Konferencja Dystryktu 2231 w Inowrocławiu

Konferencja Dystryktu 2231 w Inowrocławiu

W dniach 23-25 czerwca 2017 roku, w urokliwym Inowrocławiu, odbyła się pierwsza Konferencja Dystryktu 2231. Konferencja była podsumowaniem rotariańskiej służby wszystkich polskich klubów Rotary oraz kadencji gubernatora Krzysztofa Kopycińskiego.


W piątkowy wieczór w pięknych wnętrzach Palmiarni Solankowej Rotarianie mieli okazję spotkać się z kujawskim folklorem i wziąć udział w kujawskim weselu wypełnionym obrzędami i muzyką w wykonaniu zespołu „Radojewiczanie”.


W sobotę o godz. 10:00 w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu rozpoczęła się Konferencja Dystryktu 2231. Zgromadzonych na Konferencji Rotarian i gości powitał gubernator Krzysztof Kopyciński, a następnie, zgodnie z tradycją, zostały odegrane hymny.
DG Krzysztof Kopyciński poinformował, że gubernator Marian Jerzy Korczyński, w związku z wydarzeniem losowym (wypadkiem) jakiemu uległ niedawno, nie mógł wziąć udziału w Konferencji oraz przekazał serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczestników od nieobecnego gubernatora.

W Konferencji wziął udział przedstawiciel Prezydenta Rotary International – Steve Munns wraz z małżonką Dianą, Gubernator Dystryktu 2232 Gienadij Kroichik, Dyrektor Nominat Rotary International 2018-2020 PDG Piotr Wygnańczuk, Past Gubernatorzy poprzednich kadencji Dystryktu 2230 oraz gość specjalny – gospodarz tego terenu – Prezydent Miasta Inowrocławia – Ryszard Brejza.

Przesłanie od Prezydenta RI Johna Germa wygłosił jego przedstawiciel – PDG 1080 Steve Munns z Anglii.

Po raz pierwszy jesteśmy z moją żoną Dianą w Polsce i wspaniale nasza pierwsza wizyta łączy się z Konferencją Dystryktu. Tak się też składa, że jest to Wasza pierwsza konferencja Dystryktu 2231. Macie już roczek – Happy Birthday! – podkreślił wysłannik Prezydenta RI PDG Steve Munns. – Rotary umożliwiło nam odwiedzenie wielu krajów i spotykanie się z przyjaciółmi na całym świecie. Czasami wystarczy zatrzymać się i pomyśleć: „Naprawdę, jak wspaniałe jest Rotary!” Ale, co to znaczy być Rotarianinem? – kontynuował nasz gość – Wszyscy wiemy, że Rotary jest najstarszym i najbardziej międzynarodowym stowarzyszeniem, liczącym ponad 1 milion 200 tysięcy członków mieszkających w różnych społecznościach na całym świecie. Wszyscy oni starają się oni sprawić, by był to lepszy świat. To jest 35 tysięcy klubów, które spotykają się, aby spróbować zrobić trochę więcej, by pomagać innym. To także dziesiątki tysięcy projektów dziejących się każdego dnia, obejmujących niemal każdy rodzaj użytecznej i twórczej pracy, jaki można sobie wyobrazić. Ale Rotary pozwala również ludziom, takim jak Wy czy ja, wykraczać poza nasze codzienne życie i być kimś więcej. Pozwala zwykłym ludziom robić nadzwyczajne rzeczy. – podsumował PDG Steve Munns.


Następnie kilka ciepłych słów od Rotarian z Ukrainy przekazał gubernator D2232 Gienadij Kroichik.
W imieniu RC Inowrocław – klubu gospodarza Konferencji głos zabrał prezydent Janusz Niewiadomski:
Przypadła nam w udziale organizacja Konferencji Dystryktu Rotary 2231 w Inowrocławiu. To dla nas wielki zaszczyt gościć tak znakomite osoby z całej Polski i z zagranicy. Dla nas wszystkich Rotary jest jedną wspólnotą, której nadrzędnym celem jest służba ludzkości. Inowrocław to miasto z prawie 900-letnią tradycją, miasto ludzi życzliwych i gościnnych, to miejsce, w którym nasz klub realizuje swoją służbę od 21 lat. Możemy wymienić wiele projektów na rzecz szpitala, domów dziecka, harcerzy, wspierania stypendiami uczniów techników i zdolnych sportowców. Wszystkim nam przyświeca od lat ta sama niezmienna idea: „Służba dla potrzebujących ponad wszystko, służba ponad własną korzyść”.

PDG Barbara Pawlisz opowiedziała w piękny sposób o tym czym jest dla niej Rotary i o tym jak na co dzień powinniśmy nieść nasze idee i cieszyć się z przynależności do wielkiej rotariańskiej rodziny.
Następnie Prof. dr hab. Lech Witkowski wygłosił krótki wykład nt. „Ekologia humanistyczna a demokracja”.

 


Po wykładzie profesora głos zabrał ponownie gubernator Krzysztof Kopyciński.
Rok mojej służby gubernatorskiej dobiega końca. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim polskim Rotarianom, których aktywność pomagała w realizacji szlachetnych celów naszej organizacji. – powiedział DG Krzysztof Kopyciński, podsumowując swoje działania w kadencji 2016/2017. – Wielu z nas na co dzień poświęca swój czas, pieniądze i inne zasoby, aby realizować marzenia o lepszym świecie dla nas wszystkich i naszych dzieci. Konferencja Dystryktu w Inowrocławiu daje możliwość podsumowania efektów naszej pracy w mijającym roku. Jej przykłady zostaną zaprezentowane podczas tego spotkania. Są one niezwykle różnorodne i lokowane w różnych częściach świata. Służymy nie tylko naszym lokalnym społecznościom, ale również działamy globalnie, będąc częścią fantastycznej organizacji o światowym zasięgu. – podsumował gubernator.
Po tym wystąpieniu nastąpiły prezentacje projektów klubowych, które przeplatane były występami młodych artystów ze Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu.


Uczestnicy Konferencji mogli m. in. posłuchać o następujących projektach:
RC Sopot – „Nasz przyjazny dom” – budowa domu opieki nad chorymi osobami starszymi w Sopocie – Renata Birtus/Sylwia Chodorowska
RC Giżycko – Międzynarodowe obozy żeglarskie Joanna Dzienis/Evelyna Jelec
kluby z Łodzi – „Hospicjum dla dorosłych”
RC Poznań – Grant Globalny dla Nepalu – „Toalety dla dzieci w szkołach” – wartość projektu ok. USD 83.500.
Kluby Rotary: Bartoszyce/Lidzbark Warmiński, Giżycko, Olsztyn, Olsztyn Varmia – Wsparcie kliniki „Budzik dla dorosłych” – Krzysztof Marczak
Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia i RC Gdynia „Projekt zobaczyć świat rękoma” – Szymon Faliszewski
RC Warszawa – „Mali ratownicy”
RC Młyniec II – „Przelot motoparalotniami przez Europę po wodę dla Afryki” – Magdalena Kłoss.

Po prezentacjach projektów PDG Andrzej Ludek Prezydent Światowej Rady Komitetów Międzykrajowych (ICC) przedstawił sprawozdanie z pracy Komitetów Międzykrajowych w kadencji 2016/2017.

Mark Krawczyński zreferował temat planowanej Konwencji Rotary w Warszawie. Podczas Konwencji RI w Atlancie Dystrykt 2231 Polska otrzymał wiadomość z Rotary Centre w Evanston, że nasza stolica została wybrana jako jeden z finalistów na gospodarza Konwencji Rotary International w jednym z wymienionych lat: 2023, 2024 lub 2025.


Jak podkreślił Mark Krawczyński, to wielki sukces dla polskiego Rotary, a także dla całej Polski.
Teraz musimy przygotować dobry program dla ekspertów/inspektorów z USA, którzy zrobią przegląd naszej stolicy w lipcu lub sierpniu 2017. Ostateczną datę poznamy niebawem. Wtedy musimy ich powitać w większej grupie radosnych i energicznych Rotarian, aby pokazać z jakim entuzjazmem podchodzimy do przygotowań na największe wydarzenie, tego typu, w naszym kraju. To bardzo ważne, abyśmy przybyli do Warszawy licznie, dlatego zapraszam Was wszystkich. – zachęcał Mark Krawczyński.
W dalszej kolejności uczestnicy Konferencji mogli wysłuchać bardzo ciekawego wystąpienia zwycięskiego zespołu II Konkursu Krasomówczego. Była to drużyna „My albo nikt” w składzie: Agata Kostuj, Zuzanna Filipkowska, Wiktoria Roman z Olsztyna.

Po prezentacji gubernator Krzysztof Kopyciński wręczył oficerom wyróżnienia za wkład w rozwój Dystryktu 2231 w kadencji 2016/2017.


Konferencja była także doskonałą okazją do wręczenia najwyższego odznaczenia rotariańskiego jakim jest Paul Harris Fellow. To odznaczenie z rąk PDG Barbary Pawlisz i DG Krzysztofa Kopycińskiego otrzymali Wiesław Adamczyk i Janina Modelska-Zielonka z RC Kraków Zamek Niepołomice. Pod nieobecność Janiny odznaczenie odebrała Bożena Serczyk z RC Kraków Wyspiański.


W Konferencji wzięli także udział członkowie nowo powstałego RC Włocławek. Z tej okazji Anna Roszewska prezydent sponsorującego RC Bydgoszcz Stare Miasto przekazała prezydent nowego klubu prezydencki łańcuch, a prezydent RC Inowrocław Janusz Niewiadomski poinformował,  że niebawem otrzymają od sponsorującego klubu inowrocławskiego –  dzwon. Gubernator Krzysztof Kopyciński podziękował PDG Piotrowi Wygnańczukowi a także Januszowi Nowastowskiemu, Januszowi Niewiadomskiemu i pozostałym osobom zaangażowanym w powstanie tego klubu.

W dalszej kolejności Mathieu Bondu pod nieobecność Reprezentanta Rotaractu Artura Spyrzewskiego przekazał służbę Reprezentantowi Rotaractu na kadencję 2017/2018 – Mateuszowi Synakowi.

Ustępujący gubernator Krzysztof Kopyciński pod nieobecność gubernatora elekta Mariana Jerzego Korczyńskiego przekazał służbę, nakładając gubernatorski łańcuch PDG Barbarze Pawlisz, która w tej kadencji będzie pełnić funkcję wicegubernatora Dystryktu 2231 – wspomagając działania gubernatora Mariana Jerzego Korczyńskiego.
Na zakończenie gubernator elekt Łukasz Grochowski dokonał uroczystego mianowania na gubernatora nominata Małgorzaty Wojtas – wpinając ozdobny pin rotariański, jaki dostał rok wcześniej od Mariana Jerzego Korczyńskiego.


Podsumowania i zamknięcia Konferencji dokonał PDG 1080 Steve Munns wraz z DG Krzysztofem Kopycińskim. Nad całością Konferencji pracowali członkowie Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem Stanisława Barańskiego z RC Inowrocław.

Podczas Konferencji odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu Dziennikarskiego im. Bohdana Kurowskiego. Wyniki Konkursu ogłosił przewodniczący kapituły konkursu prof. Marek Sokołowski. Kapituła zadecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród po 5 tys. zł. Nagrody otrzymali: Michał Kępiński z Piły za reportaż „Pod wodą jesteśmy tacy sami” oraz Maciej Wróbel za reportaż pt. „Budzik”.

Konferencja zwieńczona została wspaniałym koncertem, którego głównym punktem było wykonanie po 20 latach „Kantaty Rotariańskiej”, do której słowa napisał pierwszy gubernator polskiego Dystryktu 2230 Bohdan Kurowski.


Koncert, z udziałem solistów: Kamili Abrahamowicz (śpiew), Witolda Kawalca (fortepian), Agnieszki Olszewskiej (śpiew), Krzysztofa Bobela (śpiew) oraz Chóru Kameralnego Pro Arte w Inowrocławiu pod przewodnictwem prowadzącej Moniki Wilkiewicz, ze wspaniałym akompaniamentem Inowrocławskiej Orkiestry Symfonicznej „PRO ARTE” poprowadzonej przez dyrygent Magdalenę Pawlisz – poprowadzili Maryla Juraszek prezes Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego Pro Atre i Ireneusz Iwański Regionalny przedstawiciel gubernatora na Warmii i Mazurach oraz pełnomocnik gubernatora ds. Konkursu im. Bohdana Kurowskiego.

Rotarianie mieli prawdziwą ucztę dla ducha, a udział w tym wspaniałym koncercie z pewnością będą wspominali przez wiele lat.


Utwory jakie zostały zaprezentowane podczas koncertu zostały wydane w formie płyty zatytułowanej „Radość Dawania – Artyści dla Rotary”. Płyta została wydana na cześć pamięci Bohdana Kurowskiego.
W koncercie wzięli udział członkowie rodziny Bohdana Kurowskiego – córka Joanna wraz z synem oraz syn Bohdana – Igor Kurowski. Muzykę do „Kantaty Rotariańskiej” napisał Janusz Bogdan Lewandowski.
Uroczysta Parada Rotariańska zakończyła Konferencję Dystryktu 2231 w Inowrocławiu. Barwnym korowodem z przewodnictwem orkiestry Rotarianie przemaszerowali ulicami miasta.


W sobotni wieczór, w Zakładzie Przyrodoleczniczym odbył się uroczysty bal charytatywny połączony z koncertem Karen Edwards, która wystąpiła wspólnie z zespołem Eljazz Big Band Józefa Eliasza.

W niedzielę uczestnicy konferencji mogli zwiedzić z przewodnikiem piękny inowrocławski Park Solankowy.

Miasto Inowrocław zachwyciło wielu Rotarian nie tylko czystym powietrzem, urokliwym Parkiem Solankowym, ale także wspaniałą gościnnością Rotarian z RC Inowrocław i ciekawym kujawskim folklorem. Z pewnością będziemy tam wracać wiele razy.


Gratulacje dla gubernatora Krzysztofa Kopycińskiego i członków RC Inowrocław. Za rok kolejna Konferencja Dystryktu – tym razem w Łodzi – 2 czerwca 2018 r.

Dorota Wcisła
RC Elbląg Centrum

 

Linki do materiałów jakie ukazały się w mediach na temat Konferencji Dystryktu:

Inowrocław info

Inowrocław naszemiasto

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.