Janusz Klinowski (1945-2020)

Janusz Klinowski (1945-2020)

Wspominanie Kolegi, który jeszcze przed kilkoma dniami uczestniczył w spotkaniu Klubu, a dziś już Go nie ma, jest niesłychanie trudne. Wszystko zdawało się przemijać, natomiast stała obecność Janusza Klinowskiego, wieloletniego Sekretarza, wcześniej Prezydenta, wydawała się być rzeczą trwałą i w swej trwałości oczywistą. Kiedy przychodziliśmy na kolejne poniedziałkowe posiedzenia Klubu, Janusz już tam był, siedział zawsze na tym samym miejscu. Odnosiło się wrażenie, że jest tam cały czas, a tylko my się zmieniamy. Teraz wszyscy musimy zmierzyć się z faktem, że Janusza nie ma już wśród nas. Nie ma Go, wszakże jedynie fizycznie, pozostanie w naszej pamięci i w dobrym wspomnieniu tych, dla których zapoczątkował i zrealizował liczne projekty.

Janusz Klinowski przyszedł na świat 3 listopada 1945 roku w Tarnowie, gdzie Jego Mama odbywała staż w tamtejszym szpitalu. Ojciec, artysta plastyk, nauczał w szkole. Już w 1946 roku państwo Klinowscy przenieśli się do Wrocławia, bowiem dr Wanda Klinowska otrzymała propozycję współpracy od prof. Hanny Hirszfeldowej odbudowującej po wojnie wrocławska pediatrię.

Po maturze uzyskanej w IX Liceum Ogólnokształcącym stanął przed dylematem, czy poświęcić się kierunkom technicznym czy humanistycznym. Po rocznej przygodzie z Politechniką Wrocławską rozpoczął studia w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji. Późniejsze lata pokażą, że wybór był słuszny.

Swoją aktywność zawodową rozpoczął w prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, potem przez ponad trzydzieści lat związany był z Ośrodkiem Polskiego Radia i Telewizji na stanowisku Naczelnika Wydziału Produkcji, a następnie Dyrektora Ekonomicznego. Po zmianach ustrojowych i przekształceniu Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego w Polskie Radio Wrocław SA objął stanowisko wiceprezesa Zarządu. Przez ostatnie kilka lat przed przejściem na emeryturę pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przygoda Janusza z Rotary rozpoczęła się w roku 1995, kiedy współtworzył drugi wrocławski klub rotariański Wrocław Centrum. Po kilku latach, za namową Rafała Tabęckiego, zdecydował się przejść do najmłodszego, trzeciego klubu, jakim był i jest RC Wrocław Panorama. Przez lata pełnił w nim wiele funkcji, m.in. prezydenta VII kadencji (2005/2006), wielokrotnie sekretarza i oficera CICO. Od początku był odpowiedzialny za sprawy organizacyjno-prawne i ekonomiczne Klubu. Kolejni prezydenci podkreślali, że „mogą spać spokojnie” mając w zarządzie Janusza. Jego zaangażowanie i profesjonalizm jako sekretarza zostało zauważone i docenione przez władze Dystryktu, które ogłosiły Go Sekretarzem Roku. Działalność Janusza nie ograniczała się jednak tylko do pracy na rzecz Klubu czy społeczności lokalnej; swoją aktywnością wniósł wiele ożywienia zarówno w pracę naszej małej rotariańskiej rodziny, jak też całego ruchu Rotary. Zapamiętamy Go m.in. jako twórcę strony internetowej naszego Klubu, zresztą jednej z pierwszych w Polsce; pozostał jej administratorem do końca. Regularnie aktualizowana, stanowi nieocenioną dokumentację inicjatyw podejmowanych przez RC Wrocław-Panorama, jest ponadto kopalnią wiedzy na temat działalności Rotary International w Polsce i na świecie. Wielokrotnie była stawiana za wzór innym klubom w naszym Dystrykcie. Nie sposób przecenić Jego pracy dla dystryktalnego periodyku „Rotarianin”, któremu przez dziesięć lat służył swoją mądrością i wiedzą jako redaktor naczelny. To zapewne m.in. dzięki Jego zaangażowaniu prestiżowe pismo ukazujące się nakładem Oficyny Wydawniczej Mazur zostało zauważone na świecie. W 2007 roku „The Rotarian” poświęcił mu obszerny artykuł podkreślając, że wysoka jakość edytorska magazynu odzwierciedla status Dystryktu, w którym jest wydawany.

Janusz był pasjonatem fotografowania, był naszym klubowym paparazzi w najlepszym tego słowa znaczeniu. Zawsze wiedzieliśmy, że zadba o szczegółową dokumentację fotograficzną spotkań, to samo dotyczyło wydarzeń dystryktalnych. W tym miejscu pozwolę sobie na osobiste wspomnienie: kiedy przygotowywałem edycję książki upamiętniającej jubileusz 20-lecia Klubu, wielokrotnie doświadczyłem pomocy ze strony Janusza, który w swoim prywatnym archiwum liczącym dziesiątki tysięcy zdjęć chętnie wyszukiwał materiał potrzebny do realizacji tego ważnego przedsięwzięcia wydawniczego. Swoje ikonograficzne bogactwo publikacja zawdzięcza właśnie Jemu.

Za pracę na rzecz Rotary International Janusz został 4-krotnie uhonorowany medalem Paula Harrisa.

Do Jego pozazawodowych zainteresowań należało krótkofalarstwo. Dzień rozpoczynał od włączenia sprzętu, aby przenieść się na fale eteru. Można go było wówczas usłyszeć jako SP6RYE.

31 grudnia 2020 roku Janusz przegrał walkę z koronawirusem, a Jego radio umilkło na zawsze.

Dariusz Lewera, RC Wrocław Panorama

Fot. z arch. Dariusza Lewery, RC Wrocław Panorama

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.