Kuchnia Społeczna w Olsztynie

Kuchnia Społeczna w Olsztynie

Co to jest Kuchnia Społeczna?

Kuchnia Społeczna, to miejsce, gdzie Bank Żywności w Olsztynie będzie szkolił społeczeństwo w zakresie żywienia oraz niemarnowania jedzenia, tu również osoby bezrobotne będą mogły zdobyć nowe kwalifikacje poprzez kursy zawodowe w obszarach związanych z gastronomią. Dzięki tym szkoleniom zwiększą się ich szanse na powrót na rynek pracy. Poza szkoleniami osoby te otrzymają kompleksowe wsparcie, aby efektywnie dopasować indywidualne predyspozycje do ofert pracy.

Kuchnia Społeczna jest częścią większego programu o nazwie Kuźnia Społeczna, realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie, który ma na celu: wzmocnienie lokalnej i regionalnej gospodarki poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości społecznej, realizację projektów wzmacniających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i bezrobociem, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania marnotrawieniu żywności i odpowiedniemu żywieniu, zapewnienie posiłków osobom potrzebującym.

Projekt grantu globalnego o nazwie Kuchnia Społeczna: kursy gastronomiczne i przedsiębiorczości obejmuje wyposażenie Kuchni Społecznej w niezbędny sprzęt do prowadzenia szkoleń zawodowych, związanych z gastronomią oraz przedsiębiorczością. Łącznie zakupiony zostanie sprzęt o wartości około 218 tys. złotych.

W wyniku tego projektu Bank Żywności w Olsztynie będzie mógł prowadzić profesjonalne szkolenia z zakresu gastronomii oraz zwiększyć liczbę szkoleń dla dzieci, osób starszych oraz bezrobotnych. Planuje się prowadzenie średnio 16 szkoleń na miesiąc, w których uczestniczyć będzie około 180 osób .

Jak to się zaczęło?

RC Olsztyn Varmia współpracuje z Bankiem Żywności w Olsztynie od początku swojego istnienia, wspierając program dożywiania dzieci, akcje zbiórki żywności. Pierwszą wspólną akcją jaką zorganizowano razem był I Charytatywny Bal Halloween w Olsztynie, właśnie w magazynie Banku Żywności, który to zostanie przekształcony m.in. na Kuchnię Społeczną. Choć miejsce było bardzo nietypowe, wspaniale wpisywało się w klimat balu Halloween, a pierwsza edycja balu okazała się takim sukcesem, że jest to jedno z najlepszych wydarzeń w mieście (w tym roku odbędzie się już szósta edycja). Kolejne wspólne akcje były tylko kwestią czasu. Bank Żywności rozpoczynał prace nad projektem Kuźni Społecznej właśnie w magazynach Banku i jako RC Olsztyn Varmia członkowie zdecydowali się wesprzeć tę ideę.

Drugim milowym krokiem tego projektu była kolacja w słynnej Anatewce w Łodzi podczas konferencji Dystryktu w 2018 roku. Tam członkinie klubu Varmia poznały Piotra Fabisia z RC Berlin Zitadelle, który uwierzył w klub i pomysł projektu jako grant globalny. W krótkim czasie potwierdził pierwsze zagraniczne wsparcie w wysokości 1000 Euro.

W RC Osztyn Varmia uwierzył również nasz dystrykt za pośrednictwem Janusza Lisieckiego, oferując nam 2000 USD wsparcia, jeżeli tylko klubowi uda się zgromadzić wszystkie wymagane fundusze.

Kolejne kroki nie były już tak łatwe. Zaczęto uruchamiać skromne znajomości w ramach Rotary. Bank Żywności ze swojej strony również próbował nawiązać międzynarodowe kontakty, szczególnie tam, gdzie istniał kontakt rotariański. W ten sposób nawiązano kontakt i otrzymano wsparcie z RC Chicago One. Jak się okazało – na co także nazwa wskazuje nazwa – jest to pierwszy utworzony klub Rotary na świecie.

Nadal szukano możliwości przekonania do projektu klubów z zagranicy. Okazja nadarzyła się podczas Rotary Institute w Wilnie, znajdującego się tylko 400 km od Olsztyna. Dwuosobowa delegacja naszego klubu, prezydent obecnej kadencji Anna Konopielko-Gołaś oraz past prezydent Wojciech Sypko,  pojechali prezentować nasz projekt. Niedługo po konferencji RC Kalmar ze Szwecji zdecydował się wesprzeć grant.

Nadal brakowało sporo funduszy, szczególnie wśród klubów zagranicznych, skąd musi pochodzić minimum 30% wszystkich środków. Kolejnym dobrym pomysłem, jak nawiązać współpracę z innymi klubami, było napisanie do klubów mieszczących się w miastach partnerskich Olsztyna. Pierwsze kontakty e-mailowe przerodziły się ostatecznie w wizytę na naszej klubowej wigilii. Wigilia – typowa dla RC Olsztyn Varmia – przygotowywana własnoręcznie, gwarna i rodzinna, zmiękczyła serce Prezydenta klubu z RC Osnabruck-Mitte. Wkrótce dołączył do wsparcia finansowego również klub RC Gelsenkirchen Beur, również z miasta partnerskiego.

Wydawało się, że jest blisko domknięcia budżetu, ale nadal brakowało 2500 USD z klubów zagranicznych. Pomysłów brakowało, a czas upływał nieubłaganie. I jak w filmie „Batman” czy „Superman”, pojawił się ON – RID Piotr Wygnańczuk i otworzył przed klubem świat, a dokładnie dystrykt z Indii oraz dystrykt i klub z USA!

Kluby i dystrykty uczestniczące w projekcie Kuchnia Społeczna, w sumie 8 klubów w tym 6 zagranicznych oraz 6 dystryktów: RC Berlin Zitadelle, RC Osnabruck Mitte, RC Gelsenkirchen-Beur, RC Kalmar, RC Chicago One, RC Mayville, RC Olsztyn, RC Olsztyn Varmia, DDF Polska, DDF Niemcy 1940, DDF Niemcy 1850, DDF Indie 3000, DDF Szwecja 2410, DDF USA 6250.

Akcje RC Olsztyn Varmia

W wyniku licznych działań charytatywnych klub zebrał w sumie prawie 16 tysięcy USD. Środki te pochodziły w głównej mierze z Charytatywnych Balów Halloween, jak również z naszej drugiej flagowej akcji: sztafety integracyjnej „O co biega?”. Wspólnie z Bankiem Żywności zorganizowano także kilka wydarzeń charytatywnych, jak spektakl teatralny, alternatywne targi ślubne czy tegoroczny bal rotariański. Zgromadzone pieniądze udało się pomnożyć wielokrotnie przez zaangażowanie innych klubów i dystryktów oraz wkład Rotary Foundation.

Co dalej?

Obecnie klub czeka na rozpoczęcie projektu, analizuje oferty i w krótkim czasie po otrzymaniu środków finansowych przystąpi do zakupu sprzętu. Realizacja grantu ma odbyć się w miesiącach maj-lipiec 2019. Następnie Bank Żywności rozpocznie działania edukacyjne oraz cykl szkoleń dla bezrobotnych. RC Olsztyn Varmia będzie wspierać i monitorować szkolenia przez okres około 2 lat. Po tym czasie Bank Żywności będzie realizował dalsze szkolenia już samodzielnie.

Członkowie klubu czekają z niecierpliwością na spotkania podczas Konwencji Rotary w Hamburgu z Rotarianami, których zna tylko z korespondencji, aby móc im serdecznie podziękować za zaufanie i wsparcie na odległość.

Irma Kamińska, RC Olsztyn Varmia, Rotary Foundation Club Officer

Fot. z arch. RC Olsztyn Varmia

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.