Inauguracja nowej kadencji

Inauguracja nowej kadencji
5 lipca 2018 roku w Rotary Club Olsztyn, swoją inauguracyjną wizytę złożył Gubernator Dystryktu 2231 Rotary International kadencji 2018/2019 Łukasz Grochowski (członek Klub Rotary Warszawa-Żoliborz). Podczas tego wydarzenia dyrektor Rotary International PDG Piotr Wygnańczuk (członek RC Gdynia) przekazał mu łańcuch gubernatorski, który jest symbolem służby rotariańskiej.
 
RC Olsztyn jest w największym Klubem w Polsce i rodzimym Klubem ś.p. PDG Bohdana Kurowskiego – który był pierwszym Gubernatorem polskiego Dystryktu 2230 Rotary International w kadencji 1997/1998.
 
Gubernator Łukasz Grochowski otrzymał także obraz, który został podarowany ś.p. PDG Bohdanowi Kurowskiemu w chwili gdy obejmował stanowisko gubernatora. Obraz ten podarował Ireneusz Iwański (członek RC Olsztyn).
 
Gratulujemy nowemu Gubernatorowi i życzymy wielu sukcesów podczas całej kadencji.
Redakcja
 
Fot. Magdalena Maria Bukowiecka

Zobacz też

Wspracie słupskiego Oddziału Transplantologii

Wspracie słupskiego Oddziału Transplantologii

29 czerwca 2018 roku Rotarianie z RC Słupsk uroczyście przekazali na ręce  prezesa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Andrzeja Sapińskiego i inicjatora powstania Oddziału Transplantologii…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby.

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.