Krótki przegląd historii polskiego Interactu

Krótki przegląd historii polskiego Interactu

Pierwszy Interact (również pierwszy w całej Europie Środkowo-wschodniej) powstał w Warszawie latach 1992-93 (spotkania zaczęły się w 1992, charter był wiosną 1993). Jego Prezydentem charterowym był Maciej Szwedowski. Nosił nazwę Interact Club Warszawa Centrum (inicjatorem założenia był Mirosław Wójcik z warszawskiego klubu Rotary Warszawa Centrum). Nie przetrwał on jednak próby czasu.

Inspiracją do reaktywowania idei była wizyta Interactorów izraelskich z Gan Yavne w 2008 roku, pod opieką Gabiego Orena, w efekcie której powstał Interact Jelenia Góra. Powołali go Małgorzata i Adam Czajkowscy a nieocenioną pomoc i zrozumienie okazał nam ówczesny Gubernator Tadeusz Płuziński. Charter miał miejsce w 2009 roku, a w 2013 roku klub przekształcił się w Interact Jelenia Góra-Cieplice. Z czasem zaczęły się formować kolejne. W roku 2009 powołano Interact Wrocław, w marcu 2010 roku Interact Club Polanica Zdrój, a w 2013 roku Szczecin Pomerania – obecnie Szczecin International i Interact Kraków. Następnie w 2014 roku powstał Interact Bydgoszcz, a w 2015 Interact Gdynia. W 2016 roku powstał Interact Łódź Centrum, natomiast obecnie zaawansowane jest tworzenie kolejnego, przy RC Grudziądz Centrum. Próbę podjął również RC Zamość Ordynacki i RC Koszalin.

Kluby Interactu zrzeszają młodych ludzi, w wieku 14-18 lat, z zastrzeżeniem, że może on być podniesiony do lat 19, jeśli w tym wieku uczeń kończy naukę. Tak młodzi ludzie potrzebują właściwej opieki pedagogicznej, dlatego jest ona jednym z podstawowych warunków tworzenia i prowadzenia klubów Interact. Niezwykle ważne jest również, aby kluby pozostawały w stałej ścisłej współpracy z placówkami, do których młodzież uczęszcza.

Działania Interactu w społeczności lokalnej

Działania interactorskie na płaszczyźnie krajowej, ukierunkowane są na pracę dla społeczności lokalnej. Kluby świadczą wolontariat w Domach Pomocy Społecznej, szpitalach, świetlicach integracyjnych dla dzieci, sierocińcach i schroniskach dla zwierząt. Organizują zarówno mniejsze akcje – „sprzątanie ziemi”, zbieranie nakrętek, zbiórki okularów czy książek dla Afryki, jak i większe wydarzenia, takie jak koncerty charytatywne. Wszystkie środki pozyskane w ten sposób, przeznaczane są na pomoc osobom potrzebującym. Bardzo istotnym aspektem codziennego funkcjonowania Interactów jest pomoc sponsorującym je Klubom Rotary, m.in. w organizacji wydarzeń charytatywnych. Młodzież uczy się w ten sposób odpowiedzialności i poszanowania pracy, nabiera szacunku do innych ludzi, szczególnie tych potrzebujących pomocy. Nabywa też umiejętności przywódcze.

Interact na arenie międzynarodowej

Obok działalności lokalnej Kluby Interactu są bardzo aktywne na arenie międzynarodowej. Jest to bardzo istotny element ich pracy w naszym dystrykcie. Pozwala poznać młodzieży inne kraje, ich historię, kulturę, religie i obyczaje. Przełamuje negatywne stereotypy i uprzedzenia. Buduje postawy zrozumienia i wzajemnego szacunku, propaguje pokój.

Przykładem takiej współpracy jest zorganizowana w październiku 2016 roku, przez Komitet ds. Interactu, przy pomocy Komitetu Międzykrajowego Polska-Izrael oraz RC Jelenia Góra Cieplice, konferencja pokojowa młodzieży „Interact w Służbie Pokoju”. Spotkania odbywały się przez tydzień. Do udziału zaproszone zostały delegacje interactorskie z Niemiec, Izraela, Ukrainy i Polski. W sumie 34 Interactorów i 6 opiekunów. Kraje biorące udział w spotkaniu mają za sobą bardzo trudną historię, która dzięki młodym pokoleniom nie dzieli, lecz łączy. Tej idei służyły zajęcia i panele dyskusyjne z młodzieżą. Poziom wypowiedzi był, w ocenie moderatora doc. Józefa Zapruckiego oraz PDG Tadeusza Płuzińskiego, bardzo wysoki i świadczył o dużej dojrzałości dyskutantów. Oprócz zajęć merytorycznych organizatorzy przygotowali bogaty program integracyjno-turystyczny. Plan jest taki, aby taka konferencja odbywała się rotacyjnie, w każdym z czterech wymienionych wyżej krajów.
Interactorzy uczestniczą również regularnie w „Wigilii Wielu Narodów” i Dniach Wzajemnego Szacunku.

Wymiana międzynarodowa

Jednym ze stałych projektów międzynarodowych Interactu jest wymiana międzynarodowa. Taka współpraca została nawiązana z Ukrainą, Izraelem i Niemcami. Do tej pory odbyło się już po kilka wizyt wymiany z każdym z tych krajów. Dzięki pomocy ze strony Komitetu Międzykrajowego Polska-Izrael, nasza młodzież brała udział w dwóch konferencjach pokojowych „Leaders from Peace” zorganizowanych w latach 2013 i 2014 przez izraelski Dystrykt 2490. Udział w wymianie brali Interactorzy z Interact Wrocław, Szczecin Pomerania, Polanica Zdrój, Jelenia Góra, Jelenia Góra Cieplice oraz Zamość Ordynacki. W kwietniu 2017 roku młodzież wyjechała na obóz „Spring Time In Israel”.

Spotkania i plany na przyszłość

Od 2009 roku Interactorzy spotykają się na ogólnopolskich konferencjach. Organizuje je co roku inny Klub. W trakcie konferencji, oprócz prezentacji osiągnięć, wykładów i zajęć interpersonalnych, młodzież ma okazję do zwiedzenia lokalnych atrakcji turystycznych i integracji. Także opiekunowie mają możliwość dyskusji i wymiany poglądów. W tym roku spotykamy się w maju w Łodzi.

Komitet ds. Interactu

W roku rotariańskim 2010/2011 powołano w naszym dystrykcie Komitet ds. Interactu, którego przewodnictwo objął Adam Czajkowski. Podstawowym zadaniem, jakie sobie postawił, jest propagowanie pracy z młodzieżą wśród Klubów i powołanie do życia ruchu interactorskiego w naszym dystrykcie. Była to zupełnie nowa idea i do wszelkich decyzji podchodzono z dużą ostrożnością. Założony cel udało się osiągnąć. Kluby przestały obawiać się pracy z młodzieżą, przekonały się też, że nie jest to kosztowne, a niezwykle cenne, gdyż młodzież wnosi nową pozytywna energię w życie klubowe. Praktyka dowiodła, że Interactorzy potrafią doskonale zdefiniować i realizować cele swojego działania. Wykazują przy tym autentyczny zapał i zaangażowanie.

Praca z młodzieżą – przyszłością Rotary

Dlatego to nie liberalizacja zasad przyjmowania do Rotary i kanonów jego działania, a praca z młodzieżą stanowi o przyszłości naszego ruchu. Nie da się zbudować domu bez solidnego fundamentu. Byli Interactorzy zasilają szeregi Rotaractu. Ale to nie wszystko. Prezydent charterowa jeleniogórskiego Interactu Ania Łubińska, w czasie studiów we Wrocławiu, działała w tamtejszym Rotarakcie. Po ukończeniu studiów wróciła do Jeleniej Góry i w kwietniu zostanie przyjęta do Rotary. Wielu byłych Interactorów będzie zapewne w przyszłości wartościowymi członkami ruchu rotariańskiego.

Kilka słów na koniec kadencji

W czerwcu 2017 roku przekażę Komitet ds. Interactu swojemu następcy – Pawłowi Korczyńskiemu z RC Wrocław. Dziękuję wszystkim współpracownikom w Polsce, na Ukrainie w Niemczech i Izraelu, z którymi budowaliśmy ruch interactorski. Dziękuję Gubernatorom za zaufanie i pomoc. Dziękuję młodzieży za pracę i zaangażowanie. Jestem przekonany, że razem stworzyliśmy wartość, która będzie się rozwijać i dobrze służyć naszemu ruchowi.

Adam Czajkowski

Przewodniczący Komitetu ds. Interactu w D2231
RC Jelenia Góra Cieplice

Zobacz też

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.