Konferencja Rotary-UNESCO w Sienie

Konferencja Rotary-UNESCO w Sienie

Piąta konferencja, po 10-ciu latach od pierwszej, odbyła się w Sienie. Kiedy pomysłodawca konferencji Rotary-UNESCO – Sebestiano Giovanelli z RC Urbino organizował pierwszą konferencję był rok 2013. Nie miał wtedy pewności czy jego pomysł przetrwa. A jednak, Stambuł 2015, Florencja 2017, Zamość 2019 i po covidowej przerwie, wreszcie w teraz Siena.

Tym razem organizacji konferencji podjęły się toskańskie kluby: Siena, Chianciano/Chiusi/Montepulciano, Valdelsa, Siena Est, Alta Valdelsa i Siena Montaperti.

Temat konferencji brzmiał następująco:” L’allegrezza dei forastieri non può andar divisa dalla dignità dei cittadini” co można przetłumaczyć – ” Radość cudzoziemców nie może przedkładać się nad godność obywateli”.

Słowa te pochodzą z e sieneńskiej Konstytucji z 1309 roku. Już wtedy widocznie najazdy „turystów ” – pielgrzymów, rycerzy w drodze do Ziemi Świętej, kupców, podróżników i rozmaitych obieżyświatów musiały być uprzykrzone dla sieneńczyków. Nie inaczej jest i dzisiaj w zabytkowych miastach – w najbardziej obleganych Wenecji czy Barcelonie, ale także w sezonie nawet w naszym niewielkim mieście.

Celem konferencji było więc poszukiwanie sposobu na zgodne współżycie mieszkańców i przybyszy. W trakcie konferencji wystąpiło około 20 osób. To oprócz rotarian, prezydenci regionów, merowie miast, architekci, przedstawiciel ICOMS i dyrektor regionalnego biura UNESCO,

Uczestnicy konferencji byli w zasadzie zgodni – nie ma złotej recepty by uniknąć problemów z nadmiarem turystów. Nie mogą to być przecież bilety wstępu zastosowane wszędzie. Sytuację może poprawić jedynie cały zespół różnorakich środków. Podkreślano więc rolę planów miejskich w koordynacji przedsięwzięć, rolę lokalnych społeczności, system prawny państwowy i lokalny, podział odpowiedzialności związanej z organizacją turystyki czy też możliwość „przekierowania” ruchu w miejsca równie atrakcyjne, a mniej znane. To tylko przykładowe propozycje, było ich znacznie więcej. Pewnym zaskoczeniem dla nas było wystąpienie jednego z prelegentów, reprezentanta rewelacyjnego miasta, ale nie wpisanego na listę UNESCO. Mieszkańcy tam zastanawiają się, czy w ogóle zabiegać o wpis skoro prowadzi to do tak wielu uciążliwości.

Przy takich okazjach, jako że nie tylko naradami człowiek żyje, organizatorzy zadbali o atrakcje. Cała ponad 100 osobowa grupa mogła zwiedzić San Gimignano, Pienzę i oczywiście Sienę ze słynnym Piazza del Campo i muzeum Contrada Capitana dell’Onda czyli jednej z 17-tu dzielnic walczących o prymat w Palio di Siena. Mieliśmy też własne dodatkowe atrakcje, choćby w postaci spotkania 92-letniego konserwatora sieneńskiej katedry w jego warsztacie. To Emilio Frati, nauczyciel akademicki, rzeźbiarz, mistrz kamieniarstwa ceniony w Sienie i poza nią.

Pod koniec odbyła się dyskusja o następnej konferencji. Przyjęto wcześniej zasadę, że co drugie spotkanie powinno odbywać się poza Italią. Tym razem zgłosiły się Sankt Petersburg, Malta i Lwów. Konferencje organizują miasta wpisane na listę dziedzictwa i mające zarejestrowane kluby Rotary. Wszystkie te zgłoszenia spełniły taki warunek. W wyniku wstępnego przeanalizowania ofert pozostały dwie – Malty i Lwowa. Tu wielki dylemat – maltańczycy przygotowali i rozpisali plan konferencji na drobne akordy i byłby do zaakceptowania bez uwag, z kolei Ukrainie i lwowskim rotarianom trzeba wsparcia Rotary z uwagi na wojenne okoliczności. Zapadło iście salomonowe rozwiązanie. Jeśli do kwietnia 2024 roku sytuacja w Ukrainie będzie niespokojna, organizację konferencji 2025 roku przejmie Malta. Mam wielkie uznanie dla rotarian z Malty i Włoch za tak wzajemne przychylne nastawienie i dostosowanie się dzisiaj do niepewnej sytuacji jaka będzie miała miejsce w przyszłości.
Tu trzeba dodać, że Lwów reprezentowany był przez rotariankę – architekta i wykładowcę Politechniki Lwowskiej panią Orestę Remeshylo-Rybchynską i rotarianina Gainluca Sardelli z klubu Lviv -Center. Jest on, podobnie jak Anna Kaczmarczyk w Lublinie, konsulem honorowym Włoch ale we Lwowie. To za naszą namową pojawili się oboje w Sienie i bez wątpienia odnieśli sukces. Mamy z tego wielką satysfakcję. Teraz wszystko zależy od… oby pokoju w Ukrainie. Nas w końcu ucieszy każde miejsce konferencji. To przecież okazja do spotkania wieloletnich i poznania nowych przyjaciół.

Anna Kaczmarczyk i Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

Fot. z arch. Anny Kaczmarczyk i Włodzimierza Bentkowskiego, RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.