Koncert charytatywny dla Michała

Koncert charytatywny dla Michała

Rotary Club Bartoszyce – Lidzbark Warmiński ma przyjemność zaprosić Państwa na koncert charytatywny, którego celem jest zebranie środków na dofinansowanie rocznego leczenia i rehabilitacji Mikołaja Radzikowskiego – dziesięcioletniego chłopca z Lidzbarka Warmińskiego. Uzdolnione muzycznie dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. W Lidzbarku Warmińskim, swoją ciężką pracą i poświęconym czasem bezinteresownie pomogą swojemu rówieśnikowi.

Ze względu na trudną sytuację pandemiczną a co za tym idzie reżim sanitarny koncert będzie dostępny on-line. Linki do odtworzenia koncertu zostaną udostępnione darczyńcom, którzy zechcą wesprzeć leczenie i specjalistyczną terapię Mikołaja. Koncert zostanie zarejestrowany  przez profesjonalnego operatora – Telewizję Kopernik z Olsztyna.

W imieniu wszystkich członków Rotary Club Bartoszyce – Lidzbark Warmiński zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o finansowe wsparcie celu tego interesującego charytatywnego projektu.

Każdemu Darczyńcy, który zechce wesprzeć leczenie Mikołaja nawet minimalną kwotą, zostanie drogą mailową udostępniony link z koncertem. Premiera wydarzenia jest zaplanowana na 11 lipca 2021 r., godz. 12:00. Wtedy też link zostanie uaktywniony w serwisie YouTube.

Wpłaty przyjmujemy na konto:
Rotary Club Bartoszyce-Lidzbark Warmiński
BNP Paribas o/Bartoszyce

Nr konta: 81203000451110000002766930

Tytuł przelewu: „Koncert dla Mikołaja Radzikowskiego”– darowizna ( oraz koniecznie adres e-mail osoby wpłacającej darowiznę).

Wpłacamy: minimum 20 zł/osoba fizyczna; min. 100 zł/firma, instytucja

Mikołaj Radzikowski – młody, pełen pasji, niezwykle sympatyczny dziesięciolatek. Mieszka z rodzicami i siostrą w Lidzbarku Warmińskim. Jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 4 w naszym mieście. Lubi jazdę rowerem i piłkę nożną. Na skutek niedotlenienia okołoporodowego Mikołaj wymaga stałej rehabilitacji oraz konsultacji lekarskich. Dotychczasowe zabiegi medyczno-terapeutyczne przynoszą bardzo dobre rezultaty i rokują na przyszłość całkowite wyleczenie chłopca, pod warunkiem systematycznej kontynuacji leczenia i specjalistycznych ćwiczeń. Rodzice Mikołaja starają się zapewnić synowi jak najlepsza opiekę, jednak ze względu na koszty rehabilitacji, nie wszystko mogą zrealizować. Nie możemy pozwolić na to, aby ich wieloletni wysiłek został zniweczony przez brak funduszy.

Aleksandra Górecka-Ostrowska, RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński

Fot. z arch. RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.