Grant Globalny dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Grant Globalny dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński rozpoczął w maju 2019 roku prace nad nowym Grantem Globalnym dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Głównym celem projektu jest poprawa rehabilitacji niemowląt z dysfunkcjami neurologicznymi, a co za tym idzie modernizacja i wprowadzenie nowoczesnych metod terapeutycznych oraz przeszkolenie personelu w Gabinecie Hydroterapii na Oddziale Rehabilitacji dziecięcej i Terapii Matki.

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej i Terapii Matki w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach istnieje od 25 lat. Na terenie Oddziału znajduje się 14 łóżek dla dzieci ze schorzeniami neurologicznymi od chwili urodzenia do 18 roku życia oraz tyle samo miejsc dla rodziców lub opiekunów.  Od roku 2015 do chwili obecnej na Oddziale hospitalizowano 1174 dzieci z różnych rejonów Polski, Obwodu Kaliningradzkiego, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Chin.

Głównym zadaniem pracy Oddziału jest wczesna diagnostyka i terapia usprawniająca dzieci wykazujące opóźnienia lub nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym i zaburzony rozwój motoryczny.

Na Oddziale stosowane są następujące terapie: terapia metodą Vojty, ćwiczenia metodoą NDT Bobath, ćwiczenia ogólnorozwojowe, plastrowanie dynamiczne (kinesiology taping), laseroterapia, okłady parafinowe, elektrolecznictwo, światłolecznictwo, hydroterapia (masaż wirowy), terapia logopedyczna, terapia zajęciowa i psychologiczna.

Opiekę nad pacjentami sprawuje odpowiednio przeszkolony zespół terapeutyczny. Z dzieckiem może nieodpłatnie przebywać i uczyć się samodzielnego wykonywania zaleconej terapii każda osoba, która się nim zajmuje. Terapeuci uczą rodziców lub opiekunów należytej pielęgnacji, karmienia i  usprawniania dziecka po powrocie do domu.

Niestety Oddział potrzebuje remontu i modernizacji oraz wprowadzenia nowoczesnych metod terapeutycznych i przeszkolenia personelu. Grant obejmie modernizację i wprowadzenie nowoczesnych metod terapeutycznych oraz przeszkolenie personelu w Gabinecie Hydroterapii w Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej  i Terapii Matki.

W ramach Grantu planowane jest zakupienie m. in.: szklanej tapety akwarium (200x300cm), wanny do kąpieli (podwyższona, obudowana 140x70cm)  + Ozonomatic, wanny do masażu wodnego małych dzieci i niemowląt na kółkach, wanny do masażu wodnego dużej z dyszami, podnośnika sufitowego, projektora + tarcz, zestawu nagłaśniającego do muzyki i łóżka kąpielowego na kółkach o długości 150 cm.

Szacowana wartość Grantu wyniesie 200 000 PLN / 52 500 USD.

A oto prezentacja naszego projektu Global Grantu w formacie pdf do pobrania:

RC Bartoszyce -GG1990493-prezentacja

Zapraszamy wszystkie Kluby do współfinansowania naszego Grantu – naszego Wspólnego Grantu!

Stanisław Andrzejewski, RC Bartoszyce Lidzbark-Warmiński

Fot. z arch. RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.