Konferencja i jubileusz istnienia RC Biała Podlaska

Konferencja i jubileusz istnienia RC Biała Podlaska

Za nami XV Centrum Dialogu i Jubileusz 15-lecia Rotary Club Biała Podlaska. Tym razem tematem spotkania była „Polska racja stanu. Konteksty międzynarodowe onegdaj i dziś”. Konferencję poprowadził prof. Wawrzyniec Konarski, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a zaproszenie do udziału przyjęli znamienici eksperci: prof. Agnieszka Legucka (temat Rosja), ambasador Krzysztof Mroziewicz (obszar Pacyfiku i Transatlantycki), prof. Andrzej Stempin (UE i Niemcy) oraz ekspert Fundacji Stratpoint red. Jarosław Kociszewski (Bliski Wschód). Zgodnie z misją Centrum Dialogu, prowadzona była z udziałem uczestników ożywiona dyskusja w dobrej atmosferze, zwłaszcza, że temat w obecnym czasie jest niezwykle aktualny.

Wśród uczestników spotkania z przyjemnością powitaliśmy Prezydenta Miasta Michała Litwiniuka, prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat Annę Chwałek, prezesa BPIG Jarosława Łepeckiego, prezes Koła Białczan Krystynę Nowicką, Prorektora AWF prof. Jerzego Sadowskiego, prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych płk Artur Arteckiego, prezesa Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa RP mjr Mirosława Jońskiego, mieszkańców naszego miasta oraz Rotarian z klubów: Warszawa City, Lublin Centrum, Portland Metropolitan(USA), Rivne (Ukraina), Berlin (Niemcy), Zamość Ordynacki, Warszawa Sobieski, Warszawa Konstancin, Lublin, Puławy, Chełm, Elbląg. Na spotkanie przybył również senator RP Jerzy Wcisła.

Doskonała atmosfera w czasie konferencji towarzyszyła również naszemu spotkaniu w czasie kolacji, którego muzyczny klimat stworzyły występy bialskiego Jazz Trio oraz Chwilki Ireneusza Parafiniuka.

Piękną oprawą jubileuszowego spotkania była wystawa malarstwa dwojga wspaniałych artystów, pochodzącej z Janowa Podlaskiego Sylwii Kalinowskiej i krakowskiego malarza Michała Bacy. Za wspólnie spędzony czas w dobrej atmosferze dziękujemy.

Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska 

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.