Moją pasją jest właśnie Rotary

Moją pasją jest właśnie Rotary

O najważniejszych zamierzeniach i celach na nadchodzącą kadencję, rozwoju Dystryktu, działaniach aktywizujących Kluby a także o wsparciu rodziny i pasjach z Gubernatorem elektem Dystryktu 2231 – Jerzym Korczyńskim – rozmawiała Dorota Wcisła (D.W).

D.W:
Powierzenie funkcji Gubernatora Dystryktu przez Komitet Nominacyjny to z pewnością wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Jakie uczucia towarzyszyły informacji o nominacji?

DGE J. Korczyński: Tak, to wielki zaszczyt, ale jeszcze większa odpowiedzialność. Często zadaję sobie pytanie: czy gubernator dystryktu to funkcja, czy raczej służba? Moim zdaniem to jest służba, polegająca na realizowaniu szlachetnych, rotariańskich idei!

Pojęcie służby jest mi szczególnie bliskie – Rotarianie stanowią przecież światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych właśnie ideałem służby na rzecz uczynienia świata lepszym, bardziej przyjaznym człowiekowi! Jestem przywiązany do rotariańskiej idei służby ludzkości, dlatego funkcja gubernatora polega, moim zdaniem, na wspieraniu i umacnianiu tej rotariańskiej idei, rozumianej, jako podstawa twórczych, wartościowych przedsięwzięć każdego klubu i każdego Rotarianina.

Pragnę dzielić się swoim doświadczeniem z klubami i Rotarianami w Dystrykcie. Służę w Rotary od 1991 roku, więc po 26 latach mam wręcz obowiązek służenia klubom w prowadzonej przez nie działalności.

 

D.W:

Jakie są najważniejsze zamierzenia i cele na nadchodzącą kadencję 2017 – 2018?

 

 

DGE J. Korczyński: Najważniejsze zamierzenia i wyzwania odnoszą się do klubów:

 • by były one mocne, silne i nowoczesne,
 • by ich służba na rzecz społeczności lokalnej i międzynarodowej była skoncentrowana na działalności humanitarnej w formule projektów klubowych z wykorzystaniem możliwości ich realizacji we współpracy z innymi klubami krajowymi i zagranicznymi,
 • by kreowały swój wizerunek i budowały zaufanie do Rotary w społecznościach lokalnych i na arenie międzynarodowej.

Ponadto Kluby powinny ubiegać się o umieszenie ich na liście cytowań  w Roku 2017/18 – jest to poświadczenie międzynarodowe o wywiązywaniu się klubu z realizacji celów Rotary w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku.

 

D.W:

Jak osiągnąć te cele? Jakie zadania dla klubów są planowane?

 

 

DGE J. Korczyński: Będę proponował Klubom i ich Członkom skoncentrowanie działań wokół następujących zadań:

 • Każdy klub powinien mieć swój własny plan strategiczny i określone cele w dłuższej perspektywie czasowej, krótszej i bezpośrednio na rok 2017-18. Pomocą powinna służyć strategia Rotary oraz broszura z wizją i misją, nakreślona przez Prezydenta Iana H. S. Riseleya na kadencję 2017-18.
 • Warto wyznaczyć takie cele działań klubu, które uwzględnią cele i aspiracje poszczególnych Rotarian. Powinny być ambitne, ale możliwe do zrealizowania, takie, których efekty są mierzalne. Jeżeli nie są mierzalne, należy uczynić je mierzalnymi.
 • Powinno się także opracować plany rozwoju poszczególnych klubów, w ich bliższym i dalszym horyzoncie czasowym.
 • Włączyć wszystkich Rotarian, członków danego klubu, do realizacji celów swojej organizacji – warto skorzystać tu ze wzorcowego schematu organizacyjnego klubu.
 • Warto również zacieśnić współpracę wewnątrzklubową i włączyć do realizacji celów klubu Alumnów Rotary, członków Interactu i Rotarctu.
 • Aby kluby osiągały sukcesy, ich członkowie powinni brać udział w szkoleniach dystryktalnych, korzystać z bazy danych i materiałów źródłowych Rotary International i Bazy Dystryktalnej.

 

D.W:

Co można zrobić, by zwiększyć liczbę członków w naszym Dystrykcie? Jest to bez wątpienia jedno z najważniejszych wyzwań na następne lata.

DGE J. Korczyński: Silny klub realizujący projekty humanitarne, dbający o wizerunek i świadomość, czym jest Rotary – to najważniejsze czynniki dzięki którym możemy spodziewać się wzrostu liczby członków naszej organizacji – a w szczególności:

 • należy opracować plan pracy z potencjalnymi kandydatami,
 • zaproponować podwójne członkostwo Rotartorom (na preferencyjnych warunkach),
 • zadbać o przyjazną atmosferę w klubie i poprawne relacje międzyludzkie,
 • organizować spotkania – prezentacje również dla osób spoza Rotary,
 • upowszechniać wiedzę o Rotary w rozmowach bezpośrednich, w mediach, na portalach społecznościowych
 • realizować dobre projekty i je prezentować.

Wszystkie tego typu działania dają efekt sprzężenia zwrotnego – wzbudzą zwiększone zainteresowanie Rotary wśród potencjalnych kandydatów, co przełoży się na zwiększenie liczby członków w naszym Dystrykcie, większe wpłaty i zwiększoną aktywność klubów.

 

D.W:

A co z członkami, którzy odchodzą z klubów? Jak możemy temu zaradzić?

 

 

DGE J. Korczyński: Klubu, który ma atrakcyjny plan działania, w którym panuje dobra atmosfera, a każdy Rotarianin ma przydzielone, satysfakcjonujące go, zadanie do wykonania – nikt nie będzie chciał opuścić.

Wiadomo, że są jednak różne sytuacje życiowe i różne sytuacje towarzyskie w samych klubach – zadaniem dla każdego członka jest dbać o klubowe koleżanki i kolegów.

 

D.W:

Czy Interact i Rotaract powinny stanowić naturalne zaplecze dla Rotary? Jaka jest ich rola?

 

DGE J. Korczyński: Oczywiście, to są nasi partnerzy w realizacji celów Rotary. Nasza rola polega na dyskretnej trosce o młodych ludzi oraz wspieraniu ich pracy wszędzie tam, gdzie wsparcia potrzebują.

Z otwartymi ramionami witamy byłych Interactorow a od niedawna nawet czynnych Rotaraktorow w gronie Rotarian, ale celem istnienia Interact i Rotaractu jest rozwijanie młodzieży w ramach tej formuły. Unikalbym traktowania tych programów jako „zaplecza kadr”. Nie każdy widzi swoją drogę w dojrzałym życiu w Rotary, chociaż szkoda.

 

D.W:

Prezydent Elekt Rotary International Jan H.S. Riseley w swoim haśle na kadencję 20017/2018 zawarł następującą sentencję: „Rotary zmienia świat”. Jak powinniśmy ją rozumieć?

 

DGE J. Korczyński: Hasło w oryginale brzmi: Rotary making a Difference, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy: Rotary robi różnicę. Sens tej sentencji w języku polskim najlepiej oddaje zdanie – Rotary zmienia świat. Przez całą kadencję będzie nam towarzyszyć w czynieniu dobra, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej.

 

D.W:

Jakie działania mogłyby pomóc w rozwoju naszego Dystryktu 2231?

 

 

DGE J. Korczyński: Silne kluby podejmujące działania na niwie humanitarnej, przedstawiające efekty swojej pracy w sposób jednoznaczny, dbające o pozytywny wizerunek i szerzące wiedzę o Rotary.

 

D.W:

Czy w rozwoju Dystryktu mogą pomóc szeroko rozwinięte działania w sferze dobrego PR – u?

 

DGE J. Korczyński: Oczywiście, pod warunkiem, że podstawą PR – u będą ciekawe, udokumentowane efekty skutecznego działania.

 

D.W:

Czy „Nowy Rotarianin” także wpisuje się w te działania?

 

 

DGE J. Korczyński: „Nowy Rotarianin”, jako czasopismo regionalne, wpisuje się we wszystkie działania zarówno poszczególnych klubów, jak i Dystryktu.

 

D.W:

W jaki sposób będą realizowane działania aktywizujące kluby – konkurs dla Klubów? To z pewnością okaże się interesujące dla klubów

 

DGE J. Korczyński: Jest to konkurs niezwykle specyficzny, bo wszystkie kluby mogą stać na podium. Jak to jest możliwe? Ano właśnie, to jest możliwe w Rotary. Mówiąc językiem sportowym metę osiąga się w trzech kategoriach współzawodnictwa, po zrealizowaniu 4 celów z bogatej listy propozycji.

Nagrodą w RI jest wpisanie nazwy klubu na listę cytowań Rotary roku 2017-18, czyli listę klubów wywiązujących się wzorowo z realizacji celów Rotary.

Nagrodą w Dystrykcie są środki finansowe już zarezerwowane w budżecie, dla PIERWSZYCH CZTERECH Klubów Dystryktu 2231, które jako pierwsze osiągną kwalifikacje do listy cytowań. Konkretne sumy zostaną przelane na konto klubu.

Moim zadaniem będzie wspieranie każdego klubu, według jego indywidualnych potrzeb, w celu osiągnięcia sukcesu.

 

D.W:

D.W: Kadencja Gubernatora to rok wielu wspaniałych kontaktów z klubami i Rotarianami, to jednak także intensywny rok pracy i wielu podróży. Taka perspektywa cieszy czy bardziej smuci?

 

DGE J. Korczyński: Praca w Rotary nigdy mnie nie smuci, choć pewne sytuacje wymagają specjalnej uwagi i troski, zabiegów, wyjaśnień, czasami bardzo dyplomatycznych, by nie narzucając swoich racji przekonać innych do skutecznego działania.

 

D.W:

A co na to rodzina? Jaki ma stosunek do Rotary?

 

 

DGE J. Korczyński: Moja rodzina jest ze mną w Rotary i wspiera mnie w realizacji różnych projektów humanitarnych. Dzięki temu wsparciu mogę oddać się pracy rotariańskiej całym sobą.

 

D.W:

Na jakiś czas trzeba będzie także zostawić swoje pasje i hobby. Jeśli takie są?

 

 

DGE J. Korczyński: Moją pasją jest właśnie Rotary, i to już od szkoły podstawowej.

 

D.W: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w nowej kadencji.

DGE J. Korczyński:  Dziękuję.

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.