Kreatywna młodzież z Gdyni

Kreatywna młodzież z Gdyni

W dniach 9-12 grudnia 2016 roku, młodzież z Gimnazjum nr 4 w Gdyni uczestniczyła w Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności „Destination Imagination” w Pekinie. Klub Rotary Gdynia Orłowo przyczynił się do sfinansowania tego wyjazdu.

Polska drużyna wywalczyła na niej rewelacyjne trzecie miejsce. Olimpiada bazuje na koncepcji myślenia dywergencyjnego zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program ma zachęcać do podejmowania procesu tworzenia – w oparciu o własne mocne strony.

Drużyna z gdyńskiego gimnazjum już po raz drugi wzięła udział w międzynarodowym programie edukacyjnym Destination Imagination. Wiosną 2016 r. we Wrocławiu mierząc się z kreatywnym rozwiązywaniem postawionych przed nimi zadań, rywalizowali z drużynami z całego kraju i zdobyli tytuł mistrza Polski. Jest to pierwsza i jedyna drużyna w historii programu z województwa pomorskiego, która osiągnęła tak wielki sukces w tym konkursie. Jako mistrzowie Polski gdynianie uzyskali prawo do zaszczytnego reprezentowania kraju podczas Azjatyckiej Olimpiady Destination Imagination.

Drużyny zmierzyły się w „wyzwaniu specjalnym”, polegającym na przygotowaniu w ciągu 24 godzin programu pod nazwą „Haze crisis”. „Uczennice miały za zadanie opracować autorskie 8-minutowe przedstawienie w języku angielskim o charakterze edukacyjnym, poruszające problem smogu. Z wyznaczonych przez organizatorów materiałów należało przygotować scenografię, plakat oraz rekwizyt. Drużyna musiała w swoim przedstawieniu zaproponować realne rozwiązanie problemu zanieczyszczeń powietrza” – tłumaczy trener drużyny Anna Drotlew.

Druga część rywalizacji to „wyzwanie na już”, które polegało na stworzeniu w krótkim czasie jak najwyższej konstrukcji z dostarczonych przez ekspertów materiałów. W celu zdobycia dodatkowych punktów uczennice przeprowadziły ankietę wśród 10 drużyn, z której dowiedziały się, jakie środki zapobiegawcze wprowadzają władze innych krajów, aby zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza.

Trenerka zwycięskiej drużyny Anna Drotlew nie kryje radości z sukcesu. „Przygotowanie do konkursu trwało wiele miesięcy. Spotykaliśmy się zazwyczaj w soboty na 2, 3 godziny. Młodzież dużo czasu poświęciła także o pozyskanie pieniędzy na wyjazd, np. przez pakowanie zakupów w sklepach, organizowanie koncertów czy loterii” – mówi Anna Drotlew. „Udział w olimpiadzie był niesamowitym przeżyciem. Młodzież rozwinęła umiejętności językowe, poznała nową kulturę i nawiązała nowe przyjaźnie”.

fot. Anna Drotlew 
Żródło http://rotary.gdynia.pl/aktualnosci.htm

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.