Indie potrzebują naszej pomocy

Indie potrzebują naszej pomocy

Drogie Rotarianki, Drodzy Rotarianie,

Jak z pewnością jest Wam wiadomym z doniesień medialnych, na froncie walki z pandemią COVID-19, ostatnio, bardzo ciężko radzi sobie odległy od nas kraj – Indie. Pandemia, w tym kraju, już dawno wymknęła się spod kontroli. Brakuje lekarstw, łóżek w szpitalach i – co gorsza – tlenu, który stał się towarem na wagę złota. W Indiach codziennie rejestruje się prawie 250 tysięcy zakażeń koronawirusem.
Dodatkowo, ścisły lockdown powoduje dalsze ubożenie najbiedniejszych warstw społeczeństwa (niedożywienie, a w rezultacie bardzo prawdopodobny scenariusz klęski głodowej).

Zachęcam wszystkie Kluby by zechciały wyciągnąć pomocną dłoń tam, gdzie jest ona teraz tak bardzo potrzebna. Liczy się gest i chęć niesienia pomocy. Już nie raz to okazywaliśmy pomagając płonącej Australii i zniszczonemu eksplozją Bejrutowi.

Nasi przyjaciele z Rotary Club of Bombay Juhu Beach, za pośrednictwem RC Warszawa Józefów, zwracają się o pomoc w zakupie koncentratorów tlenu dla szpitala BSES MG Hospital w Andheri West, Mumbai.

Liczy się każdy datek. Rotary Klub Warszawa Józefów przekaże, do Indii, zebrane środki, które prosimy wpłacać, z dopiskiem INDIE, na rachunek bankowy Klubu w BNP PARIBAS:

06 1600 1462 1810 1899 8000 0001 (PLN)

w terminie do 15.05.2021 r.

W imieniu Zarządu Dystryktu przeznaczam, na ten cel, ekwiwalent 1000 dolarów USA z budżetowej rezerwy Gubernatora.
Wierzę mocno, że raz jeszcze wspólnym wysiłkiem wszystkich Klubów w naszym Dystrykcie będziemy w stanie okazać serce potrzebującym.
A za wszelką udzieloną pomoc – bardzo Wam dziękuję!

Janusz Koziński, Gubernator Dystryktu 2231 Polska

Fot.: pixabay.com

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.