Konferencja Młodzieży „Interact w Służbie Pokoju”

Konferencja Młodzieży  „Interact w Służbie Pokoju”

W dniach 16-21 października w Karpaczu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Interact w Służbie Pokoju” . Do udziału zaproszone zostały delegacje interactorskie z Niemiec, Izraela, Ukrainy i Polski. W sumie gościliśmy 34 Interactorów i 6 opiekunów.

Naszą bazą był pensjonat EMI w Karpaczu, który na czas konferencji był wyłącznie do naszej dyspozycji. W uroczystości otwarcia wziął udział Gubernator Dystryktu 2231 Polska Krzysztof Kopyciński, Gubernator Nominat Dystryktu 1940 Michael Oeff z małżonką, Past Gubernator Tadeusz Płuziński, który wygłosił wykład inauguracyjny. Organizatorów reprezentowali: Przewodniczący Komitetu ds. Interactu Adam Czajkowski, Przewodnicząca Komitetu Międzykrajowego Polska-Izrael Małgorzata Czajkowska. Współorganizatorem był RC Jelenia Góra Cieplice, z Elżbietą Zakrzewską na czele. Klub bardzo aktywnie włączył się w proces realizacji programu konferencji.

Kraje biorące udział w spotkaniu mają za sobą bardzo trudną  historię. Chcemy, aby dzięki młodym pokoleniom przeszłość ta nie dzieliła, a łączyła nasze kraje i narody. Temu celowi służyły zajęcia i panele dyskusyjne z młodzieżą. Doskonałym pomysłem było wspólne malowane plakatu wyrażającego dążenie do pokoju na świecie. Młodzież bardzo poważnie podeszła do dyskusji na zaproponowane przez organizatorów tematy. Poziom wypowiedzi był, w ocenie moderatora doc. J. Zapruckiego oraz PDG T. Płuzińskiego, bardzo wysoki i świadczył o dojrzałości dyskutantów.  Oprócz zajęć merytorycznych organizatorzy przygotowali bogaty program integracyjno-turystyczny. Zwiedzaliśmy Jelenia Górę, Zamek Książ, Dolinę Pałaców i Ogrodów, sztolnie uranowe, Park Miniatur, willę laureata Nagrody Nobla G. Hauptmanna itd. Uczestników konferencji przyjął Prezydent Jeleniej Góry, który sprawował honorowy patronat nad konferencją. Spotkanie młodzieży było też doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy Przewodniczącymi Komitetów ds. Interactu w Izraelu- Perah Ben-Gad, na Ukrainie-Siergiej Sajenko i w Polsce-Adam Czajkowski. Stronę niemiecką reprezentował Przewodniczący Komisji ds. RYLA Reinhold Meier, oraz Jarosław Wistuba jako jeden z pomysłodawców i organizatorów po stronie niemieckiej. W delegacji izraelskiej uczestniczył też Shlomo Blond, który jest odpowiedzialny w D 2490 za pracę z młodzieżą. W opinii opiekunów i organizatorów cele konferencji zostały w pełni osiągnięte. Dyskusje panelowe wykazały zbieżność poglądów młodzieży. Podkreślała ona konieczność wspólnych wysiłków w celu utrzymania pokoju. Udało się także osiągnąć cel integracyjny. Dowiodły tego m. innymi wspólnie obchodzone przez całą młodzież 17 urodziny Omera – jednego z członków delegacji izraelskiej. Przedstawiciele strony niemieckiej R. Meier i J.Wistuba zadeklarowali , iż w przyszłym roku konferencja odbędzie się w Niemczech. Zatem do zobaczenia za rok w Kloster Marienthal.

W imieniu organizatorów pragnę serdecznie podziękować Gubernatorowi Krzysztofowi Kopycińskiemu za poparcie idei organizacji konferencji, wsparcie finansowe i udział w konferencji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i współorganizatorom. Dziękujemy także członkom RC Jelenia Góra Cieplice z nieocenioną Prezydent E. Zakrzewską, którzy swoją pracą i zaangażowaniem zapewnili sprawną realizację programu. Dziękujemy właścicielce Pensjonatu EMI Pani Danucie Kobylak. W zgodnej opinii wszystkich uczestników stworzyła nam prawdziwie domową, ciepłą atmosferę.

Adam Czajkowski – Przewodniczący Komitetu  ds. Interactu

i Małgorzata Czajkowska – Przewodnicząca Komitetu Międzykrajowego Polska – Izrael

Fot. Wojciech Jurdyga

Oto link do nagrania ukraińskiej TV na temat konferencji „Interact w Służbie Pokoju”: RELACJA

Poniżej wykład inauguracyjny PDG dr. Tadeusza Płuzińskiego jaki został wygłoszony podczas Konferencji. 

Pokój i jego zalety

Jest taka teoria, która mówi, że postęp ludzkości dokonuje się dzięki wojnom. Wojna powoduje gwałtowne przyspieszenie stosowanych w danym czasie technologii. Dokonują się nowe odkrycia naukowe, realizowane są innowacyjne wdrożenia przemysłowe. Zwolennicy tej teorii mają na potwierdzenie takiej wizji postępu, mnóstwo przykładów.

Jest jeszcze dalej idąca hipoteza. Mówi ona, że wojna leży w naturze człowieka. Ludzkość rozwijała się bo ludzie musieli ciągle o coś walczyć. Pogląd ten głosi, że stan wojny rozwija człowieka również mentalnie. Okres pokoju uważa się za czas zastoju, który należy świadomie ograniczać wywołując kolejne wojny.

Przyjmując te założenia należałoby zgodzić się z twierdzeniem, że moje pokolenie to ludzie zmarnowanych szans, ponieważ na obszarze większości terytorium Europy, od ponad 70 lat nie było wojny.

Ja jestem z tego dumny i szczęśliwy oraz uważam, że to już trzecie pokolenie mieszkające na tych terenach miało szczególne szczęście, nieznane dla wielu, których wspomniana na wstępie mojego wystąpienia teoria roli wojen, nie ominęła. Postęp jaki dokonał się podczas ponad siedemdziesięcioletniego okresu pokoju jest ogromny, jesteśmy tego świadkami a twierdzenie, że tylko wojny nadają naszej cywilizacji szybki rozwój, jest po prostu kłamstwem.

Wśród uczestników tego spotkania są przedstawiciele krajów, gdzie konflikty zbrojne ciągle występują i w każdej chwili mogą nabrać gwałtownego charakteru. Natura ludzka jest przewrotna, dlatego nie jesteśmy w stanie przewidzieć co może wydarzyć się w niedalekiej przyszłości. Nikt natomiast nie ma prawa wmawiać nam, że wojna jest sposobem na rozwiązywanie problemów ludzi żyjących na ziemi.

Głosiciele potrzeby wojen to kompletni głupcy, chociaż częściej to perfidni hipokryci, którzy dla realizacji swoich chorych ambicji są skłonni poświęcić setki, tysiące a nawet miliony istnień ludzkich. Dramaty i cierpienia bliźnich, to tylko konieczne straty w walce o jakieś „Wielkie Idee”.

Nieodpowiedzialni fanatycy są w stanie również zniszczyć tysiącletnie pomniki kultury, świadczące o historii rozwoju naszej ziemskiej cywilizacji. Często te przejawy barbarzyństwa tłumaczy się względami religijnymi. Mówić tak mogą tylko przesiąknięci do cna obłudnicy, liczący na naiwność swoich wiernych czy poddanych.  Nie dajmy się nabierać na takie tanie i pokrętne chwyty.

Ludzie naprawdę wierzący w Boga, czyli Dobro, nie będą namawiać do wojen i przemocy. W wojnach chętnie biorą udział ci, którzy nie znają przeciwnika, ulegając przemyślnie sączonej zbrodniczej propagandzie.

Nasze spotkania mają zapobiec niewiedzy o sobie. Poznając się nawzajem, nabieramy do siebie szacunku a w dalszej kolejności sympatii, która bardzo często przeradza się w przyjaźń.

Nieprzypadkowo na sali są przedstawiciele Niemiec, Ukrainy, Izraela i Polski. We wszystkich tych krajach są grupy ludzi, które przedstawiają nas w stosunku do siebie jako wrogów a co najmniej ludzi mało wiarygodnych, budzących nieufność. Rolą spotkań takich jak to, jest oddalać takie poglądy. Nasze wzajemne poznanie już teraz daje nam pewność, że w tym gronie jesteśmy w stanie ze sobą współpracować i się przyjaźnić. To doświadczenie i przekonanie mamy obowiązek rozpowszechniać i propagować jak najszerzej.

Istnieją przeszkody utrudniające takie działania, są to uwarunkowania religijne, wychowanie, ogólnie panująca opinia, czy bieżące potrzeby różnych polityków. Nie dajmy się zwodzić. Pokój jest wartością najwyższą. Brońmy tego przekonania.

Myślę, że teraz jest właściwy moment aby w tym gronie wspomnieć zmarłego w zeszłym miesiącu wybitnego polityka-laureata pokojowej Nagrody Nobla, byłego Prezydenta Izraela, Simona Peresa. Przedkładał On dążenie do porozumienia i pokoju ponad inne rozwiązania. Idei tej poświęcił swoje barwne i wartościowe życie. Niech będzie dla nas pięknym  przykładem do naśladowania.

Mam nadzieję, że poznając się wzajemnie, współpracując ze sobą, stajemy się przyjaciółmi, którzy będą przekonywać również innych, że każdy konflikt  można rozwiązać na drodze pokojowych negocjacji.

Najlepszym przykładem załatwiania pokojowo bardzo trudnych problemów, jest polski Okrągły Stół z roku 1989, który doprowadził do porozumienia między Rządem a Opozycją, co  w konsekwencji spowodowało  pokojowe wyeliminowanie  dominacji ZSRR w całej Europie Środkowo-Wschodniej, obalenie Muru Berlińskiego i Zjednoczenie Niemiec.

Już po przygotowaniu tego wystąpienia, świat obiegła wiadomość, że tegoroczną Pokojowa Nagrodę Nobla otrzymał Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos. Uzasadnienie Komitetu Noblowskiego przyznającego wspomniana Nagrodę, dokładnie pokrywa się z przemyśleniami zaprezentowanymi w moim referacie.

Aby wzmocnić tą opinie, przytoczę słowa Laureata, Juana Manuela Santosa, które wypowiedział po podpisaniu Układu Pokojowego między zwalczającymi się stronami w Kolumbii, 26 września 2016 w obecności ponad 2000 oficjalnych przedstawicieli reprezentujących większość krajów świata i najważniejsze organizacje międzynarodowe z ONZ i jej przewodniczącym Ban Ki Munem.

„Straszna noc pełna przemocy, która okrywała nas swym cieniem przez ponad połowę wieku dobiegła końca. Otwieramy nasze serca na nowy dzień, na wspaniałe słońce pełne nowych możliwości, które zajaśniało na kolumbijskim niebie.”

Nasza Konferencja Pokojowa jest jednym z elementów aktywności rotariańskiej. Prezydenci Rotary International organizują w trakcie swoich kadencji kilka dużych, regionalnych Konferencji Pokojowych w różnych częściach świata. Motywem przewodnim jest hasło Peace is possible (Pokój jest możliwy). Gromadzą one liczne rzesze Rotarian, ożywiając kontakty między sąsiadującymi krajami.

Rotary funduje  stypendia  na Studia Pokojowe w kilku wyspecjalizowanych Uniwersytetach zajmujących się tą tematyką. Przedstawicielki D2230, reprezentujące Polskę i Ukrainę miały zaszczyt być stypendystkami takich studiów.

Nasze spotkanie zorganizowane dzięki staraniom Przewodniczącego Komitetu Interact D 2231, Adama Czajkowskiego, zgromadziło młodych uczestników z Izraela, Niemiec, Ukrainy i Polski. Należy cieszyć się, że swoim uczestnictwem wspieracie rotariańską wizję świata w którym siła argumentów będzie ważniejsza od argumentu siły a wzajemny szacunek i przyjaźń przeważy nad chęcią rywalizacji i dominacji za wszelka cenę.

PDG  Dr Tadeusz Płuziński                                       

Karpacz 16 – 17. 10. 2016

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.