Gubernator z wizytą na Konwencji Okręgu 121 Polska LCI

Gubernator z wizytą na Konwencji Okręgu 121 Polska LCI

Gubernator Dystryktu 2230 Barbara Pawlisz, na zaproszenie Gubernatora Okręgu Zdzisława Ryszkowskiego, wzięła udział w cześci oficjalnej XXV Konwencji Okręgu 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions, która odbyła się 14 maja 2016 roku w Hotelu Omega w Olsztynie.

W Konwencji Okręgu 121 Polska wzięli udział m. in. senator RP Jerzy Wcisła, poseł na Sejm RP Urszula Pasławska, wiceprezydent miasta Olsztyna Jarosław Słoma, przedstawiciel Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Ryszard Wasiński, Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości Henryk Błaszczyk, a także przedstawiciele zagranicznych Okręgów Lions.

W swoim przemówieniu Gubernator powiedziała, że Lioni i Rotarianie to wspólnoty bliźniacze, które od ponad stu lat podejmują wiele działań na rzecz lokalnych społeczności i szerokiej idei humanitaryzmu. Poprzez wiele programów realizowanych przez te organizacje, zbudowały one trwałe związki łączące je we wspólnej idei służenia innym. Kuby Lions i Rotary często wspierają się nawzajem będąc znakomitymi partnerami w zakresie przewodzenia wspólnym projektom w swojej działalności humanitarnej, czego wspaniałym przykładem jest choćby odsłonięta niedawno makieta Pomnika poległych stoczniowców, przeznaczona dla osób niewidomych i zainstalowana przy Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Projekt ten zrealizowany został przez Rotary Club Gdańsk Sopot Gdynia i Lions Club Gdańsk Gedania.

Gubernator przypomniała także o tym, że w marcu 1997 roku organizacje Rotary International i Lions Clubs International podpisały proklamację, w której czytamy m. in. „porwani szlachetnym entuzjazmem i gorliwością Lions Clubs International i Rotary International łączą się i proklamują ducha wolontaryzmu, który stanowi najwyższy wyraz troski i współczucia, ponieważ służy całej ludzkości.”

Bardzo energetyczne i pozytywne wystąpienie Gubernator zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Dorota Wcisła
RC Elbląg Centrum

Zobacz też

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.