Muzyczne mazurki i wariacje na 100. lecie

Muzyczne mazurki i wariacje na 100. lecie

Kieleccy rotarianie postanowili uczcić 100-lecie niepodległości Polski  koncertem charytatywnym ze zbiórką na walkę z polio (chorobą Heinego-Medina). Do auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego zaprosili ponad 200 gości, a gwiazdą wieczoru był włoski pianista Francesco Attesti – rotarianin z Florencji.

Zebranych powitali – past prezydent Mariusz Jabłoński i sekretarz RC Kielce Magdalena Sitek. Stronę muzyczną koncertu przybliżył dyrektor ZPSM Artur Jaroń, który zaprosił na scenę ucznia szkoły Eryka Parchańskiego. Młody muzyk wykonał mazurki i preludium cis moll op. 45 F. Chopina.

Głównym muzycznym daniem były „Goldbergowskie Wariacje” J.S. Bacha w wykonaniu F. Attesti.  Pianista z Florencji wykonał także utwory F. Chopina i F. Schuberta.

Działania Rotary w zwalczaniu polio przedstawił współorganizator wydarzenia – lekarz, rotarianin Janusz Cieślik. W przerwie  koncertu poproszono zaproszonych gości o darowizny na walkę z polio. Do symbolicznej wazy zdrowia kierowały muzyczne dźwięki wygrywane na flecie przez uczennicę PSM. Po przeliczeniu okazało się, że zebrano ponad 2.400 złotych.

Koncert „z ziemi włoskiej do polskiej” odbył się dzięki wsparciu Szpitala Okulistycznego Medilnes oraz przychylności dyrekcji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Pamiątkowy album pokazujący Kielce wręczył zastępca prezydenta miasta Tadeusz Sayor.

Tekst i fot. Marcin Krzemiński

RC Kielce

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.