II Międzynarodowa Konferencja Pokojowa dla Interact

II Międzynarodowa Konferencja Pokojowa dla Interact

W dniach 22-27 marca odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Pokojowa zorganizowana przez Rotary Jelenia Góra Cieplice dla klubów Interact. W Karpaczu gościła młodzież z Izraela, Ukrainy, Niemiec oraz Interacty polskie z Grudziądza, Krakowa, Wrocławia i Kowar.

Pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu i wykładach inauguracyjnych wygłoszonych przez Adama Czajkowskiego członka RC Jelenia Góra Cieplice oraz Gubernatora Dystryktu Mariana Jerzego Korczyńskiego odbyła się integracyjna dyskoteka w pałacu Bukowiec. Już tam nawiązały się pierwsze znajomości, a młodzież dość szybko przełamała barierę językową. Najpopularniejszym tańcem okazała się belgijka.

Podczas drugiego dnia uczestnicy pokojowej konferencji udali się na zaproszenie Prezydenta Jeleniej Góry na spotkanie do miejskiego ratusza. W spotkaniu wziął także udział Bogusław Wojdak członek RC Jelenia Góra, który był jednym ze sponsorów słodkiej części konferencji. Pan Prezydent opowiedział gościom o przemyśle i strukturze gospodarczej Jeleniej Góry, a także o wielu ciekawostkach historycznych dotyczących miasta i całego regionu. Po obiedzie odbyły się warsztaty prowadzone przez dr Józefa Zapruckiego, w których młodzież, podzielona na cztery wielonarodowe grupy, pracowała nad zadanymi tematami.

Pierwsza grupa debatowała nad zagrożeniami dla pokoju na świecie. Ich zdaniem wojna jest najgorszą rzeczą, jaka może się wydarzyć. Uważają również, że większość konfliktów między państwami nie jest spowodowana rzeczywistymi problemami, a jedynie chęcią pokazania przez światowych przywódców ich wyższości i znaczenia.

Druga grupa miała za zadanie wskazanie organizacji lub procesów społecznych, które mogą doprowadzić do promowania pokoju na świecie. Dzięki temu zadaniu młodzi ludzie mogli się dowiedzieć, jakie tego typu organizacje działają na terenie Polski, Ukrainy, Izraela i Niemiec.

Trzecia grupa omawiała problem utrzymania pokoju. Wzięli pod uwagę ideę podzielenia Europy na regiony, a nie państwa. Grupa opowiedziała się za tym, aby nie utrzymywać granic między państwami, za to skupić się na regionalizacji danych obszarów.

Ostatnia, czwarta grupa przygotowała „Przewodnik 7 kroków do utrzymania  pokoju”. Według młodzieży pierwszym krokiem, który ludzie powinni zrobić, jest otwarcie się na innych. Następnymi są wzajemne poznawanie się i szanowanie różnic, przyjmowanie od siebie pomysłów i tworzenie z nich coś nowego. Bardzo ważne jest również uczenie się od siebie nawzajem i bycie uczciwym. Te idee zostały entuzjastycznie przyjęte przez pozostałe grupy. Na koniec padły słowa G. W. F. Hegla: „Z historii narodów możemy się nauczyć, że narody nic się z historii nie nauczyły”, dorośli usłyszeli również piękną deklarację, że ta młodzież z kilku krajów ze świadomością i entuzjazmem zamierza „walczyć” o pokój.

Trzeciego dnia uczestnicy konferencji udali się do Kowarskich sztolni, w których poznali część ciekawej historii uranowej naszego regionu. Następnie udali się do Western City w Ścięgnach, gdzie czekało na nich mnóstwo atrakcji w stylu dzikiego zachodu. Mieli także okazję obejrzeć spektakl westernowy oraz pokaz tańca Indiańskiego. Po obiedzie odbyły się warsztaty zdobienia Wielkanocnych pisanek. Miejscowa artystka, Pani Bożena Wojtczak uczyła zdobienia jajek poprzez malowanie farbami akrylowymi, natomiast Pani Joanna Dumin – tradycyjną metodą wykorzystującą pszczeli wosk. Uczestnicy byli zachwyceni i chętnie próbowali swoich zdolności artystycznych. W trakcie malowania, antropolog kultury Henryk Dumin wygłosił wykład na temat polskich tradycji wielkanocnych, z których większość była dotąd nieznana nawet niektórym polskim uczestnikom konferencji.

W trakcie warsztatów młodzież została również poproszona o przygotowanie plakatu pokojowego. Po ustaleniu wspólnej koncepcji, na plakacie znalazło się słowo POKÓJ w języku angielskim, ukraińskim, polskim i hebrajskim.

Czwarty dzień rozpoczął się od prezentacji każdego klubu Interact dotyczących podejmowanych przez nich działań w ciągu ostatniego roku. To potwierdziło, jak wielką moc mają młodzi ludzie, jak wiele w nich entuzjazmu oraz chęci do działania i niesienia pomocy innym. Niedzielne popołudnie młodzież spędziła w galerii handlowej. Wieczór w pensjonacie znów pokazał, że młodzi ludzie umieją się bawić, ale i rozmawiać na bardzo poważne tematy.

W poniedziałek, czyli piątego dnia członkowie klubów przyjechali do Kowar – najpierw zwiedzili Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska – poznając historię regionu, następnie siedzibę Stowarzyszenia Miłośników Kowar, a na deser zawędrowali do Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Tam obejrzeli kilka filmów o szkole i mieście, uzupełnili stracone podczas wycieczki kalorie, a na koniec podczas zwiedzania szkoły trafili do sali tanecznej, gdzie znów mogli ćwiczyć ulubione od kilku dni tańce – belgijkę, chocolate, makarenę, a szkolny informatyk zorganizował krótką sesję zdjęciową. Po południu młodzież zwiedziła Chatę na głowie w Miłkowie, a wieczorem znów wspólnie bawiła się, rozmawiała, tańczyła.

Niesamowite wrażenie na naszych gościach wywarł leżący w Karpaczu śnieg. Większość z nich widziała go po raz pierwszy. Niejednokrotnie goście z Izraela wyciągali pozostałych uczestników konferencji z łóżek prosząc o wspólne zabawy śnieżkami oraz lepienie bałwanów. Ostatniego dnia odbyły się gorące, burzliwe i smutne pożegnania. I żal, że te dni spędzone w uśmiechu i wzajemnym słuchaniu były zdecydowanie za krótkie. Uczestnicy konferencji nawiązali niesamowite przyjaźnie, które mają zamiar utrzymać jeszcze przez długi czas. Wszyscy mają nadzieję na ponowne spotkanie za rok.

Autorzy: Katarzyna Jaworska (członek Interact Jelenia Góra Cieplice) i Anna Szablicka (opiekun Interact w szkole).

Zdjęcia: Elżbieta Zakrzewska- Prezydent Klubu Jelenia Góra Cieplice, opiekun Interactu z ramienia RC

Zobacz też

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.