Kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Szkoła Języków Obcych „Bacalarus” przeprowadziła kurs języka polskiego dla Ukraińców przebywających w Zamościu. Kurs odbył się w IV kwartale 2022 roku. Cieszył się dużym powodzeniem i, co sprawdziliśmy sami, jego efektem były nasze rozmowy z „uczniami” prowadzone bez problemu w języku polskim.

Wszystko stało się za sprawą Rotarianina, bo to kolega Szymon Chłopek, członek RC Zurich Bellerieve był duszą tego przedsięwzięcia. To dzięki dotacji Jego Klubu wszystko mogło się odbyć.

Motto RC Zamość Ordynacki, słowa Henry’ego Forda: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” w sposób doskonały oddają ideę naszego wspólnego projektu i istotę Rotary International.

Oto co o samym kursie napisała właścicielka Szkoły Gabriela Manastyrska, która podjęła się ponownie (i oczywiście bezpłatnie dla uczniów) przeprowadzić kolejną edycję szkolenia.

„Rok 2022 był rokiem zaskakującym, chyba nikt z nas świętując zeszłorocznego Sylwestra i składając sobie noworoczne życzenia, nie spodziewał się, że za niecałe dwa miesiące przyjdzie nam być świadkiem działań wojennych za granicami naszego Państwa.
We czwartek 24 lutego br, życie wielu z nas, a przede wszystkim wielu mieszkańców Ukrainy diametralnie się zmieniło. To właśnie oni, zabierając swoje rodziny i najpotrzebniejsze rzeczy, ruszyli w nieznane, zaczynając nowy etap swojego życia w Polsce.

Motywacja Polaków do działań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy była nieograniczona, rozpoczęły się różnego rodzaju zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy codziennego użytku, ubrań, kosmetyków, jak również udostępnianie miejsc noclegowych.

Z dodatkową inicjatywą wyszła również Szkoła Języków Obcych Bacalarus, która stworzyła kurs języka polskiego dedykowany grupie osób przyjezdnych z Ukrainy, zamieszkujących Zamość i okolice. Miał on na celu wdrożenie przyjezdnych w otaczającą ich rzeczywistość, stworzenie możliwości porozumienia się w codziennych sytuacjach z lokalną społecznością, jak również wyposażenie w umiejętności językowe tak bardzo
potrzebne w znalezieniu nowej pracy.

Historia kursów języka polskiego sięga maja 2022 r. Wtedy właśnie w naszej szkole zdecydowaliśmy o rozpoczęciu nauczania języka polskiego pod opieką bardzo doświadczonej nauczycielki p. Katarzyny Kędziora. Kurs trwał 2 miesiące, od maja do czerwca i był skierowany zarówno do osób dorosłych, jak również dzieci i młodzieży. Pomoc uzyskało około 75 osób, a zakończenie kursu przyniosło wiele emocji. Kursanci nawiązali między sobą przyjaźnie, natomiast cotygodniowe spotkania były możliwością udzielenia sobie wzajemnego wsparcia. Kursanci zdobytą wiedzę wykorzystywali na bieżąco w poszukiwaniu pracy, w szkole, czy też podczas rekrutacji na polskie uczelnie.

Uczestnicy przynieśli ze sobą wiele poruszających historii, jak również planów, które stały się inicjatywą do kontynuacji niesienia pomocy przyjezdnym, w postaci dalszej nauki języka polskiego. Dlatego też, latem 2022 roku na jednym ze spotkań powstał pomysł współpracy pomiędzy Rotary Club Zamość Ordynacki i Szkołą Języków Obcych Bacalarus, który obejmował dofinansowanie kontynuacji kursu języka polskiego.

Podczas jego realizacji utworzono cztery dwunastoosobowe grupy dla dorosłych, które rozpoczęły naukę języka polskiego, bądź kontynuowały ją po wiosennych kursach. Swoją wiedzą podczas zajęć, odbywających się dwa razy w tygodniu, dalej dzieliła się pani Katarzyna Kędziora.

Pani Katarzyna tworzyła niebanalne lekcje, rozwijała nie tylko podręcznikowe umiejętności gramatyczne, ale również zachęcała do tworzenia indywidualnych prac. Projekt pomyślnie zrealizowano, a jego oficjalne zakończenie odbyło się 21 grudnia 2022 r.

Podsumowując, dzisiejsze wsparcie Ukrainy to poważna inwestycja w bezpieczeństwo i stabilność Polski, Europy i świata. Udzielana przez Polaków a także międzynarodowe środowiska dobrych ludzi pomoc, pokazuje jak jesteśmy zjednoczeni i nie obojętni na krzywdę narodu ukraińskiego. Jako Szkoła Języków Obcych Bacalarus, cieszymy się, gdy mogliśmy wspólnie z Rotary Club Zamość Ordynacki zaangażować się w tę akcję społeczną i dołożyć swoją cegiełkę w pomaganiu innym.” Gabriela Manastyrska

Cieszymy się że udało się przeprowadzić to szkolenie i dać wsparcie uchodźcom z Ukrainy przebywającym w naszym kraju.

Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

Na zdjęciu: Kursanci w dniu uroczystego zakończenia kursu.  Fot. z arch. RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.