Gashena – pomoc w leczeniu zaćmy

Między 15 lutym a 4 marca tego roku Klub Rotary Szczecin wspólnie z Klubem Rotary Bernau z Niemiec wykonał 450 operacji usunięcia zaćmy w miejscowości Gashena w północnej Etiopii.

Była to już nasza druga akcja pod hasłem ETHIOPIA CATRACT PROJECT. Poprzednia była przeprowadzona samodzielnie przez nasz klub w 2012 roku, w trakcie tej akcji wykonaliśmy 385 operacji. Tak więc łącznie wykonaliśmy ponad 800 operacji. Naszym partnerem w Etiopii ponownie był etiopski okulista dr Alemu Kerie oraz zespół oddziału okulistycznego szpitala w Woldiya.

Gashena położona jest na płaskowyżu 3200 m n.p.m. na skrzyżowaniu dróg krajowych. Jedna z nich odchodzi do pobliskiej Lalibeli, jednego z cudów świata, znanej z kościołów wykutych w skałach – objętych opieką UNESCO.

Pomimo zdobytego doświadczenia z pierwszej akcji, projekt był dużo trudniejszy. Wynikało to w głównej mierze z problemem w zaopatrzenie w leki i opatrunki oraz trudami logistycznymi w trakcie tak dużego przedsięwzięcia w terenie słabo zurbanizowanym.

Same operacje trwały tydzień, natomiast były one poprzedzone dwu tygodniową akcją informacyjną prowadzoną przez ośrodki zdrowia i lokalną administrację państwową – w trakcie której trwał nabór pacjentów. Po zakończonych operacjach pacjenci byli zapraszani na wizytę w przypadku powikłań pooperacyjnych.

Podczas naszej lutowej akcji zoperowaliśmy szesnastoletnia dziewczynę niewidomą od urodzenia z powodu zakażanie okołoporodowego. Zabieg trwał 10 minut. Następnego dnia po zdjęciu opatrunków, dziewczyna wróciła do domu gdzie po raz pierwszy ujrzała swoich bliskich. Warto było ponieść wszystkie trudy 😉 chociażby tylko dla tej jednej operacji, a przecież wykonaliśmy ponad czterysta.

Z arch. RC Szczecin
Źródło: http://www.rotary.szczecin.pl/aktualnosci_html45.php

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.