Międzynarodowy Global Grant dla dzieci z Ukrainy

Międzynarodowy Global Grant dla dzieci z Ukrainy

Rotary Club Sopot International jest dumnym partnerem wspólnego Global Grantu klubów Rotary Club of Miami Dade, Rotary Club of Greater Gardner i Rotary Club Cherkasy Ukraine który niesie nadzieję dzieciom. Czerkasy to duże miasto w środkowej części Ukrainy nad rzeką Dniepr. Rzeka ta przepływa obok elektrowni atomowej w Czarnobylu i płynie przez centrum Czerkas. Wiele dzieci w tym mieście choruje na nowotwory z powodu radioaktywnego mułu jaki nadal  pozostaje w rzece.

Centrum Onkologii Dziecięcej w Czerkasach zajmuje się leczeniem dzieci z ogromnym poświeceniem personelu medycznego. Jeden z naszych członków, Christian Orobello, odwiedził to Centrum Onkologii i spotkał się z tamtejszymi lekarzami. Dowiedział się, że ośrodek rozpaczliwie potrzebuje sprzętu infuzyjnego, aby właściwie leczyć dzieci. Z ponad 30 dziećmi na oddziale mają tylko 15 pracujących urządzeń. Koszt zakupu dodatkowego sprzętu wyniósł około 55 000 USD. Był to zaporowy koszt dla szpitala.

Kluby Rotary przygotowały globalny grant aby wspólnie z Fundacją Rotary pozyskać odpowiednie fundusze i zabezpieczyć środki potrzebne do zakupu sprzętu dla szpitala. Rotary to globalna rodzina, a ten projekt to pokazuje że razem możemy zrobić więcej, dzięki międzynarodowej współpracy. To wspaniały Global Grant i cieszymy się, że możemy być jego częścią.

Christian Orobello, RC Sopot International 

Grafika: pixabay.com

Zobacz też

Konferencja „Sztuka nadziei”

Konferencja „Sztuka nadziei”

W dniu 13 marca 2024 roku w Łodzi odbyła się konferencja dla młodzieży szkół średnich zorganizowaną przez Zuzannę Płuciennik oraz…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.