Kolejny rok za nami

Kolejny rok za nami

Minął 26 rok pracy charytatywnej Rotary Club Wolsztyn. Jak ten czas leci, jeszcze tak niedawno pisałem o przejęciu służby prezydenckiej w naszym klubie przez Zygmunta Gucze, a już 29 czerwca 2021 roku ciężar obowiązków z tym związanych przejął Tadeusz Karwatka.

W bardzo uroczystych okolicznościach i w obecności prawie wszystkich członków klubu oraz zaproszonych gości (niemal wszyscy zaszczepieni) łańcuch – symbol obowiązków prezydenckich – Zygmunt zawiesił na ramionach Tadeusza.

Kończąc swoją bardzo trudną, z oczywistych względów, kadencję, Zygmunt złożył sprawozdanie z pracy klubu w mijającym roku rotariańskim, wymieniając tylko ważniejsze przedsięwzięcia tj. zakup laptopów dla potrzebujących dzieci, zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozowania i leczenia powikłań po koronawirusie, przekazanie SP ZOZ w Wolsztynie aparatu do dezynfekcji pomieszczeń i specjalistycznej wagi ufundowanej przez Jerzego, naszego członka.

W ramach pomocy dzieciom na Ukrainie ufundowaliśmy też sprzęt rehabilitacyjny. W związku z tym, że jest to wydarzenie terenowe przeprowadziliśmy nasz tradycyjny rajd samochodowy z zachowaniem warunków sanitarnych.

Prezydencie Zygmuncie za ogrom Twojej pracy i zaangażowania w tym trudnym czasie przyjmij od nas wszystkich wyrazy szacunku, uznania i podziękowania. Byłeś odpowiednim przewodnikiem na te trudne czasy. DZIĘKUJEMY.

Prezydent w kadencji 2021/2022 Tadeusz Karwatka przejmując przewodnictwo naszego klubu, nakreślił plan pracy na swoją kadencję i obiektywnie muszę przyznać, że plan ten jest bardzo ambitny, ale do zrealizowania. Drogi Tadeuszu, wszystkiego co najlepsze i wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów.

Pandemia pokrzyżowała nam wszystkim różne plany, ale nadszedł wreszcie stosowny moment, aby godnie i w należytej oprawie wręczyć wielce zaszczytne wyróżnienia „Paul Harris Fellows” naszym koleżankom Beacie, Ewie i Sylwii oraz kolegom Jerzemu, Januszowi, Krzysztofowi i Rafałowi. O czekających na wyróżnionych odznaczeniach wiedzieli w klubie nieliczni dochowując tajemnicy, dlatego zaskoczenie koleżanek i kolegów było całkowite i z wyraźnym wzruszeniem odbierali przepiękne odznaki PHF. Ryszard Strąk uhonorowany został medalem „90 lat Rotary w Polsce 1931-2021”. Gratulujemy koleżankom i kolegom licząc na dalszą Waszą aktywność w pracach klubu – wszystkiego dobrego.

Krzysztof Piotrowski RC Wolsztyn

Fot. Roman Bauta, RC Wolsztyn

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.