Kiszot na wspieram kulturę

Kiszot na wspieram kulturę

W roku 2019 przypada dwusetna rocznica urodzin wielkiego kompozytora, ojca polskiej Opery Narodowej – Stanisława Moniuszki.

Wrocławskie Towarzystwo Teatralne pragnie z tej okazji podjąć się zadania trudnego, acz nie niemożliwego – przywrócić Moniuszce należytą sławę, przywrócić jego dzieła do oryginalnych wersji i wprowadzić je na nowo do obowiązującego kanonu.

Nasz kolega rotariański, znakomity dyrygent, Stanisław Rybarczyk i świetny reżyser Roberto Skolmowski wraz z gronem współpracowników i artystów podjęli się realizacji i rejestracji krotochwili „Nowego Don Kiszota czyli stu szaleństw” z muzyką przywróconą do wersji urtekstowej Stanisława Moniuszki oraz librettem Aleksandra Fredry. Podejmujemy się realizacji pierwszego z cyklu planowanych projektów związanych z obchodami rocznicy.

Profesjonalne kostiumy i scenografia, wybitna reżyseria, opieka artystyczna na najwyższym poziomie zagwarantują unikatową jakość realizacji. Nagranie udokumentuje pokaz i pozwoli rozpowszechnić dzieło docierając do tysięcy odbiorców za pomocą tradycyjnych metod – pokazy na scenach w wybranych miastach na terenie całej Polski oraz najnowszej technologii – wydanie płyty.

Czyli – uzbierane środki zostaną przeznaczone na produkcję dodatkowej ilości płyt, które zostaną rozdystrybuowane do bibliotek i instytucji kultury oraz na dalsze pokazy spektaklu na żywo.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do przywrócenia Moniuszce należytego miejsca w świadomości społeczeństwa.

Realizacja spektaklu powstała na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju i jest jednym z pierwszych przejawów obchodów jubileuszu dwusetnych urodzin Moniuszki. Na zaproszenie szefa komitetu redakcyjnego nowej edycji Dzieł Wszystkich Stanisława Moniuszki działającego przy Polskim Wydawnictwie Muzycznym, prof. Remigiusza Pośpiecha, partytura zostanie włączona do niniejszej edycji.

Państwo również możecie zostać Mecenasami kultury!

Oto Link do naszej zbiórki, uprzejmie proszę o uruchomienie kontaktów i polecenie uwadze wszystkim Waszym przyjaciołom:

ZBIÓRKA

Janusz Klinowski
RC Wrocław Panorama

Fot. źródło http://wspieramkulture.pl/projekt/1549-Towarzystwo-Teatralne

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.