RC Zamość

Miejsce spotkań:

Corner Pub
ul. Żeromskiego 6
22-400 Zamość

Tel.:

Brak

E-mail:

zamosc@rotary.org.pl

Strona WWW:

http://www.rotary.zamosc.pl

Prezydent

Zbigniew Andrzej Gumuliński

Sekretarz

Arkadiusz Gajewski

Skarbnik

Adam Budzyński