Kurs kulinarny dla uchodźczyń

Kurs kulinarny dla uchodźczyń

Od 25 listopada 2022 roku 17 uchodźczyń z Ukrainy brało udział w specjalistycznym Kursie Cukierniczym. Projekt był odpowiedzią na potrzeby osób uciekających z terenu Ukrainy do Polski. Po etapie znalezienia azylu, lokalu do zamieszkania, pomocy medycznej oraz psychologicznej, w późniejszym czasie osoby te wymagały również wsparcia aktywizacyjnego. Celem projektu było wsparcie Ukraińskich rodzin – głównie matek, w zaaklimatyzowaniu się i odnalezieniu się w obecnej rzeczywistości.

Zajęcia cukiernicze obejmujące 40-godzinny program szkolenia realizowane były od dnia 25.11.2022 r. do 8.12.2022 r., na terenie kuchni warsztatowej w Kuźnia Społeczna należącej do Banku Żywności w Olsztynie. Celem kursu było wsparcie uchodźczyń w zdobyciu wiedzy i umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie jako cukiernik lub pomoc cukiernika. A to z kolei umożliwi im szybszą adaptację do Życia w Polsce i poprawi ich sytuacje materialną.

Zajęcia kulinarne zostały poprowadzone zgodnie z 40-godzinnym programem zajęć przez nauczyciela cukiernictwa Teresę Iwanowską. Program zajęć obejmował:
– część praktyczną obejmująca zagadnienia z zakresu wyrobu ciast kruchych, bez, muffin, serników, jabłeczników, ciasta W-Z, wyrobów ciasta parzonego (ptysie, eklery, gniazda poznańskie), wyrobów ciast drożdżowych i półfrancuskich, pierników oraz ciast biszkoptowych w tym tortów oraz dekoracji.

Kurs kulinarny został zakończony w dniu 08.12.2022 r. oficjalnym rozdaniem certyfikatów, każdej z uczestniczek.

Zajęcia kulinarne w ramach kursu zostały uzupełnione o naukę języka polskiego. Zajęcia języka polskiego zostały poprowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela Joannę Połonczyk z Centrum Języka Masza. Kurs języka polskiego obejmował 16 godzin. Nauka języka polskiego miała na celu usprawnienie w asymilacji uczestniczek wśród społeczności lokalnej, ale również poprawę komunikacji podczas pracy w kuchni. Zajęcia z języka polskiego były oparte na nauce z zakresu żywieniowego i słownictwa związanego ze specyfiką pracy w gastronomii i cukiernictwa.

Podczas całego procesu zajęć kulinarnych i języka polskiego uczestniczki otrzymały wsparcie w postaci opiekunki do dzieci. Dzięki temu mogły swobodnie uczestniczyć każdego dnia w zajęciach nie martwiąc się o opiekę nad dziećmi na własną rękę. Wsparcie to było niezbędne, gdyż, uchodźczynie przebywają w Polsce samotnie, bez innych członków rodziny, którzy mogliby się opiekować dziećmi podczas ich nieobecności. Dzieci przebywające pod opieką niani, każdego dnia miały zapewnione również wyżywienie obejmujące drugie śniadanie i obiad.

W ramach kursu uczestniczki otrzymały jednocześnie indywidualne wsparcie doradcy zawodowego/coacha (2h/osobę), którego zadaniem było wsparcie w poszukiwaniu pracy, odnalezieniu się na polskim rynku pracy. Zadaniem doradcy zawodowego było przekazanie podstawowej, ale fundamentalnej wiedzy i umiejętności dotyczących prawnych i kulturowych aspektów na polskim rynku pracy. Uczestniczki wzbogaciły swoją wiedzę m. in. o prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, poznały zasady formalne i nieformalne, narzędzia/ strony internetowe do poszukiwania pracy. Spotkania skoncentrowane były na umożliwieniu uczestniczkom doskonalenia umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy np. przygotowanie CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych itp.

Łukasz Staniszewski, RC Olsztyn

Fot. z arch. RC Olsztyn

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.