Bartka

Tradycja zobowiązuje. Przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie naszego Klubu Rotary Lublin mieli radość obdarować drobnymi prezentami, wszystkich wychowanków internatu Specjalnego…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.