Magazyn Rotary Polska – 2022 rok

Rok 2022

Numer 1 (28) styczeń – luty 2022

KLIKNIJ I POBIERZ  Numer 1 styczeń-luty 2022

Numer 2 (29) marzec-kwiecień 2022

KLIKNIJ I POBIERZ  Numer 2 marzec-kwiecień 2022

Numer 3 (30) maj-czerwiec 2022

KLIKNIJ I POBIERZ  Numer 3 maj-czerwiec 2022

Numer 4 (31) lipiec-sierpień 2022

KLIKNIJ I POBIERZ  Numer 4 lipiec-sierpień 2022

Numer 5 (32) wrzesień-październik 2022

KLIKNIJ I POBIERZ  Numer 5 wrzesień-październik 2022

Numer 6 (33) listopad-grudzień 2022

KLIKNIJ I POBIERZ  Numer 6 listopad-grudzień 2022

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ