Jubileusz i diamenty w Janowie Lubelskim

Jubileusz i diamenty w Janowie Lubelskim

Klub Rotary Janów Lubelski rozpoczął już 31 rok funkcjonowania. W piątek 24 lipca w restauracji „Hetmańska” w obecności kolegów z Lublina i Zamościa odbyło się uroczyste przekazanie służby rotariańskiej.  Na kolejny rok prezydentem został kolega Tomasz Pietras. Gratulujemy. Klub powiększył się również o 3 nowych członków i obecnie liczy 14 osób. Dużym i miłym zaskoczeniem było przekazanie przez ustępującego prezydenta Wiesława Dubielisa nowego łańcucha klubowego na którym widnieją nazwiska wszystkich prezydentów klubu od 31 lat. Dziękujemy i przypominamy, że spotkania klubu odbywają się w każdą środę o godzinie 18.00 w Galerii Muzealnej przy ulicy Zamoyskiego 20. Chętnych do wspólnego działania – zapraszamy.

Klub Rotary w Janowie Lubelskim zaprasza także uzdolnioną młodzież z powiatu janowskiego do udziału w konkursie stypendialnym pt. „Janowskie diamenty”. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach: nauki humanistyczne (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie i języki obce), nauki ścisłe (matematyka, fizyka i informatyka) oraz nauki przyrodnicze (chemia, biologia i geografia). Ufundowaliśmy dla zwycięzców z poszczególnych kategorii, jednorazowe stypendia w wysokości po 2 000 zł każde. Do konkursu serdecznie zapraszamy młodzież z wyższych klas szkół podstawowych, legitymującą się osiągnięciami w nauce, szczególnie uczestników i finalistów olimpiad przedmiotowych i innych ponadregionalnych konkursów o charakterze naukowym. Ponadto będziemy zwracać uwagę na kreatywność, pomysłowość czy twórczość młodych ludzi. Konkurs będzie rozstrzygnięty do dnia 19.06.2021 r. przez profesjonalną społeczną komisję konkursową, kierowaną przez przedstawiciela klubu RC w Janowie Lubelskim. Celem konkursu jest promocja i pomoc uzdolnionej młodzieży aby dzięki dalszej nauce, rozwojowi intelektualnemu i kształtowaniu osobowości stała się janowskimi brylantami. Zwracamy się do dyrektorów szkół, wychowawców, nauczycieli i rodziców o propagowanie naszego konkursu i zgłaszanie kandydatów do końca maja 2021 r.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: prezydent Pietras (tel. 505 120 042), sekretarz Antoni Florczak (tel. 602 746 166)
lub osobiście w każdą środę o godz. 18 00 w Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim na spotkanie klubowe.

Antoni Florczak, RC Janów Lubelski

 

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.