Komitet Międzykrajowy Polska-Turcja stał się faktem

Komitet Międzykrajowy Polska-Turcja stał się faktem

W dniach 10-13 maja w miejscowości Belek nieopodal Antalyi na tureckiej riwierze odbywała się konferencja jednego z największych na świecie Dystryktów Rotary D-2430. W konferencji wzięło udział ponad 600 rotarian. Już w drugiej sesji plenarnej wystąpił z prezentacją na temat działalności komitetów międzykrajowych na świecie, gość specjalny konferencji – PDG Andrzej Ludek, przewodniczący Światowej Rady Wykonawczej ICC.

Kulminacyjnym momentem Konferencji było, podczas uroczystej Gali 12 maja 2018, podpisanie certyfikatu o powstaniu ICC Polska-Turcja. Przewodniczącym sekcji tureckiej jest znany dziennikarz turecki i rotarianin Ferit Biznet, a polskiej sekcji Hasan Ciftci – Prezydent RC Gdańsk Centrum. Jako świadkowie tego aktu podpisy złożyli również obecni tam: Specjalny Przedstawicie Prezydenta RI na konferencję D-2430 Patrick Coleman, Były członek zarządu RI znany promotor ICC na świecie Safak Alpay, DG D 2430 Serdar Unlu oraz wspomniany już PDG Andrzej Ludek.

Proces tworzenia tego Komitetu trwał ponad półtora roku. W marcu tego roku gubernatorzy wszystkich trzech tureckich dystryktów wraz z krajowym koordynatorem ICC w Turcji podpisali wspólnie decyzję o powołaniu ICC Polska-Turcja i szefa sekcji tureckiej. Z naszej strony była to już niewielka formalność – dwa podpisy na umowie (gubernator J. Korczyński i krajowy koordynator ICC A. Ludek).

Hasan Ciftci
Przewodniczący ICC Polska-Turcja

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.