Jubileusz 20-lecia Rotary Club Kraków Wanda

Jubileusz  20-lecia  Rotary  Club  Kraków Wanda

25 maja 2019 roku w pięknej oranżerii Dworu w Tomaszowicach k/o Krakowa rotarianie i ich przyjaciele uroczyście obchodzili Jubileusz 20-lecia Rotary Club Kraków Wanda.

Na ten wyjątkowy Jubileuszowy Charytatywny Piknik Rotariański przybyły delegacje partnerskich zagranicznych klubów : z RC Luebbecke-Westfalen (Herbert Rackob), RC Leipzig Alte Boerse (Prezydent Aleksander Warcus, Prezydent Elekt Gabrielle Goretzki i Past Prezydent Susanne Seiler wraz z grupą członków klubu), a także przedstawiciele przyjacielskiego klubu z RC Hilversum International Netherlands (Prezydent Elekt Cindy Paardenkoper, Fabienne Devoille France i Jan Pieter Brinkman). Dopisali rotarianie z krakowskich klubów : z RC Kraków, RC Kraków Wawel (z którym, jako klubem założycielskim łączą RC Kraków Wandę „związki rodzinne”), z RC Kraków Wyspiański, RC Kraków Centrum, RC Niepołomice Zamek, a także delegacja z RC Lublin Centrum oraz wielu wiernych przyjaciół Rotary.

Prezydent RC Kraków Wanda Irena Solecka-Szpejda przedstawiła w skrócie  20-letnią działalność klubu, przywołując słynne zdanie wypowiedziane podczas uroczystego Charter Day 3 lipca 1999 roku przez ówczesnego Gubernatora Leszka Gzellę, że „…pojawienie się klubu Pań to nie wyłom, a przełom w klubach Rotary”. Przypomniała Honorowego Członka klubu Prof. dr. hab Danutę Huebner, Ministra ds. Untegracji Europejskiej, Szefowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego w PE, Męża Stanu 2002 r.

Prezydent mówiła o głównych celach działalności klubu, którymi są : pomoc rodzinie, dzieciom i młodzieży , osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomoc uczącej się i studiującej młodzieży niepełnosprawnej, a także inwestowanie w młodzież w ramach międzynarodowej wymiany młodzieżowej. Przedstawiła efekty pomocy stypendialnej w ramach Funduszu „Podaj Dłoń”, który klub RC Kraków Wanda utworzył w 2002 roku  dla niepełnosprawnych studentów wyższych uczelni Krakowa (w okresie od 2002-2019 roku udało się pomóc ponad 30 studentom, którzy otrzymywali stypendium od II-V roku studiów, ukończyli je i pracują w różnych zawodach).

Wspomniała o opiece klubu RC Kraków Wanda nad Domem Dziecka w Sieborowicach k/o Krakowa, o współpracy z Fundacją Dziecko w Projekcie „RÓWNY START”- wyrównywania szans dla dzieci ze środowisk wiejskich, dla których organizowano wakacje i ferie zimowe oraz możliwość poznania Krakowa. O pomocy dla Świetlicy SOS Pijarów, opiekującej się dziećmi z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Także o wielu wspólnych rotariańskich akcjach pomocowych, do których włączał się również klub RC Kraków Wanda (jak np. pomoc powodzianom na Ukrainie, dzieciom ukraińskim na wakacjach w Polsce, poszukiwanie wody dla wioski w Peru, itp.).

Fundusze na tę działalność pozyskiwał RC Kraków Wanda z organizowanych 18 bali i pikników charytatywnych (dochód ponad 400 tys. zł), koncertów, a także z darowizn od sponsorów krajowych i zagranicznych oraz wpłat członkowskich. Tu należy wspomnieć o wieloletniej przyjaźni, współpracy i darowiznach od partnerskiego klubu RC Luebbecke Westfalen). Wspólnie z drugim partnerskim klubem RC Leipzig Alte Boerse klub pań zrealizował Matching Grant o wartości 21 tys. USD na pomoc dla Szpitala Rehabilitacyjnego Dla Dzieci w Radziszowie.

Prezydent RC Kraków Wanda Irena Solecka Szpejda szczególnie podkreśliła długofalowe działanie klubu na rzecz Rotariańskiego Programu Wymiany Młodzieży (od 2005 roku), z którego w latach 2005-2018 skorzystało ponad 30 licealistów. Młodzi wyjeżdżali do USA, Kanady, Brazylii, Meksyku i na Tajwan. Na ich miejsce przyjmowałyśmy i otaczały przez cały rok opieką uczniów z całego świata.

Współpraca z zagranicznym klubem RC Luebbecke Westfalen pozwoliła na realizację projektu miesięcznych zawodowych praktyk dla polskich studentów ; medycyny, architektury, inżynierii, zarzadzania i biznesu. Kilkudziesięciu polskich studentów poznawało w niemieckich ośrodkach pracę w swoich przyszłych zawodach , zyskując nowe spojrzenie i doświadczenie zawodowe. Od 2010 roku również dzięki niemieckim partnerom ponad 46 studentów uczestniczyło w Polsko-Niemiecko-Holenderskich Warsztatach Komunikacji  Międzykulturowej.

Na zaproszenie partnerskiego klubu  wyjeżdżały członkinie RC Kraków Wanda do Niemiec integrując się z kolegami, i spotykając się w tym czasie z naszymi studentami odbywającymi  praktyki.

Współpraca w projektach charytatywnych – to nie jedyne działanie RC Kraków Wanda. Członkinie klubu uczestniczyły w wielu rotariańskich spotkaniach integracyjnych, organizowanych przez różne kluby w Polsce i za granicą (np.  rajdy samochodowe, zawody narciarskie, wycieczki, rejsy, spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i kultury).

Klub RC Kraków Wanda, który w początkach działalności liczył 24 członkinie – obecnie liczy 11 Pań, z których 3 – to niezmienna „stara gwardia” z grupy założycielskiej : Małgorzata Bednarczyk, Hanna Grabowska-Pałecka oraz Irena Solecka-Szpejda. Klub dał także początek kolejnym dwóm klubom krakowskim : RC Kraków Centrum oraz RC Niepołomice Zamek.

W ciągu 20 lat 8 koleżanek otrzymało najwyższe odznaczenie rotariańskie – odznakę Paula Harrisa. Podczas VII Krakowskich Dni Integracji w 2012 roku RC Kraków Wanda został uhonorowany Nagrodą „Integralia” przyznaną przez rektorów krakowskich uczelni za wieloletnią działalność na rzecz niepełno-sprawnych studentów. Członkini RC Kraków Wanda – Bogusława Demel została Kawalerem Wawelskiego Dzwonu, a przez 4 kadencje pełniła funkcję Asystenta Gubernatora Dystryktu 2230. Od Prezydenta RP otrzymała również  Srebrny Krzyż Zasługi. Koleżanka Irena Solecka _Szpejda została Honorowym Członkiem organizacji RI YEP region EEMA – za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w regionie Europe –  Eastern  Mediterranean – Africa (wymiana młodzieży).

Wszystkie ważne działania klubowe dokumentowane są w prowadzonej przez 20 lat Kronice RC Kraków Wanda, ilustrowanej fotkami, wycinkami prasowymi, wpisami,  kierując się zasadą, że „…co nie zostało zapisane – nie istniało”.(kronikę prowadzi Hanna Grabowska-Pałecka). Pragniemy, aby nasza kronika była nie tylko pamiątką niezwykłych niekiedy spotkań i działań nie tylko dla członkiń klubu, ale też wkładem RC Kraków Wanda w ponad 70-letnią działalność ruchu rotariańskiego w Polsce.

Po zaprezentowaniu przez Prezydent RC Kraków Wanda – Irenę Solecką-Szpejda 20 –letnich osiągnięć klubu –były  gratulacje i podziękowania, a potem przyszedł czas na wspaniałą zabawę przy muzyce znakomitego zespołu BLUE TRANSFER pod kierunkiem  Mariana Mędrali, która trwała do późnej nocy. Jubileuszowy tort na 20-lecie RC Kraków Wanda zakończył podniosłą i radosną ceremonię….

Hanna Grabowska-Pałecka, RC Kraków Wanda

Fot. z arch. RC Kraków Wanda

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.