Gdansk

Gdansk

herb-gdanska_designGdańsk (lat. Gedanum, germ. Danzig) – a port city in Poland, situated on the Baltic Sea at the mouth of the Motława to Vistula on the Gulf of Gdansk. Center of cultural, scientific and economic of northern Polish, the capital of Pomerania. Gdańsk with 500 000 inhabitants occupies sixth place in Poland in terms of population, and in terms of area, together with Gdynia and Sopot creates Tricity with 1 million inhabitants, making it the largest town in Pomerania, North Polish. It is one of the oldest Polish cities, with over a thousand years of history.

Gdańsk has monuments of architecture, it operates in many cultural centers and institutions. He was also a royal city and Hanseatic, in the XVI was the richest in the Commonwealth. The first mention of Gdańsk comes from 997 years, and this was often assumed by convention as the beginning of the history of the city, although since the seventh century there was a fishing village.

Gdańsk is considered for the symbolic place of the outbreak of World War II and the beginning of the fall of communism in Central Europe. Gdańsk has values a priceless architectural and urban downtown, has one of the most valuable monuments in Poland. Important monuments of Gdansk are located (Old Town Hall, Artus Court, the Great Mill, church St. Catherine), mainly along the Royal Route representative street of Gdansk – Long. On it there is also a St. Mary’s greatest medieval brick church in Europe. To interesting places in Gdansk include also Westerplatte, and to Olive, where the cathedral complex. Sights of Gdansk are located on the European Route of Brick Gothic.

Tourists are attracted by the unique old town, nice beaches and a rich cultural life. The stormy history of the city known both prosperity and times of war disasters. Today the city is experiencing a new period of prosperity. For guests arriving crowd at the market with a fountain in Gdansk keen same god of the seas and oceans Neptune.

Gdańsk is a large economic center on the Baltic Sea. It has a port of Gdańsk and North Port, and a number of shipyards. He also has industry precise, electronic and IT. In Gdansk, its headquarters has 14 universities. studying a total of 80 thousand students (in the Tri-City 97 thousand), which makes the Gdańsk, is one of the largest academic centers in Poland. Gdańsk is one of the largest cultural centers of Poland. They operate here cinemas, theaters, opera, philharmonic orchestra. In the city hosting the prestigious festivals and events ranging from Shakespeare Festival, the Fairs St. Dominica, to the Festival of Humor and organized by the European Solidarity Centre an interdisciplinary festival of All About Freedom Festival. Gdansk International Fair Co. implement 20 projects its own exhibitions per year (including five on an international scale such as the International Fair of Amber – AMBERMART and AMBERIF). The Exhibition Centre MTG SA is held annually around 25 events organized by other operators (such as trade shows, seminars, conferences).

Gdańsk is situated at the crossroads of traffic routes north-south. Located within the city, the airport Gdańsk-Rębiechowo is the fourth (after Warsaw, Krakow and Katowice) in terms of volume of passenger traffic airport in Poland. Serving passengers in 47 domestic and international lines. Gdańsk has a large sea port, which is also the largest Polish port. From which regularly hosts White Fleet cruises, in cruise routes. In New Port also has a passenger terminal, from where ferries leave to the other ports of the Baltic Sea. In Gdansk will host football matches during Euro 2012 tournament.

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.