Konferencja Dystryktu 2231 w Spale

Konferencja Dystryktu 2231 w Spale

Na początku czerwca (1-3) 2018 roku w Spale odbyła się Konferencja Dystryktu 2231 Rotary International. Była to okazja do podsumowania naszej działalności zarówno w Klubach jak i w całym  Dystrykcie.

W sobotę 2 czerwca obrady rozpoczął Gubernator Marian Jerzy Korczyński. Następnie zgromadzeni wysłuchali hymnów Polski i Rotary. W wydarzeniu wziął udział gospodarz terenu – Bogdan Kącki wójt gminy Inowłódz, który opowiedział o ciekawej historii gminy. Wystąpienie wójta uzupełnił potem o rys historyczny miejscowości Inowłódz i okolic pan Marek Miziak.

Przesłanie Prezydenta Rotary International Iana Riseleya przedstawił Past RI Director Giuseppe Viale.

W spotkaniu wziął udział Dyrektor Rotary International PDG Piotr Wygnańczuk. Byli także Past Gubernatorzy Janusz Potępa, Krzysztof Kopyciński, Lesław Morawski, Andrzej Ludek i Jan Wrana.

Aktualne problemy sądownictwa w Polsce zaprezentował sędzia NSA prof. Jan Paweł Tarno. O współpracy i budowaniu pokoju opowiedział Mark Krawczyński (RC Warszawa City), a  podsumowania kadencji 2017-2018 w Dystrykcie 2231 dokonał Gubernator Marian Jerzy Korczyński.

Pracę Komitetów Międzykrajowych zaprezentował PDG Andrzej Ludek, a PDG Piotr Wygnańczuk zaprosił zgromadzonych na planowany w dniach 12-16 września 2018 roku Instytut & GETS Rotary International w Wilnie.

Młodzi ludzie (Arkadiusz Krysiewicz i Paulina Reiter) opowiadali jak Rotary zmieniło ich życie, a o stypendiach indywidualnych i programie GOOD START opowiedziała Anna Wieczorek z RC Warszawa City.

PDG Jan Wrana zaprosił Rotarian na Konferencję Miast będących siedzibami klubów Rotary, a jednocześnie wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a krótką informację o zbliżającej się Konwencji w Toronto (23-27 czerwca)  przedstawił Mark Krawczyński.

Jeden z tematów Konferencji stanowiła młodzież. Ta część została poświęcona Programom Rotaract i Interact oraz Wymianie Młodzieży. Prezentowane były projekty klubowe kierowane do młodzieży, m. in. obóz żeglarski inspiracją pokojową i programów ICC, II konferencja pokojowa – Interact dla Pokoju – Inspiracją dla młodzieży oraz Rotaract (Rotaract klubem partnerskim Rotary).

Na zakończenie spotkania miało miejsce wręczenie wyróżnień i końcowe wystąpienia Past RI Dyrektora Giuseppe Viale i Gubernatora Mariana Jerzego Korczyńskiego.

W ramach pokazu Talentów odbyły się występy młodzieży przebywającej na wymianie długoterminowej w Polsce.

W niedzielę pod hasłem Elektro mobilność zmienia świat można było obejrzeć pokazy samochodów elektrycznych (TESLA , BMW, LEAF, Volkswagen e- Golf) a także pokazy rowerów i skuterów elektrycznych.

Dorota Wcisła

RC Elbląg Centrum

Fot. Cezary Seredyn i Jacek Telenga, RC Lublin Centrum

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.