Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z inicjatywy Alberta Katilovskisa oraz Druskininkų Rotary Klubas Sūrutis odsłonięto ławeczkę ku czci tego wielkiego Polaka, urodzonego w Żułowie na Wileńszczyźnie. Marszałek zakochał się w Druskiennikach w 1924 roku podczas swojego pierwszego pobytu, spędzał tam swoje wakacje aż prawie do samej śmierci. Ławeczkę miały zaszczyt wesprzeć finansowo Kluby z Polski, Klub Rotary Białystok oraz Klub Rotary Bartoszyce – Lidzbark Warmiński, informacja o fundatorach i darczyńcach została wygrawerowana i znajduje się na tabliczce z tyłu ławeczki.

Ławeczka stanęła w miejscu, gdzie stała oryginalna ławeczka nad samym brzegiem rzeki Niemen, tak pięknie opisana przez Elizę Orzeszkową w epokowym dziele “Nad Niemnem”. Niestety, domek, w którym mieszkał Marszałek, został zburzony przez sowietów w latach 60. XX wieku, a na jego miejscu stoi teraz hotel. Także zginęła oryginalna ławeczka tak często publikowana z Marszałkiem patrzącym na drugi brzeg rzeki, która wtedy stanowiła granice pomiędzy Polską a Litwą. Nie ma także dębu, no cóż dąb przeżył czasy sowieckie niestety kilka lat temu został zniszczony poprzez uderzenie pioruna i się spalił.

Ławeczka posiada podpis Józefa Piłsudskiego oraz herb Powstańców 1863 roku, przedstawiający Pogoń Litewską, Polskiego Orła oraz Rusiński herb Św. Michała. Idea federalizmu narodów stanowiących część Rzeczypospolitej Obojga Narodów była osią polityki Józefa Piłsudskiego. Twierdził on, że tylko zjednoczone narody Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy będą w stanie stawić czoło Rosji, niezależnie od tego, czy jest to “biała” czy “czerwona” Rosja. Marszałek uważał, że Rosja zawsze jest państwem agresywnym o silnej polityce imperialnej skierowanej przeciwko naszym narodom.

Na ławeczce znajduje się także cytat Marszałka po polsku i litewsku z “Złotej Księgi Druskiennik”, który pięknie opisuje to miejsce: “- Druskienniki były niespodzianką myśli Stwórcy w odpoczynku, gdy Ten się uśmiechnął”. Sam cytat został podsunął nam przez Romana Olkowskiego, Kierownika Zbiorów z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Ławeczka nie tylko służy jako miejsce odpoczynku, ale również jako przestrzeń do refleksji. To tu, spacerując alejkami Druskiennik, można na chwilę przysiąść i poczuć ducha historii, która łączy nasze narody.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Druskiennik i zatrzymania się przy ławeczce Marszałka Piłsudskiego, aby oddać hołd temu, co w historii najważniejsze – pamięci i szacunkowi dla tych, którzy przyczynili się do budowania lepszego jutra zarówno w historii Litwy, jak i Polski. Przypominamy, że w zeszłym roku Klub Rotary Surutis Druskienniki, Klub Rotary Białystok oraz Albertas przekazali unikatowe negatywy, niepublikowanych zdjęć Marszałka podczas jego pobytów w Druskiennikach. Negatywy znalazły swoje miejsce w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a sama uroczystość przekazania zdjęć była niezwykle podniosłą uroczystością przy obecności Rotarian z Polski, Litwy i Izraela.

Nasz Klub jest zaszczycony wraz z Rotary Club Bartoszyce – Lidzbark Warmiński zaproszenia do wsparcia tego pięknego projektu. Nasz Klub Rotary Białystok reprezentowała silna ekipa: Tomek Michalik, Szymon Andrejczuk i Bartosz Śliwecki, a Klub Bartoszyce Lidzbark Warmiński był również reprezentowany przez Stanisława Andrzejewskiego, który jest także przewodniczącym ICC Polska – Litwa. Po uroczystym odsłonięciu Ławeczki Rotarianie i zaprzyjaźnieni goście spotkali się w Sali spotkań Rotary w Restauracji Etno Dvaras, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać o wspólnych projektach i pomysłach na wspólne działania, a jest ich bardzo dużo co bardzo cieszy!

Materiał Tomasz Michalik, RC Białystok

Zdjęcia Tomasz Michalik i Albertas Katilovskis

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.