Lubelscy Rotarianie z pomocą dzieciom

Lubelscy Rotarianie z pomocą dzieciom

W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, lubelscy Rotarianie z RC Lublin i RC Lublin Centrum uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, organizowanej z inicjatywy dziennikarki Ewy Dados z Polskiego Radia Lublin.

 

24 listopada 2019 roku podczas lubelskiego finału Rotarianie wystawili trzy samochody w centralnych miejscach miasta wraz z kilkunastoma wolontariuszami, którzy pomimo niesprzyjającej aury dzielnie stali na swoich stanowiskach. Podczas akcji zbierana była żywność tzw. trwała, słodycze, odzież, artykuły chemii gospodarstwa domowego, zabawki.

 

Nie ma jeszcze dokładnych danych co do wyniku akcji, ponieważ wszystkie zebrane przedmioty zostały oddane do magazynu, gdzie są sortowane, liczone i pakowane w paczki. Ze wstępnych danych wynika, że dzięki wrażliwości mieszkańców i wielu ludzi dobrej woli, udało się zebrać kilka ton żywności, zabawek, ubrań i słodyczy. Akcja potrwa do końca grudnia. Część paczek dotrze do dzieci jeszcze przed świętami. Paczki rozwożone są samochodami organizowanymi przez Lubelskie Radio, często także z pomocą Rotarian. W tym roku również został przekazany o dyspozycji samochód, który w pierwszych dniach grudnia będzie służył m. in. do przewozu owoców i płodów rolnych z okolic Lublina.

 

W ramach lubelskiej akcji charytatywnej, od ośmiu lat wystawiane są także popularne sztuki teatralne. W tym roku był to spektakl „Siedem grzechów głównych”. Wszystkie osoby chętne do wspomagania tej szlachetnej akcji, mogły nabyć cegiełki i obejrzeć sztukę, a tym samym wspomóc najbardziej potrzebujące dzieci.

 

Jerzy Kargol i Jacek Telenga, RC Lublin Centrum

Fot. Jacek Telenga, RC Lublin Centrum i i Dorian Flis, RC Lublin

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.