RC Toruń dla uczniów

RC Toruń dla uczniów

Spotkanie RC Toruń w dniu 7 marca było naszym kolejnym „posiedzeniem wyjazdowym”. Spotkaliśmy się w Zespole Szkół nr 26, żeby zobaczyć efekty naszej pomocy dla tej placówki. Gospodarzami spotkania byli Prezydent RC Toruń Ryszard Musielak i dyrektor Zespołu Szkół pani Małgorzata Bielecka – Skop.

Spotkanie zorganizowano w tak zwanej „przestrzeni teatralnej” szkoły, czyli tam, gdzie jest zainstalowany sfinansowany przez nas i przez klub z Mölln (ok. 8000 PLN) sprzęt oświetleniowo – nagłośnieniowy.

Rotarianka Ania Stawikowska, pracowniczka szkoły opowiedziała o teatrach działających w szkole i wykorzystywaniu sprzętu oświetleniowo – nagłośnieniowego, który im kupiliśmy. Scena, na której była scenografia do najnowszego spektaklu „Tron” Teatru Bez Kurtyny oświetlona była kolorowymi reflektorami umieszczonymi na rampie. Słuchaliśmy ścieżki dźwiękowej z tegoż spektaklu i mogliśmy się przekonać o wysokiej jakości dźwięku.

Sama przestrzeń wykorzystywana jest przez dwa znane nie tylko w Toruniu teatry – Zapałka ze szkoły podstawowej i Bez Kurtyny ze szkoły przysposabiającej do pracy, oraz przez wiele grup działających w Zespole Szkół nr 26.

Dyrektorka Szkoły pochwaliła się sukcesami teatrów, które dwukrotnie wygrały ogólnopolskie festiwale twórczości osób niepełnosprawnych, organizowane przez fundację Anny Dymnej i występowały na scenach Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Wygrywają też od lat liczne przeglądy i festiwale ogólnopolskie, regionalne i miejskie. Przedstawienia są bardzo plastyczne i poetyckie.

Ponieważ bardzo wielu uczniów to osoby niemówiące, wprowadzono tam różne metody komunikacji alternatywnej. Dzięki naszemu dużemu grantowi sprzed kilku lat (ok. 90 000 PLN) zakupiono sprzęt elektroniczny i oprogramowanie do komunikacji alternatywnej. Dzięki temu część uczniów może porozumiewać się z otoczeniem za pomocą tabletów wyposażonych w indywidualnie dobrane zestawy piktogramów i syntezatory mowy.

Uczniowie korzystają też z unikatowego sprzętu do kształtowania orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo – ruchowej otrzymanego z Politechniki Gdańskiej dzięki naszemu koledze klubowemu Januszowi Marzyglińskiemu.
Nasza wieloletnia współpraca z Zespołem Szkół 26 przynosi, jak stwierdziła Dyrektorka, ogromne korzyści uczniom, a nam daje dużą satysfakcję z pomocy naszym słabszym podopiecznym.

Anna Stawikowska
RC Toruń

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.