Global Grant dla SOSW w Lidzbarku Warmińskim

Global Grant dla SOSW w Lidzbarku Warmińskim

Global Grant realizowany przez RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński dedykowany jest Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Lidzbarku Warmińskim. Tytuł Grantu to: „Doskonalenie wspierania rozwoju BEL (podstawowe wykształcenie i umiejętność czytania i pisania) i zdolności poznawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych w Lidzbarku Warmińskim przy użyciu nowoczesnych metod edukacyjnych”. W ramach tego projektu zakupiono urządzenia do rehabilitacji m. in. tzw. sal doświadczania świata, integracji sensorycznej, zestawy komputerowe i zestawy laptopów do sal logopedycznych dla nauczycieli i uczniów, stół interaktywny dla przedszkolaków, piec komorowy do pracowni ceramicznej, urządzenia do szycia (krosna i maszyny dziewiarskie), sprzęt gospodarstwa domowego i inne. Łączna wartość Grantu wyniosła 41 377 dolarów.

Oficjalne prace nad Grantem rozpoczęliśmy 1 grudnia 2018 r. Planowane zakończenie przewidywane było na 31 grudnia 2019 r. Życie skorygowało jednak nasze ambitne zamiary, ale można stwierdzić, że Global Grant, jest od maja 2020 r. gotowy do oficjalnego oddania.

Nim jednak do tego doszło nasza współpraca trwająca około 15 lat, odbywała się poprzez wspólne wydarzenia sportowe jak: turnieje tenisa stołowego czy spotkania świąteczne połączone z wręczaniem paczek od Świętego Mikołaja. Byliśmy i jesteśmy uczestnikami życia codziennego wychowanków Ośrodka. Mając na uwadze i obserwując potrzeby już w maju 2010 r. dzięki RC Lingen (Dystrykt 1850) i RC Bartoszyce Lidzbark Warmiński, dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim mogą korzystać z sali integracji sensorycznej i sprzętu rehabilitacyjnego. Za tę sumę wyposażyliśmy plac zabaw oraz sale doświadczania świata (sale, w których dzieci mogą się bezpiecznie bawić i jednocześnie ćwiczyć zmysły zapachu, dotyku, słuchu i wzroku). Kupiliśmy również sprzęt rehabilitacyjny. Był to nasz pierwszy matching grant, którego koszt wynosił 35 tys. dolarów.

Rozpoczynając prace nad drugim Global Grantem – we wrześniu 2017 roku musieliśmy przeprowadzić rozmowy z zaprzyjaźnionymi klubami jak: RC Lingen / Ems, RC Bersenbruck Altkreis, aby dowiedzieć się czy poprą finansowo nasz projekt. Przygotowaliśmy identyfikacje potrzeb i stworzyliśmy wstępny plan wyglądu i założeń projektu. Na zakończenie procesu wprowadzania projektu w życie pozostała kwestia szkoleń z terapii ADHD, biofeedbackiem i innych, które w obecnej sytuacji będą musiały być przeprowadzane on-line. Mamy nadzieję, że i z tym sobie poradzimy. Czekamy niecierpliwie na rozwój sytuacji abyśmy mogli godnie i oficjalnie zakończyć drugi Global Grant z udziałem zaproszonych gości.

10 lutego 2016 roku Fundacja Rotary International zatwierdziła Grant Globalny GG1527004, prowadzony przez RC Bartoszyce oraz 3 kluby z Polski, 2 kluby z Niemiec i jeden klub z Litwy dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku na ogólną kwotę 42.200,00 dolarów. Przedmiotem grantu było wyposażenie pralni w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku oraz szkolenie wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim w nauce zawodu: obsługa urządzeń pralniczych. Był to nasz pierwszy Global Grant.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim istnieje ponad 40 lat. W chwili obecnej obejmuje edukacją i wychowaniem 70 osób w wieku od 3 do 25 lat z głębszą lub głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Wśród nich aż 16 posiada niepełnosprawność sprzężoną, 6 porusza się na wózku inwalidzkim.

W ramach Ośrodka funkcjonują: przedszkole specjalne, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy, grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego, internat, obejmujący całodobową opieką uczniów spoza Lidzbarka Warmińskiego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest od lat organizatorem licznych wydarzeń o zasięgu powiatowym i wojewódzkim np. Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, Przegląd Teatralny Wielki Teatr Małych Aktorów, liczne konkursy plastyczne. Ośrodek posiada międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga za działalność ekologiczną, certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie oraz certyfikat Bezpieczna Szkoła. Placówka posiada doświadczenie w pracy w ramach projektów unijnych, pozyskujemy liczne środki pozabudżetowe, które wykorzystywane są do wzbogacania bazy Ośrodka oraz organizacji zajęć dodatkowych np. wyjazdów na basen, dogoterapii, rehabilitacji ruchowej. Placówka stale współpracuje i stara się realizować działania na rzecz lokalnej społeczności. Wyroby ceramiczne SOSW są rozpoznawalne w całym powiecie i stały się ich wizytówką. Od wielu lat organizują bezpłatne pokazy teatralne dla uczniów szkół podstawowych gminy Lidzbark Warmiński, otaczają specjalistyczną opieką dzieci od 1 do 6 lat, u których wykryto deficyty rozwoju z całego powiatu w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Dobrze jest pomagać tak potrzebnej społecznie placówce.

Wiesław Ostapowicz, RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.