Leczenie stomatologiczne dla 121 dzieci z Ukrainy

Leczenie stomatologiczne dla 121 dzieci z Ukrainy

16 czerwca 2023 r. Rotary Club w Olsztynie podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Klubów Rotary Polska Dystrykt 2231  na realizację projektu  nr DRG0526058. Celem projektu było leczenie stomatologiczne dzieci uchodźców z Ukrainy przebywających w Olsztynie.

Projekt został realizowany z Fundacją „Dwa skrzydła UA” z Olsztyna, ul. Piastowska 13, prowadzoną przez Tatianę Revenko. Fundacja przeprowadziła ankietę wśród 100 uchodźców nt. rodzaju pomocy, której potrzebują. Stwierdzono, że osoby posiadające dzieci najbardziej potrzebują pomocy prywatnego dentysty. Rotarianie zorganizowali wybór lekarzy i podpisali z nimi  stosowne umowy.  Do akcji zaangażowali się:

  • Zofia i Grzegorz Kot prowadzący  spółkę partnerską AVIDENTAL KOT Lekarze Dentyści w Olsztynie, ul. Barcza 48 lok. 6L. oraz ich pracownicy.
  • Karol Sujka prowadzący spółkę partnerską Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna  Sujka s.p. w Olsztynie, Targ rybny 14,
  • Paweł Furmańczyk prowadzący Furmańczyk Clinic w Olsztynie ul. Kromera 8/29,
  • Wojciech Frączak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Frączak Stomatologia Mikroskopowa w Olsztynie, ul. Bartąska 159 lok. 9.

Fundacja zorganizowała rekrutację dzieci do leczenia i transport dzieci do stomatologa, tłumaczy języka ukraińskiego.

Wartość zrealizowanego projektu  wyniosła 36.000 zł, w tym udział własny Klubu 3.600 zł. Opieką stomatologiczną objęto 121 dzieci uchodźców z Ukrainy.

Stomatolodzy wykonali usługi po minimalnych stawkach. Średni koszt leczenia pacjenta wyniósł 297,52 zł. Wykonano ok. 720 procedur medycznych.

Dariusz Radziszewski, RC Olsztyn

Fot. z arch. RC Olsztyn

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.