I Konstanciński Piknik Rotariański

I Konstanciński Piknik Rotariański

1 października na terenie Centrum Terapii Narządu Ruchu „Biały Dom” w Konstancinie odbył się I Konstanciński Piknik Rotariański zorganizowany przez Klub Rotary Warszawa Konstancin. Współorganizatorami pikniku była spółka akcyjna Uzdrowisko Konstancin Zdrój, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Stowarzyszenie „Udarowcy-Liczy się wsparcie” oraz firma Boehringer- Ingelheim.

Hasłem pikniku brzmiało „STOP udarom mózgu”. W czasie pikniku w specjalnym namiocie przebadano bezpłatnie ponad 70 osób, którym zmierzono ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi oraz, gdy było to wskazane, wykonano badanie EKG.

Lekarze specjaliści na podstawie tych badań oceniali stopień ryzyka udaru mózgu oraz dawali stosowne zalecenia lekarskie. W czasie pikniku rozdano ponad 200 zestawów informacyjnych o udarze mózgu.

Jednocześnie w samym „Białym Domu” prowadzone były wykłady na temat udaru mózgu, rehabilitacji poudarowej oraz profilaktyki. Zaprezentowany został również stosowany w Centrum Terapii Narządu Ruchu „Biały Dom” egzoszkielet umożliwiający wspomaganie chodzenia u osób niemal całkowicie sparaliżowanych.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład Pana Bartłomieja Borala, trenera rozwoju umysłowego i mistrza Polski w zapamiętywaniu. Pan Bartłomiej przekonywał do ćwiczenia mózgu w celu polepszenia pamięci i zdolności kojarzenia, jako profilaktyki przed ewentualnym udarem.

Po pikniku, dla organizatorów, sponsorów i przyjaciół Klubu, którzy udzielili wsparcia dla akcji „STOP udarom mózgu”, w Konstancińskim Domu Kultury „Hugonówka” odbył się charytatywny koncert Waldemara Malickiego.

Za zebrane od darczyńców środki zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, który zostanie poprzez Stowarzyszenie „Udarowcy- Liczy się wsparcie” przekazany osobom po udarze.

Z arch. RC Warszawa Konstancin

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.