Islandzki Action Summit Rotary International

Islandzki Action Summit Rotary International

W dniach 13-18 września 2022 roku w stolicy Islandii Reykjaviku odbywał się Iceland 2022 Action Summit Rotary International. W licznych panelach dyskusyjnych, spotkaniach warsztatowych, seminariach szkoleniowych uczestniczyło kilkuset Rotarian ze stref 17, 18, 19 i 20 a.

W Instytucie wzięli udział znakomici goście. Był m.in. Prezydent Islandii Guðni Th. Jóhannesson, Prezydentka Rotary International Jennifer E. Jones, Dr Siddhartha Sankar Datta Regionaly Doradca ds. chorób profilaktycznych i programu szczepień, WHO/Europa, Amanda Ellis była ambasadorka ONZ a obecnie Dyrektorka w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji, Holger Knaack skarbnik Fundacji Rotary i Ian Henry Stuart Riseley Przewodniczący Fundacji Rotary.

W wydarzeniu uczestniczyło pięciu Rotarian z Polski. Byli to: PDG Barbara Pawlisz, PRID Piotr Wygnańczuk, Gubernator Piotr Jankowski, Gubernator Elekt Marek Wcisło i Dorota Wcisła Redaktor naczelna magazynu Rotary Polska.

Action Summit był okazją do wielu inspirujących rozmów. Rotarianie interesowali się także pomocą dla Ukrainy jaką świadczy polski Dystrykt.

Gubernator Piotr Jankowski zaprosił Prezydent Rotary International Jennifer Jones wraz z jej mężem na wspólną konferencję polskiego Dystryktu 2231 i Dystryktu 1940 Niemcy, która odbędzie się w maju przyszłego roku w Szczecinie.

Gubernator Elekt Marek Wcisło wziął udział w seminarium szkoleniowym dla gubernatorów elektów. Po tym szkoleniu otrzymał certyfikat z rąk samej Prezydent RI Jennifer Jones.

Wizyta w Rejkiaviku była również okazją do spotkań z lokalnymi klubami. Gubernator Piotr Jankowski wspólnie z PRID Piotrem Wygnańczukiem i DGE Markiem Wcisło wraz z grupą DG ze Szwecji, Danii, Norwegii, UK, Finlandii i Rotarian z Islandii odwiedzili Rotary Club Akraness. W spotkaniu uczestniczył burmistrz miasta Akraness, który przedstawił bardzo interesującą wizję rozwoju i funkcjonowania miasteczka Akraness. Według tej wizji elektryczność to 100% „zielona energia” z wykorzystaniem źródeł geotermalnych i unikatową technologią wyłapywania dwutlenku węgla z atmosfery.

PDG Barbara Pawlisz wspólnie ze mną spotkałyśmy się z Rotarianami z miejscowości Selfoss i w ramach działań na rzecz ochrony środowiska wzięłyśmy udział we wspólnym rotariańskim sadzeniu drzew. Islandia jest jednym z najsłabiej zalesionych państw świata, ale jednocześnie znajduje się też w czołówce krajów o najprężniejszym tempie zalesiania i zazieleniania nieużytków. Zalesienie w Islandii wynosi jedynie 1,5 % a same lasy są bardzo ubogie. Drzewostan wyspy jest niski i tworzą go głównie zarośla których wysokość w ponad 80 procentach nie przekracza 5 metrów.

Podczas tego wyjazdu odbyłyśmy także wizytę studyjną w malowniczo położonej Orka Natturunnar – jednej z największych elektrowni geotermalnych na świecie. Oprócz pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych właśnie w tym miejscu, dwutlenek węgla jest pompowany głęboko pod ziemię, gdzie przeobraża się w skałę. Szacuje się, że w ten sposób udaje się usunąć z atmosfery 4000 ton dwutlenku węgla rocznie i wtłaczać go głęboko w ziemię w celu mineralizacji, przyczyniając się do złagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Całemu Action Summit Rotary Interntional towarzyszyła wspaniała atmosfera. To wydarzenie wspaniale pokazuje, jaką siłę ma Rotary zarówno w kontekście prowadzonych działań, jak i w poszukiwaniu nowych rozwiązań, w myśl hasła przewodniego islandzkiej konferencji: Rozświetlając naszą drogę do jaśniejszej przyszłości.

Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Fot. z arch. Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.