Historia rotariańskim kołem się toczy

Historia rotariańskim kołem się toczy

Czas szybko płynie i już niedługo Rotary w Polsce obchodzić będzie jubileusz swojego 90-lecia. Pierwszy w Polsce Rotary Club Warszawa zarejestrowany został w 17 lutego 1931 roku. W ciągu kilku następnych lat powstawały kluby w kolejnych miastach: Łódź 1933, Kraków 1933, Katowice 1934, Gdynia 1934, Bielsko 1935, Lwów 1935, Pabianice 1938, Cieszyn 1939. W czasie wojny Kluby zostały zawieszone, a po jej zakończeniu władze socjalistyczne zabroniły działalności niezależnych organizacji i stowarzyszeń. Rotary wróciło do Polski dopiero po 50 latach, kiedy Warszawski Klub Rotariański został przyjęty do Rotary International 30 czerwca 1989 roku. W marcu 2006 roku Prezydent RI uznał ciągłość istnienia Rotary w Polsce przesyłając na ręce Prezydenta Warszawskiego Klubu Rotariańskiego życzenia z okazji 75 rocznicy powstania.

Dlatego właśnie nasz Klub, z okazji 30. rocznicy reaktywacji, ale przede wszystkim 90. rocznicy obecności Rotary w Polsce, podjął się zebrania przedwojennych i powojennych, rozproszonych historii nie tylko Warszawskiego Klubu Rotariańskiego ale także całego polskiego ruchu rotariańskiego. Idea ta przyświecała nam w pracach nad publikacją Warszawski Klub Rotariański 1931-2018 Service Above Self zawierającą wiele materiałów źródłowych, którą w ubiegłym roku oddaliśmy do druku.

Dzięki tej lekturze możecie poznać założycieli RC Warszawa oraz wszystkich jego członków na koniec 1937 roku, a także statut przedwojennego Klubu. Dowiecie się jak przed wojną przebiegały spotkania i kiedy oraz gdzie odbyło się ostatnie spotkanie RC Warszawa. Poznacie osoby, dzięki którym doszło do reaktywacji Warszawskiego Klubu Rotariańskiego, jego wszystkich Prezydentów, a także obecnych członków, którzy piszą dlaczego zdecydowali się być Rotarianami. Przeczytacie o najważniejszych projektach realizowanych przed wojną oraz na przestrzeni ostatnich 30 lat, w tym o słynnych piknikach w Aleksandrowie, o wymianie młodzieżowej, z której skorzystało ponad 600 polskich i zagranicznych uczniów oraz prowadzonej przez wiele lat hipoterapii dla dzieci z porażeniem mózgowym. Historię naszego Klubu oraz Rotary w Polsce i polskiego Dystryktu przedstawiamy na tle historii i osiągnięć Rotary International. Dzięki temu z naszej publikacji dowiecie się również, że nazwa Rotary International została przyjęta dopiero w 1931 roku, koło zębate uznane zostało przez Rotary za swój znak w 1923 roku, a program wymiany młodzieżowej zainicjowany w 1927 roku w Nicei. Znajdziecie też informacje, kiedy ustanowiono odznakę Paul Harris Fellow, kiedy dopuszczono kobiety do członkostwa w klubach Rotary i czy Rotarianie byli na Księżycu?

Publikacja jest bogato ilustrowana przedwojennymi i współczesnymi zdjęciami dokumentującymi najważniejsze wydarzenia w historii Warszawskiego Klubu Rotariańskiego oraz historii Rotary w Polsce.

Zapraszamy wszystkich na obchody 90-lecia Warszawskiego Klubu Rotariańskiego w roku 2021 które jednocześnie stanowić będą obchody dzięwięćdziesięciolecia ruchu rotariańskiego w Polsce.

Publikację Warszawski Klub Rotariański 1931-2018 Service Above Self rozesłaliśmy już do wszystkich Klubów Rotary w naszym Dystrykcie, ale można ją zamawiać indywidualnie kontaktując się z sekretarzem Warszawskiego Klubu Rotariańskiego pod adresem: rposyniak@gmail.com.

Paweł Grotowski,Warszawski Klub Rotariański

Materiały i zdjęcia z arch. Warszawskiego Klubu Rotariańskiego

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.