Global Grant dla terapii dzieci

Global Grant dla terapii dzieci

30 września 2019 uroczyście zakończyliśmy trwające około trzy lata starania o Rotary Global Grant, w ramach którego zaopatrzyliśmy Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie w sprzęt do terapii integracji sensorycznej.

„Dzieje Global Grantu były dość wyboiste.” – opowiada nasz klubowy kolega Jan Markiewicz, który niestrudzenie od początku do końca nad nim pracował  – „Początki projektu wsparcia dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie przypadają na zmiany w Rotary dotyczące grantów i zasad ich finansowania. Mieliśmy doświadczenie w aplikowaniu i realizacji Matching Grantów, natomiast w przypadku Global Grantów sporo się zmieniło. Zasadniczym problemem dla nas było zgromadzenie odpowiednich funduszy, co trwało ponad rok. Nie było wtedy wielu chętnych klubów do realizacji naszego projektu. Niestety pierwsza aplikacja na Global Grant o numerze 1640902 nie uzyskała akceptacji TRF. Po otrzymaniu potwierdzenia z Klubów Rotary, że podtrzymują chęć uczestnictwa w naszym projekcie poprzednio deklarowanymi kwotami, podjęliśmy kolejną próbę napisania nowej aplikacji, ale ze względu na moje intensywne zajęcia zawodowe tworzenie wniosku trwało dłużej niż powinno. Po wymianie wielu argumentów i wyjaśnień oraz po licznych telefonach z TRF, Global Grant 1758469 otrzymał zielone światło do realizacji. W tym miejscu chciałbym podziękować za wsparcie Past Gubernatorowi Jurkowi  Korczyńskiemu, koledze Jankowi Lisieckiemu oraz kolegom z niemieckich Klubów Rotary.”

„Wiedzieliśmy, że nie możemy się poddać” – potwierdza nasz klubowy kolega Krzysztof Lewiński, który cały czas wspierał Janka w jego staraniach. Krzysiu dwanaście lat temu jako pierwszy odwiedził szkołę, zaprzyjaźnił się z jej personelem i stopniowo poznawał potrzeby terapeutyczne uczniów. To właśnie Krzysztof zainicjował wieloletnią współpracę pomiędzy RC Sopot a szkołą, która przynosi coraz więcej owoców.

Sprzęt do terapii integracji sensorycznej i rehabilitacji w ramach Global Grantu nr 1758469 ma wartość 140 tysięcy złotych. Zakup został sfinansowany przez naszych partnerów w projekcie: Rotary Club Berlin-Zitadelle, Rotary  Club Gdynia Orłowo, Rotary Club Lübeck-Burgtor, Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße, Rotary Club Rostock, Rotary Club Sopot oraz Dystrykt 1940 i Dystrykt 2231.

Serdecznie wszystkim dziękujemy w swoim imieniu i w imieniu potrzebujących dzieci.

Specjalne podziękowania należą się naszemu wspaniałemu, niestety nieżyjącemu już Przyjacielowi i  Honorowemu Członkowi RC Sopot, doktorowi Richardowi Pyritz’owi, któremu zawdzięczamy pozyskanie do projektu zaprzyjaźnionych Klubów Rotary i Dystryktu 1940 z Niemiec. Właściwie bez Richarda szczęśliwe zakończenie nie byłoby możliwe. Przekonany przez RC Sopot o potrzebie realizacji tego Global Grantu dołożył wszelkich starań, aby można go było sfinalizować.

W dniu oficjalnego podpisania umowy przekazania sprzętu nie kryliśmy wzruszenia. Nasze wysiłki się opłaciły i nareszcie uczniowie szkoły mogą korzystać z terapii integracji sensorycznej. Umowę podpisali: Iwona Goślicka, Dyrektor ZSS nr 5 i Ryszard Sadowski, Prezydent RC Sopot. W uroczystości udział wzięli między innymi: Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Sopotu oraz Rainer Voss, Rotarianin zaangażowany w ten projekt i były (do lipca 2019) Burmistrz Ratzeburga, miasta partnerskiego Sopotu. Rainer Voss otrzymał z rąk Dyrektor Goślickiej uroczy upominek w postaci kominka aromaterapeutycznego, wykonanego własnoręcznie przez uczniów szkoły, jako podziękowanie za wsparcie projektu.

Do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Właściwie wszystkie te dzieci mają mniejsze lub większe problemy z zaburzeniami w zakresie  odczuwania i reagowania na informacje dostarczane za pośrednictwem wszystkich zmysłów z otoczenia i własnego ciała. Zdrowe dziecko sprawnie się porusza, prawidłowo odbiera bodźce z zewnątrz i zachowuje się stosownie do sytuacji. Dziecko chore albo nadmiernie reaguje na bodźce, co nazywa się nadwrażliwością sensoryczną, albo charakteryzuje się obniżoną reaktywnością na bodźce, w wyniku czego ma niedobór wrażeń sensorycznych. W zależności od rodzaju zaburzeń dzieci mają szereg problemów utrudniających im normalne życie, jak na przykład: problemy z koncentracją uwagi, niezgrabność ruchową, słabe napięcie mięśniowe, zbyt dużą ruchliwość, brak umiejętności planowania sekwencji zwykłych czynności, problemy z nauką nowych umiejętności ruchowych, jak jazda na rowerze, problemy z nauką czytania, pisania i rysowania, nadwrażliwość na dotyk, hałas i światło i w związku z tym unikanie niektórych zabaw, czynności i miejsc, czy nadmierne poszukiwanie wrażeń i skłonność do ryzykownych zabaw. Dzieci te często uważane są za niegrzeczne i nie umiejące się zachować. Poszukują dodatkowych stymulacji lub unikają bodźców, co znacznie utrudnia im funkcjonowanie w społeczeństwie.

Sprzęt do terapii integracji sensorycznej ma stymulować układ nerwowy w ten sposób, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiadania na bodźce płynące ze środowiska dziecka i ciała. Do terapii wykorzystuje się różnego rodzaju piłki, wałki, materace, platformy, klocki, drabinki, huśtawki, trampolinki, tablice świetlno-dźwiękowe, kolorowe lub wibrujące elementy. Wyboru konkretnego sprzętu do nabycia w ramach Rotary Global Grantu dokonaliśmy wspólnie z terapeutami szkoły i po zasięgnięciu opinii międzynarodowych ekspertów.

W ramach projektu na nowo została zaprojektowania sala doświadczania świata – miejsce, w którym uczniowie szkoły stymulują rozwój zmysłów i doświadczają niecodziennych doznań sensorycznych. Doposażone zostały także szkolne obiekty sportowe, takie jak siłownia i sala gimnastyczna, aby wszechstronnie i w rożnym otoczeniu wpływać na rozwój integracji. Szkoła otrzymała także nowoczesny sprzęt do diagnozy i analizy chodu, który będzie dostarczał informacji o postępach w rehabilitacji ruchowej uczniów.

Współpraca pomiędzy RC Sopot i Zespołem Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie trwa już wiele lat. Efektem tej współpracy było zagospodarowanie szkolnego podwórka w terapeutyczny sprzęt do zabaw, urządzenie rehabilitacyjne Rotor oraz indywidualne wsparcie dwóch uczniów: jednego w całkowicie dostosowany do potrzeb elektryczny wózek, drugiego w aparat słuchowy.

Ewa Skibińska, RC Sopot

Zdjęcia: Mart dizajn Marta Domańska

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.