Michał Sowa Gubernatorem Nominatem na kadencję 2026/2027

Michał Sowa Gubernatorem Nominatem na kadencję 2026/2027

Jak poinformował Gubernator Dystryktu 2231 Polska Marek Wcisło, decyzją Komitetu Nominacyjnego Dystryktu 2231 Rotary International Gubernatorem Nominatem na kadencję 2026/2027 został Michał Sowa z RC Kraków, który swoją gubernatorską służbę rozpocznie 1 lipca 2026 roku.

Gubernatorowi Nominatowi Desygnowanemu – Michałowi Sowie serdecznie gratulujemy wyboru. Poniżej biogram Michała.

Urodzony w 1976 roku w Krakowie. W 2000 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński ukończony, następnie studia doktoranckie oraz aplikacja adwokacka. Od 2005 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką, a także pełni funkcje samorządowe w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Od 2012 r. członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (przy Wojewodzie Małopolskim). Od 2016 r. mediator, członek Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wpisany na listę stałych mediatorów sądowych.

W Rotary od 2011 r., członek Rotary Club Kraków. W klubie pełnił kilkukrotnie funkcję Sekretarza (2012-2014, 2017-2019), w roku 2020-2021 był Prezydentem Klubu. Przeprowadził procedurę uzyskania statusu OPP dla RC Kraków. Zajmuje się sprawami formalnymi związanymi ze składaniem sprawozdań OPP i zbiórek publicznych prowadzonych przez Klub. Paul Harris Fellow 2022-23. Asystent Gubernatora na region Małopolski, Śląska i Kielc w latach 2022-2024. Sekretarz Dystryktu w kadencji 2024-2025.

Uczestniczył w licznych projektach klubowych, przede wszystkim zakupu i szkolenia psa przewodnika dla osoby niewidomej (wraz z Fundacją Vis Maior), prezentów mikołajkowych dla Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. A.L. Helclów, pomocy dla Ośrodka Adopcyjno-Wychowawczego Dzieło Pomocy Dzieciom, pomocy dla Domu Dziecka przy Alei Pod Kopcem w Krakowie, zakupu sprzętu diagnostycznego dla Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei – a szczególnie ceni udział w projekcie wyposażenia Domu dla niepełnoletnich matek z dziećmi w Krakowie zrealizowanym dzięki współpracy z Fundacją Stichting Katholieke Wezenverzorging z Bredy.

Prywatnie: żonaty, troje dzieci (które wiedzą, że tata wychodzi „na Rotary”). Hobby: fotografia, książki, góry latem i zimą.

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.