Ostatnia Konferencja D 2230 – Gdynia 2016

Ostatnia Konferencja D 2230 – Gdynia 2016

W dniach 17-19 czerwca 2016 roku w Hotelu Nadmorskim w Gdyni odbyła się ostatnia Konferencja, kończąca 19 letnią historię Dystryktu 2230 RI Białoruś Polska Ukraina.

Wydarzenie rozpoczęła piątkowa parada rotariańska, prowadzona przez Orkiestrę Wojskową Straży Granicznej. Barwny korowód Rotarian przeszedł bulwarem nadmorskim do Skweru Kościuszki gdzie na płycie – pomniku Marynarza Polskiego – Rotarianie oraz towarzyszący im Związek Piłsudczyków RP, złożyli wieńce kwiatów w ramach obchodów Dni Morza.

Zasadnicza część, czyli obrady Konferencji, rozpoczęły się w sobotę o godz. 10.00, od wystąpienia otwierającego Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zbigniewa Borkowskiego. Następnie Gubernator Barbara Pawlisz powitała zgromadzonych oraz zaproszonych gości. Po odegraniu Hymnu Rotary głos zabierali goście: wiceprezydent miasta Gdyni Michał Guć, Reprezentantka Prezydenta RI PDG Yolanda Wycoco oraz DGE Gerhard Logters, Richard Pyritz, Shlomo Bronher, PDG Eric Jens Rassmunsen, PDG Vygintas Grinis, Gubernator Lions Clubs International Zdzisław Ryszkowski.

Wiceprezydent Gdyni – Michał Guć w swoim wystąpieniu podkreślał dużą aktywność społeczną Rotarian i wiele cennych inicjatyw, jakie realizują dla lokalnych społeczności.

Goście składali serdeczne gratulacje z okazji tegorocznej Konferencji podsumowującej miniony rok oraz zamykającej historię wspólnego Dystryktu 2230.

– Po 19 latach działania Dystryktu 2230, wybraliście pierwszą kobietę na Gubernatora w osobie bardzo Barbary Pawlisz. – mówiła Reprezentantka Prezydenta RI PDG Yolanda Wycoco. – Mając na uwadze wzorcowe przywództwo oraz wyniki DG Barbary, zachęcam Was do większego udziału kobiet w kierownictwie dystryktu. – przekonywała PDG Yolanda – Rozważcie zatem następujące fakty: wzrost członkostwa oraz rozwój Rotary, 13 nowych klubów zostało dodanych do początkowych 122 na początku jej kadencji, a członkostwo wciąż wzrasta. Rotary Foundation – jest szansa, że ten rok może być rekordowy i życzę Wam tego, ale nie spoczywajcie na laurach.

Przedstawicielka Prezydenta RI Raviego Ravindrana zachęcała wszystkie kluby do promocji i polepszania wizerunku publicznego Rotary poprzez podejmowania projektów służebnych ze wszystkich sześciu zalecanych obszarów i wykorzystywania wszelkich mediów do promocji hasła Rotary “Czynić dobro na Świecie.”

Nie zapominajmy, że my jako Rotarianie, mamy największy wpływ na wizerunek Rotary. Każdy z nas jest ambasadorem Rotary. Rotary będzie oceniane zależnie od naszego zachowania. Dlatego jesteśmy zobligowani do pamiętania o zasadzie numer jeden kodu Rotary dotyczącym zachowania, co stanowi wartość podstawową naszej integralności we wszystkich działaniach. Każdy z nas jest najbardziej skuteczną żywą, chodzącą i mówiącą reklamą Rotary. – dodała PDG Yolanda Wycoco.

Gubernator LCI Okręgu 121 Polska Zdzisław Ryszkowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że Rotarianie i Lioni współpracują ze sobą od wielu lat i często na poziomie klubów powstają wspólne projekty. Gubernator przypomniał także fakt podpisania przez Rotary International i Lions Clubs International wspólnej proklamacji w 1997 roku, gdzie czytamy m. in. „porwani szlachetnym entuzjazmem i gorliwością Lions Clubs International i Rotary International łączą się i proklamują ducha wolontaryzmu, który stanowi najwyższy wyraz troski i współczucia, ponieważ służy całej ludzkości.”.

Po wystąpieniu Gubernatora Zdzisława Ryszkowskiego, prowadzący Konferencję Zbigniew Borkowski podał jako przykład wzajemnej współpracy klubów, odsłoniętą niedawno makietę Pomnika poległych stoczniowców, przeznaczona dla osób niewidomych i zainstalowaną przy Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku oraz planowane odsłonięcie kolejnej już makiety, tym razem ORP Błyskawica. Projekt ten realizowany jest z powodzeniem od pewnego czasu przez Rotary Club Gdańsk Sopot Gdynia i Lions Club Gdańsk Gedania.

Część pierwszą Konferencji zakończył wykład Hanny Kąkol, zatytułowany „Kobieta w roli przywódcy”. Hanna Kąkol jest absolwentką studiów zarządzania w tym podyplomowych, MBA, certyfikowanym coachem ICC. W 2014 Helena Kąkol została uhonorowana odznaką Paul Harris Fellow z inicjatywy RC Sopot International.

Druga cześć Konferencji rozpoczęła się od wysłuchania piosenki migowej podarowanej przez RC Olsztyn. Jest to utwór wykonany przez Mig Band w języku migowym do piosenki zespołu Czerwony Tulipan pt. „Prosty jak zegarek świat”. Utwór został nagrany z okazji 25 lecia Rotary Club Olsztyn. Oto link do tego utworu: MIG BAND  Następnie został odtworzony film podsumowujący historię Dystryktu 2230 w latach 1997-2016. Oto link do tego filmu: Film o historii D2230  Była to okazja do wielu wzruszeń i wspomnień. Uczestnicy Konferencji minutą ciszy uczcili pamięć o tych którzy odeszli na wieczną rotariańską służbę.

Następnie Gubernator Barbara Pawlisz wręczyła medale pamiątkowe za wkład w rozwój Dystryktu dla PDG Piotra Wygnańczuka, PDG Mirosława Gavryliva, PDG Jana Wrany, PDG Andrzeja Ludka, PDG Tadeusza Płuzińskiego, PDG Leszka Alojzego Gzelli, PDG Janusza Potępy, PDG Lesława Morawskiego i Richarda Pyritza z Niemiec – za jego szczególne zaangażowanie w sprawy współpracy polsko-niemieckiej. Richard Pyritz, jest członkiem RC Ratzeburg -Alte Salzstrasse, D-1940. Jest to najbardziej znany i najbardziej zasłużony dla stosunków polsko-niemieckich rotarianin z Niemiec. Wieloletni przewodniczący sekcji niemieckiej Komitetu Niemcy-Polska, inicjator i koordynator niezliczonej liczby grantów w Polsce, Białorusi i Ukrainie, inicjator i koordynator wielkiej akcji pomocy powodzianom w Polsce w 1997 roku, Członek założyciel RC Oświęcim, inicjował wiele programów wspierających działalność Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, ostatnio oprócz zaangażowania w wiele grantów w Polsce patron i honorowy przewodniczący Europejskiego Parlamentu Młodzieży Krajów Sąsiadujących, odznaczony rotariańskim medalem „Service above self” oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP w uznaniu zasług na rzecz pojednania polsko-niemieckiego nadanym przez Prezydenta RP.

W swoim raporcie z mijającej kadencji Gubernator podkreśliła, że powstało 13 nowych klubów Rotary, 1 klub Rotaract, 3 kluby Interact i Flota Pomerania. Mimo, że część klubów powstawała na bazie istniejących, przybyło ponad 200 rotarian, co plasuje Dystrykt wśród 9% najszybciej rozwijających się dystryktów na świecie. Gubernator podziękowała doradcom ds. organizacji nowych klubów: PDG Piotrowi Wygnańczukowi (RC Elblag Centrum, RC Gdańsk Centrum, RC Białystok, R e-club Poland Hansa); Oldze Żmijewskiej (RC Kharkiv Nadiya, RC Dniepropietrowsk Apriori), Yuzefowi Bronievsky (RC Kharkiv First Capital), Piotrowi Statuckiemu (RC Łódź Reymont), Nicoli Steblianko (RC Odessa Riechelie), Miroslavovi Gawriliv (RC Lviv International), Włodzimierzowi Bentkowskiemu (RC Zamość Ordynacki), Andrzejowi Cieślawskiemu (RC Warszawa Konstancin).

Na temat tego co wydarzyło się w kwestiach Public Relations przedstawiły DICO Małgorzata Wojtas i redaktor strony internetowej Dorota Wcisła.

Wiele się działo w zakresie wizerunku Rotary w naszym Dystrykcie. Powstała nowa strona internetowa, która już niebawem zostanie połączona z tworzonym portalem wewnętrznym dla Rotarian. Kluby dostarczają swoje materiały, strona jest wykorzystywana do rejestracji na wydarzenia, aktualizowana na bieżąco i stanowi nowoczesną wizytówkę naszej organizacji. – powiedziała Małgorzata Wojtas.

Dorota Wcisła poinformowała o wydawnictwach jakie ukazały się w bieżącej kadencji:
– Po raz pierwszy został przygotowany i wydrukowany informator teleadresowy Oficerów Dystryktu, powstała także ulotka tzw. pierwszego kontaktu dla nowych członków przedstawiająca najważniejsze kwestie związane z Rotary, z okazji wizyty Prezydenta RI Raviego Ravindrana został wydany okolicznościowy folder. Co miesiąc do Rotarian docierał także specjalnie przygotowywany biuletyn Gubernatora.

Gubernator zaprezentowała także nowatorskie telewizyjne wiadomości jakie przygotowują Rotarianie na Ukrainie. Oto link do jednego z wydań takich wiadomości: wiadomości

Gubernator Barbara Pawlisz podkreśliła, że udało się również zorganizować wspólny projekt Dystryktu 2230 z Grupą Onet.pl i Kulczyk Foundation, który miał na celu zebranie środków na paczki żywnościowe dla osób starszych. W ramach tej akcji już ponad 40 ton żywności trafiło do potrzebujących w obwodzie donieckim oraz ługańskim. Oto film podsumowujący dotychczasowe działania: film

Kluby bardzo pozytywnie odpowiedziały też na inicjatywy Dystryktu: projekt dystryktalny dotyczący organizacji kolonii letnich dla ukraińskich dzieci, ciężko doświadczonych przez działania wojenne i pierwszą edycję Konkursu Krasomówczego. Również wpłaty klubów na Rotary Foundation, które w bieżącej kadencji wyniosły ponad 45000 USD, odmienią los wielu ludzi na świecie. Gubernator podziękowała obecnym na sali oficerom Rotary Foundation – przewodniczącej Podkomitetu ds. Datków Krystynie Żak–Gołęckiej oraz przewodniczącemu Podkomitetu ds. Polio Piotrowi Figurskiemu. Jak podkreśliła Gubernator obecnie realizowanych jest 10 globalnych grantów na kwotę 650 000 USD. Na temat ostatnich przypadków zachorowań na Polio na Ukrainie oraz przebiegu akcji zdali relację DGE Gienadij Kroichik oraz Gubernator Nominat D2232 Sergiej Zawadzki.

Gubernator podziękowała również przewodniczącemu ICC Polska-Ukraina Ryszardowi Łuczyn, za organizację obozów dla dzieci ukraińskich.

Kwestie Programu Wymiany Młodzieżowej zaprezentował przewodniczący Komitetu ds. Wymiany młodzieżowej DGE Krzysztof Kopyciński. W ramach 25 letniej realizacji programu 1500 studentów skorzystało z programu wymiany młodzieży. W tym roku powstał specjalny film promujący ten program. Oto link, pod którym można go obejrzeć: film

Na temat działań Interactu mówił przewodniczący Komitetu ds. Interactu Adam Czajkowski a dokonania Rotaractu przedstawili wspólnie Krystyna Janicz Szyszkin i Marcel Trzak.

Pobyt 22 osobowej grupy z Dystryktu na Konwencji Rotary w Seulu przedstawił Mark Krawczyński i wspólnie z dyrektorem Warsaw Convention Bureau – Mateuszem Czerwińskim, przedstawicielem miasta Warszawy zreferowali temat planowanej Konwencji Rotary w Warszawie. O wymianie rodzin opowiedział przewodniczący Komitetu ds. Rotariańskich Wymian Przyjaźni Michał Sobczak, a następnie wręczył specjalne kotyliony oficerom Dystryktu.

Jak podkreśliła DG Barbara Pawlisz dużym sukcesem było także przejęcie obowiązków Prezydenta Światowej Rady Komitetów Międzynarodowych (ICC) przez PDG Andrzeja Ludka w siedzibie Rady Europy w Strasburgu. Podczas Konferencji PDG Andrzej Ludek został odznaczony Paul Harris Fellow +7 z dwoma rubinami. Prezydent ICC PDG Andrzej Ludek wspólnie z PDG Vygintasem Grinisem oraz Joanną Dzienis opowiedzieli o utworzeniu Komitetu ICC Polska Litwa.

Podczas drugiej części Konferencji wystąpił także Przewodniczący Komitetu ds. Alumnów Dariusz Kólicki z RC Wrocław, który poinformował i zaprosił wszystkich zgromadzonych na Wielką Konferencję Rotariańską we Wrocławiu, która odbędzie się w dniach 14-16 października 2016 roku. W ramach tego wydarzenia będzie miało miejsce seminarium Rotary Foundation z okazji 100 lecia Fundacji, Zgromadzenie Dystryktu 2231, koncert Rotariańskiej Orkiestry Symfonicznej z Niemiec z okazji 25-lecia RC Wrocław, międzynarodowe warsztaty „Porozmawiajmy o Rotary” z udziałem rotarian z Europy Centralnej oraz festyn uczestników programu wymiany młodzieży.

Gubernator Barbara Pawlisz przekazała przyznaną przez RI –  2015-16 Rotarian Spouse/Partner Service Award Ewelinie Jelec (żonie Andrzeja Jelec z RC Giżycko) za to, że od 14 lat czynnie uczestniczy w przygotowaniach i prowadzi biuro regat o puchar Gubernatora Dystryktu 2230. Wraz z Joasią Dzienis sprawiła, że obóz żeglarski zapoczątkowany przez pierwszego prezydenta RC Giżycko Jacka Nankiewicza zyskał wymiar światowy – w tym roku w obozie uczestniczyć będzie młodzież z 17 krajów. Jedna z inicjatorek powstania Komitetu Polska Litwa. Urodzona w Meklemburgii pokochała najpierw Andrzeja, potem Mazury i Rotary. Była to druga w historii Dystryktu nagroda dla współmałżonka Rotarianina.

RC Zamość otrzymał nagrodę Significant Achievement Award za projekt dla społeczności lokalnej.

Na specjalne wyróżnienie DG Barbary Pawlisz zasłużyły dwa kluby Rotary: RC Warszawa City w podziękowaniu za najwyższe wsparcie Rotary Foundation oraz wspaniałe przeżycia związane z działalnością klubu w kadencji 2015-2016 oraz RC Kraków Zamek Niepołomice w podziękowaniu za wspieranie rozwoju i działalności Dystryktu 2230 oraz pełną życzliwości, przyjacielską postawę członków klubu.

Po ceremonii wręczania podziękowań, medali i odznaczeń uczestnicy obejrzeli występ wokalny Rotarianina Rafała Zawadzkiego z RC Gdańsk-Sopot-Gdynia z akompaniamentem Barbary Stefaniuk-Nowickiej (fortepian). Piękne arie i pieśni porwały serca zgromadzonych do tego stopnia, że jedno z pięknych tang Gubernator zatańczyła wspólnie ze Zbigniewem Borkowskim. Po kulturalnym przerywniku nastąpiła uroczysta ceremonia inauguracji D-2231 & D-2232 DGE Krzysztof Kopyciński RC Bydgoszcz & DGE Hennadii Kroichyk RC Lviv, podpisanie umowy o współpracy między Dystryktami i prezentacja Gubernatorów Elektów. Obecny D 2230 to 133 kluby i 2660 rotarian. Po podziale, w D 2231 Polska zostanie 80 klubów i 1795 Rotarian a w D 2232 Białoruś Ukraina – 53 kluby i 865 Rotarian. W dalszej kolejności Reprezentant Rotaractu Marcel Trzak przekazał służbę Arturowi Spyrzewskiemu i Olechce Kosovich .

Na zakończenie Konferencji – podsumowania dokonała PDG Yolanda Wycoco i DG Barbara Pawlisz.
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja i zabawa przy akompaniamencie Remaband w Hotelu Nadmorskim. W niedzielny poranek chętni popłynęli w rejs statkiem Pirat z Gdyni do Sopotu na gry miejskie i zwiedzanie Sopotu.

Nad całością wydarzenia pracowali członkowie Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem Zbigniewa Borkowskiego.

W najbliższych dniach na stronie ukaże się także filmowa relacja z Konferencji oraz film o Historii D2230.

Wspólnie przeżyte chwile z pewnością będziemy pamiętać na długo. Gratuluję Droga Gubernator Basiu!

Dorota Wcisła
RC Elbląg Centrum

fot. Dorota Wcisła, Zbigniew Borkowski, Dariusz Królicki, Jacek Telenga

Osoby, które robiły zdjęcia podczas Konferencji i chciałyby zamieścić je na stronie Dystryktu, prosimy o przesłanie fotografii na adres: d.wcisla@rotary.org.pl

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.