Rotariańskie Osobowości Roku Warmii i Mazur

Rotariańskie Osobowości Roku Warmii i Mazur

W piątek 20 stycznia 2023 roku, w auli Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyła się 28 gala „Osobowość Roku Warmii i Mazur” Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu i Charytatywny Bal Rotary Club Olsztyn. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz Oleksandr Plodystyi, konsul generalny Ukrainy w Gdańsku.

W trakcie uroczystości Rotary Club Olsztyn wyróżniło statuetkami trzy osobowości, związane z Rotary, za pomoc dla Ukrainy.

Statuetkę odebrali:

  •  Małgorzata Smieszek-Leszczyńska (organizatorka 13 konwojów humanitarnych dla Ukrainy, członkini honorowa RC Olsztyn),
  •  Evelyna Jelec (Rotary Club Giżycko, organizatorka konwojów humanitarnych),
  • dr Łukasz Grabarczyk (Rotary Club Olsztyn, lekarz który ratował życie poszkodowanym żołnierzom i cywilom ukraińskim).

Podczas Balu Charytatywnego zostały przeprowadzone liczne licytacje. Dochód będzie przeznaczony na fundusz stypendialny RC Olsztyn, wspierający młodych, utalentowanych ludzi z Warmii i Mazur.

Prezydent Rotary Club Olsztyn Daniel Dragański powiedział podczas wydarzenia:

Widzimy wiele osób, które przyszło z pozytywnym nastawieniem po długiej przerwie spowodowanej pandemią. Jest to jedno z niewielu dużych spotkań, na którym spotykają się osoby ze świata biznesu, kultury i sztuki.

Oleksandr Plodystyi, konsul generalny Ukrainy w Gdańsku podkreślił:

 – Dla mnie to zaszczyt być obecnym na gali. Warmia i Mazury przyjęły setki tysięcy uchodźców z Ukrainy. Pomagacie i wspieracie. Praktycznie nie ma tygodnia, aby jakiś konwój humanitarny nie wyjechał z tego regionu. To jest niezbędna w tych czasach pomoc dla Ukraińców.

Łukasz Staniszewski, RC Olsztyn

fot. Rafał Zdziebłowski

Zobacz też

Spotkanie narciarskie Rotary Polio Livigno

Spotkanie narciarskie Rotary Polio Livigno

Drodzy Rotarianie, Drogie Koleżanki,  Koledzy  i  Przyjaciele Rotary, mam przyjemność zaprosić wszystkich Rotarian i przyjaciół Rotary na spotkanie narciarskie w…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.