IX Międzynarodowy Konkurs „Only Water”

IX Międzynarodowy Konkurs „Only Water”

19 marca 2022 roku odbyły się uroczyste obrady Jury IX Międzynarodowego Konkursu Międzykulturowe poszukiwania w sztuce „Only Water” w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.

Organizatorem konkursu był Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, a współorganizatorem Rotary International District 2231 Poland (Stowarzyszenie Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 International Dystrykt”) oraz Rotary Club Łódź.

Na konkurs wpłynęło: 47 prac w kategorii rysunek, 246 prac w kategorii malarstwo, 276 prac w kategorii plakat, 110 prac w kategorii fotografia i 33 prace w kategorii grafiki warsztatowej.

Przewodniczącym Jury był dr. hab. Sławomir Iwański – prof. zwyczajny, wykładowca Katedry filmu animowanego i efektów specjalnych Wydziału operatorskiego i realizacji telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Wiceprzewodniczący Jury: hab. Piotr Karczewski – prof. nadzwyczajny – Dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Członkowie jury: Grzegorz Kalinowski – Kierownik Pracowni Technologii Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Pavel Noga – ArtD. – doktor habilitowany, wykładowca Uniwersytetu Tomasa Bati w Zlinie (pracownia projektowania graficznego), Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Czechy i Sarka Dedkova (projektantka, ilustratorka, malarka) – pedagog na Gimnazjum Havirov, Czechy.

Honorowi członkowie jury: Wojciech Wrzecionkowski – gubernator dystryktu Rotary, Piotr Jankowski – gubernator elekt dystryktu Rotary, Maciej Taczalski – prezydent Rotary Club Łódź, Marcin Jaszyka – prezydent elekt Rotary Club Łódź i Andrzej Jaskólski – Prezes Allmendinger Sp. z o.o. Łódź, członek Rotary e-club Poland.

Członkowie honorowego Jury przyznali dwie nagrody: Gubernatora Dystryktu Rotary oraz nagrodę Prezydenta Rotary Club Łódź.

IX edycja konkursu była szczególna pod wieloma względami. Od początku istnienia konkursu Rotary Club Łódź funduje nagrody wyróżnionym uczniom. W tej edycji współorganizatorem i fundatorem nagród był także Dystrykt Rotary Polska.

Jesteśmy jako szkoła bardzo wdzięczni wszystkim dotychczasowym Prezydentom Rotary Club Łódź jak i dzisiejszemu Gubernatorowi Dystryktu Rotary Polska Panu Wojciechowi Wrzecionkowskiemu.

Edycja ta była wyjątkowa także pod względem ilości nadesłanych prac, która okazała się rekordowa ze wszystkich konkursów.

Temat „Only water” który powstał z inicjatywy Rotary okazał się problemem, który zainteresował ogromną liczbę młodych ludzi. Ich kreatywność w pracach i sposób pokazania jak ważna jest woda na świecie napawa nas wszystkich optymizmem.

Międzynarodowy Konkurs Only Water został zakończony wernisażem w galerii w łódzkim Monopolis. Wystawa jest dostępna do 12 maja br.

Komisarz konkursu, Piotr Izydorczyk

Fot. Andrzej Jaskólski, Rotary e-club Poland

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.