Gunnar Fjellander – odszedł wielki Przyjaciel polskiego dystryktu Rotary z lat 90

Gunnar Fjellander – odszedł wielki Przyjaciel polskiego dystryktu Rotary z lat 90

Gunnar Fjellander – odszedł wielki Przyjaciel i „Ojciec Chrzestny” polskiego dystryktu Rotary z lat 90.

Podczas szkolenia GETS w Rydze, z przykrością dowiedziałem się od mojego szwedzkiego kolegi, Gubernatora Elekta D-2390, że w kwietniu 2016 r., w wieku 92 lat w Malmö w Szwecji zmarł Gunnar Fjellander – wielki Rotarianin, przez kilka lat odpowiedzialny z ramienia Rotary International za rozwój Rotary w Polsce – współtwórca polskiego Dystryktu 2230 w roku 1997.

Gunnar dorastał w Hjärup i ukończył studia w Kristianstad. Po służbie wojskowej zdecydował się wstąpić do kolegium nauczycielskiego w Lund, gdzie poznał również swoją późniejszą żonę Brittę. W 1960 roku został najmłodszym nauczycielem w szkole w Kirseberg. Był od początku wysoko ceniony zarówno przez kolegów jak i uczniów za swoją pracę i wiedzę. W 1979 roku Gunnar został zastępcą dyrektora szkoły w Malmö i był nim, aż do przejścia na emeryturę w 1988 r.

W 1964 roku przyłączył się do nowo założonego Klubu Rotary Malmö Kirseberg, którego prezydentem był w kadencji 1972-73. Talent organizacyjny Gunnara, etyka, umiejętności pedagogiczne i zdolności przywódcze pozwoliły mu w późniejszych latach brać na siebie wiele wyzwań w myśl motta Rotary „Służba innym ponad korzyść własną”. W kadencji 1989-90 był Gubernatorem Dystryktu 239 (później 2390), a następnie pełnił wiele innych ważnych misji na arenie międzynarodowej Rotary.  Był m.in. delegatem do Rady Legislacyjnej RI oraz specjalnym przedstawicielem prezydenta RI na dystryktalnych i międzynarodowych konferencjach Rotary International.

Ukoronowaniem służby rotariańskiej Gunnara była powierzona mu w latach 90-tych ubiegłego wieku, funkcja Specjalnego Pełnomocnika RI ds. Rozwoju Rotary w Polsce. Dzięki swojej charyzmie i wspaniałej osobowości, zdolnościom mentorskim i otwartości, Gunnar nie tylko kierował procesem tworzenia struktury Rotary w naszym kraju, ale szybko zyskał sobie wśród polskich Rotarian powszechną sympatię i szacunek. Dzięki jego misji w roku 1997 r. udało się doprowadzić do inauguracji pierwszego powojennego dystryktu w Europie Środkowo-Wschodniej, jakim był polski Dystrykt 2230.

Uroczystość inauguracji polskiego Dystryktu 2230 w 1997 roku. Gunnar Fjellander nakłada łańcuch pierwszemu Gubernatorowi Dystryktu Bohdanowi Kurowskiemu.

Był mentorem i doradcą wszystkich pierwszych polskich gubernatorów, ze ś.p. Bohdanem Kurowskim na czele, a także „prostym nauczycielem” rotariańskiego fachu dla wielu z nas, Rotarian i Rotaraktorów uczestniczących w początkach rozwoju naszego ruchu w Polsce.

Gunnar Fjellander był emanacją spokoju, praworządności, rzetelności, przyjaźni, wewnętrznej integralności i szczerości – choć minęło już tyle lat od kiedy widziałem go po raz ostatni, to mam to bardzo głęboko w pamięci i w sercu. Gunnar chciał i dawał nam przykład, abyśmy też umieli być tacy jako Rotarianie.

DGE Łukasz Grochowski
RC Warszawa Żoliborz

Przemówienie Gunnara Fjellandera z okazji inauguracji Dystryktu 2230 w Warszawie 28 czerwca 1997

Fot.z arch. Marka Turkowskiego (RC Olsztyn)

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.