Walne Zgromadzenie w Grudziądzu

Walne Zgromadzenie w Grudziądzu

13 listopada w Hotelu Rudnik w Grudziądzu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Federacji Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International. W obradach wzięło udział 31 delegatów klubów oraz szereg osób pełniących funkcje w Dystrykcie.

Gubernator Barbara Pawlisz otworzyła obrady i powitała wszystkich zgromadzonych. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Adam Czajkowski z RC Jelenia Góra – Cieplice.

Organizatorami Walnego Zgromadzenia Członków Federacji była Gubernator Dystryktu wraz z Zarządem Federacji Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International, a gospodarzem obrad był klub Rotary Grudziądz Centrum.

Zgromadzeni w drodze głosowania jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe Federacji za okres od 02.01.2014 do 30.06.2015, wykonanie budżetu za okres od 01.07.2014 roku do 30.06.2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Federacji za okres 02.01.2014 do 30.06.2015. Przyjęto także absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków za rok 02.01.2014 do 30.06.2015 oraz udzielono absolutorium dla Gubernatora Aleksieja Kożenkina za kadencję 2014‐2015.

Po głosowaniach nad powyższymi uchwałami Gubernator Barbara Pawlisz przedstawiła propozycje zmian do budżetu bieżącej kadencji 2015/2016 oraz propozycję rekalkulacji składki za II półrocze kadencji 2015‐2016. Zmiany obejmowały m. in. obniżenie składki rocznej w związku oraz przeznaczenia środków z nadwyżek budżetowych uzyskanych w latach poprzednich na stworzenie wewnętrznej strony internetowej przeznaczonej dla Rotarian. Obie propozycje uchwał także zostały przyjęte przez Zgromadzenie.

Zgromadzenie poprzez głosowanie przyjęło także zmiany w statucie, niezbędne w celu likwidacji Dystryktu 2230 a utworzenia Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” w kadencji 2016/2017.

Z aprobatą zgromadzonych nie spotkał się jedynie projekt uchwały w sprawie stworzenia Funduszu Pomocowego dla Rotarian. Ta uchwała nie została przyjęta.

Na zakończenie Gubernator Barbara Pawlisz wręczyła za specjalne zasługi na rzecz Dystryktu najwyższe rotariańskie odznaczenie Paul Harris Fellow – Mieczysławowi Ligęzie z RC Jelenia Góra Cieplice. Uczestnicy spotkania przyjęli to wyróżnienie gromkimi brawami.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Adam Czajkowski zamknął obrady.

Dorota Wcisła
RC Elbląg Centrum
Fot. Karol Otto i Dorota Wcisła

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.