Łukasz Grochowski Gubernatorem Nominatem D2231 na kadencję 2018/2019

Łukasz Grochowski Gubernatorem Nominatem D2231 na kadencję 2018/2019

Łukasz Grochowski jako kandydat Komitetu Nominacyjnego, został ostatecznie wybrany w powszechnym głosowaniu polskich klubów Rotary, na Gubernatora polskiego Dystryktu 2231 Rotary International na kadencję 2018/2019.

Łukasz Grochowski Wybrany w dniu 13 lutego 2016 r. przez Komitet Nominacyjny Dystryktu na stanowisko Gubernatora Nominata na kadencję 2018/2019, a następnie w wyniku zgłoszenia kontrkandydata i uruchomienia procedury głosowania powszechnego, którego wyniki ogłoszono 27 kwietnia 2016 r. ponownie wybrany przez polskie kluby Rotary stosunkiem głosów 42:24, przy frekwencji 83%.

Aktualnie pełni funkcję (kadencja 2015/2016) przewodniczącego Dystryktalnego Komitetu ds. Członkostwa.

Od 1991 roku związany z ruchem rotariańskim jako członek założyciel Warszawskiego Klubu Rotaract – jednego z pierwszych klubów Rotaract w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 1992-94 członek i prezydent uniwersyteckiego Rotaract Club of San Angelo (San Angelo, Teksas, USA). W 1996 r. założyciel, a potem członek honorowy Klubu Rotaract Warszawa-Śródmieście. Prezydent Warszawskiego Klubu Rotaract w roku 1999/00.

Pierwszy District Rotaract Representative (DRR) polskiego Dystryktu 2230 w latach 1997/98 oraz 1998/99. W kadencjach 1999/00 oraz 2000/01 prezydent European Rotaract Information Centre (ERIC).

Kilkukrotny panelista i moderator warsztatów na zaproszenie Prezydenta Rotary International  na światowych Konwencjach Rotary International w: Glasgow (1997), Indianapolis (1998), Singapurze (1999) i Barcelonie (2001).
Po ukończeniu 30 lat i krótkiej przerwie, w roku 2006 był współzałożycielem i do dziś jest członkiem Klubu Rotary Warszawa-Żoliborz a w roku 2011/2012 był Prezydentem tego Klubu.

2008/2009-2013/2014 (przez 6 lat) Przewodniczący Dystryktalnego Komitetu ds. Rotaract
W roku 2010 – z ramienia Rotary opiekun Komitetu Organizacyjnego Europejskiej Konwencji Rotaract (EUCO 2010) w Warszawie
W 2012/2013 pełnił funkcję Asystenta Gubernatora na Warszawę i Podlasie.
W roku 2014/2015 – Przewodniczący Komitetu ds. RYLA.
W roku 2015/2016 – Przewodniczący Komitetu ds. Członkostwa.
W roku 2016/2017 będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Public Relations

Dwukrotnie odznaczony Paul Harris Fellow – pierwszy raz przez Prezydenta RI Kalyana Banerjee za drugim razem z inicjatywy i funduszy społeczności Rotaraktorów Dystryktu 2230.

Posługuje się biegle językiem angielskim, sprawnie włada rosyjskim i hiszpańskim oraz niemieckim, od 2011 uczy się japońskiego.

Źródło: http://www.rotary.warszawa-zoliborz.pl/lukaszgrochowski/

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.