Koncert Laur Młodych Wirtuozów

Koncert Laur Młodych Wirtuozów

W piątkowy wieczór 15 czerwca 2023 roku publiczność, zgromadzona na widowni Teatru im. A. Sewruka w Elblągu, miała okazję sycić swoje estetyczne zmysły w trakcie precedensowego i spektakularnego spektaklu. Tego wieczoru bowiem odbył się Koncert Młodych Wirtuozów zorganizowany przez Elbląski Klub Rotary, przy współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego, Teatrem im. Aleksandra Sewruka i Centrum Spotkań Europejskich Światowid, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Elbląga oraz Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Koncert poprowadził Mirosław Siedler, dyrektor Teatru im. A. Sewruka.

Zgromadzeni na widowni goście mogli podziwiać występy najlepszych tegorocznych dyplomantów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych oraz grupy młodszych, nie mniej utalentowanych wychowanków tej szkoły.

Organizatorzy nadali z rozmysłem tej imprezie charakter benefisu, mającego uhonorować długoletnią pracę zarówno pedagogów jak też wychowanków Szkoły nad doskonaleniem osobistych talentów tej uzdolnionej młodzieży, ale też umocnić jej motywację do kontynuowania tej pracy, w dążeniu do przyszłych artystycznych karier.

W trakcie koncertu nastąpiło uhonorowanie wyróżniających się tegorocznych dyplomantów ZPSM, w formie ich spektakularnych recitali. Zostały im wręczone ponadto oryginalne, zaprojektowane wyłącznie dla tego wydarzenia, indywidualne nagrody, tj. przyznane przez kapitułę Elbląskiego Klubu Rotary statuetki, pod nazwą „Laur Młodego Wirtuoza” oraz nagrody pieniężne, z przeznaczeniem na rozwój talentu. Otrzymali je Maria Babirecka, Adrian Jacak i Jagna Boleska. Na te nagrody rotarianie przeznaczyli środki z darowizn sponsorów oraz przychód ze specjalnie zorganizowanej w dniu koncertu zbiórki publicznej. Dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej wręczyła ponadto laureatom przemiłą nagrodę – niespodziankę: zaproszenia do występów solowych na koncercie z udziałem orkiestry.

Statuetkami zostali nagrodzeni także nauczyciele – mistrzowie tegorocznych laureatów: dr Taida Wiśniewska i dr Kordian Góra

Szczególnym prezentem dla widzów i młodych artystów, wychowanków ZPSM im. Kazimierza Wiłkomirskiego był finałowy „Koncert na dwoje skrzypiec” Antonio Vivaldi’ego, w wykonaniu renomowanych muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – solistek Karoliny Nowotczyńskiej – dyrektorki Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i Pauli Preuss – koncertmistrzyni, z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego.

To wydarzenie zapoczątkowało obchody Jubileuszu Elbląskiego Klubu Rotary, który zainaugurował swoją działalność przed 30 laty, uroczystym czarterem w sali koncertowej elbląskiej szkoły muzycznej.

Tadeusz Kaszczyc, RC Elbląg

Fot. Paweł Jankowski

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.