Krajowe Seminarium Komitetów Międzykrajowych (ICC) w Łodzi

Krajowe Seminarium Komitetów Międzykrajowych (ICC) w Łodzi

W dniach 10-12.03.2017 w Łodzi odbyło się doroczne Krajowe Seminarium Komitetów Międzykrajowych (ICC). Seminarium poprzedziły posiedzenia dwóch komitetów, w piątek w obradowała polska sekcja ICC Polska-Niemcy, omawiano między innymi międzynarodowy obóz żeglarski zainicjowany przez KPN, a organizowany od lat przez RC Giżycko oraz przygotowania do spotkania rotarian Polska-Niemcy w Łodzi jesienią tego roku. W sobotę odbyło się spotkanie plenarne obydwu sekcji krajowych ICC Polska-Litwa z udziałem gubernatorów dystryktu litewskiego Rolandasa Statuleviciusa oraz dystryktu polskiego Krzysztofa Kopycińskiego. Przewodniczącymi sekcji krajowych są Joanna Dzienis i Norimantas Stankevicius. Omawiano plany przyszłej współpracy.
Obradom seminarium przewodniczył krajowy koordynator ICC i równocześnie Prezydent Światowej Rady Wykonawczej ICC – PDG Andrzej Ludek. W sesji otwierającej seminarium wystąpił gość specjalny Jego Ekscelencja Šarūnas Adomavičius – Ambasador Republiki Litwy w Polsce.

Okoliczność była nadzwyczajna, ponieważ właśnie w dniu 11 marca Litwa obchodzi swoje święto państwowe – Dzień odzyskania niepodległości Litwy, do czego nawiązał Pan Ambasador w swoim wystąpieniu. Litewski gubernator zaprezentował Rotary na Litwie. Mamy czego zazdrościć – w liczącej 3 miliony mieszkańców Litwie działają 52 kluby i 1 582 rotarian.

Ważnym wydarzeniem było przedstawienie zatwierdzonych w styczniu w Warszawie przez światową Radę ICC „Dyrektyw dla komitetów międzykrajowych”. Uczestniczący w seminarium DGE Jerzy Korczyński zaprezentował swoje oczekiwania wobec komitetów międzykrajowych i zapowiedział swoje wsparcie. W popołudniowej sesji przewodniczący komitetów opowiedzieli o swoich dokonaniach w minionym roku oraz planach na najbliższy rok.

Uczestnicy seminarium podziękowali Małgorzacie Czajkowskiej za 11 lat ofiarnej pracy w ICC Polska-Izrael.

Mark Krawczyński odpowiedzialny za promocję konwencji światowej opowiedział o tym wielkim spotkaniu, tym razem w Atlancie – szczególnie dla działaczy ICC jest to największe forum przyjaźni i wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. W Atlancie będziemy również promować nasze starania o organizację w niedalekiej przyszłości Konwencji Światowej Rotary w Warszawie.

Wieczorem uczestnicy seminarium mieli okazję podziwiania wyjątkowej gwiazdy międzynarodowej sceny rewiowej Jolanty Jaszkowskiej, która specjalnie na tą okazję przygotowała recital „Z Rotary dookoła świata”.

PDG Andrzej Ludek

RC Warszawa City

 

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.