Konferencja polskich Rotarian w Polanicy Zdrój

Konferencja polskich Rotarian w Polanicy Zdrój

Od piątku do niedzieli (5-7 października 2018 roku) trwała Konferencja polskiego Dystryktu 2231 Rotary International w Polanicy Zdrój. W wydarzeniu wzięło udział ok. 130 Rotarian z całej Polski. Specjalnie na to wydarzenie przyjechała Przedstawicielka Prezydenta Rotary International Barrego Rassina – PDG Albertine Perre Bulder z Dystryktu 1570 Holandia. Gospodarzem wydarzenia był RC Polanica Zdrój. 

Obrady otworzył Gubernator Łukasz Grochowski – powitał zgromadzonych gości oraz przedstawił inauguracyjną projekcję  3-minutowego filmu o Polio, który powstał z inicjatywy Przewodniczącego Dystryktalnego Komitetu ds. Polio, Ireneusza Iwańskiego z RC Olsztyn.

Były to dni pełne ciekawych wystąpień i inspiracji. Wśród prelegentów znaleźli się m. in.profesor Marian Noga – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, były rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Korneliusz Pacuda – dziennikarz, twórca Pikniku Country w Mrągowie oraz Małgorzata Szwedowska, która opowiedziała o efektywnym rozwiązywaniu konfliktów czyli o metodzie dochodzenia do zgody. Nie zabrakło także tematów typowo rotariańskich jak choćby omówienia zrealizowanych projektów m. in. podczas bardzo ciekawego wystąpienia Janusza Lisieckiego pt. Tworzyć trwałe zmiany na świecie – Projekt RC Wolsztyn w Afryce „10 lat po”  i prezentacji przyszłych wydarzeń m. in. Macieja Pawlisz na temat Konwencji Rotary International w Hamburgu oraz PDG Barbary Pawlisz na temat Rotariańskiej Wymiany Rodzin.

Dyrektor Zarządu Rotary International PDG Piotr Wygnańczuk przedstawił relację z minionego Instytutu Rotary International w Wilnie oraz zaprosił wszystkich na kolejny Instytut, który odbędzie się we wrześniu 2019 roku w Gdańsku.

Po konferencji odbyła się uroczysta parada Rotarian ulicami Polanicy Zdrój. Barwny korowód roześmianych i przyjaznych ludzi budził spore zainteresowanie wśród mieszkańców miasta. Pojawiały się pytania o naszą organizację i o to czym się zajmujemy. Na czele rotariańskiej parady szli Gubernator Dystryktu 2231 Łukasz Grochowski i Prezydent RC Polanica Zdrój Dorota Strug.

Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Fot. Ilona Nowacka i Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Fot. Jacek Telenga, RC Lublin Centrum

Fot. Wiesław Adamczyk, RC Kraków Zamek Niepołomice

 

 

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.