Elbląski Klub Rotary dla Ukrainy

Elbląski Klub Rotary dla Ukrainy

W  lipcu br. Elbląski Klub Rotary, przy wykorzystaniu środków z  Grantu Nr DRG 0531066, uzupełnionych funduszami własnymi, udzielił wsparcia finansowego i rzeczowego dla przebywających w Elblągu 30 dzieci z rodzin ukraińskich uchodźców.

W ramach tej akcji Klub dofinansował koszty zakwaterowania i wyżywienia dzieci.  Wartość tego projektu to 53.400 zł, w tym 5.400. zł. to wkład własny Klubu. Wcześniej EKR udzielił tej grupie dzieci pomocy rzeczowej, m.in. poprzez zakup całorocznych karnetów na basen oraz upominków.  W czasie uroczystego przekazania grantu wręczono także, zakupiony przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu komputer, który będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych w świetlicy prowadzonej dla ukraińskich dzieci przez Fondazione Umanitaria Amore Mio. W grudniu 2023 roku Klub po raz kolejny dofinansował koszty utrzymania i wyżywienia ukraińskich dzieci, a także ufundował świąteczne prezenty na łączną kwotę ponad 10 tys. zł.

Elbląski Klub Rotary, od dnia wybuchu wojny, przekazał  dla Ukrainy, przy współpracy z zaprzyjaźnionym Rotary Club Tarnopol (miasto partnerskie Elbląga), pomoc rzeczową w różnej formie w o wartości ponad 184 tys. (m.in. leki, aparaturę medyczną, środki higieniczne, odzież, obawie, itp.).

Realizację powyższych aktów humanitarnej pomocy Klub zawdzięcza, obok wspomnianego Grantu Nr DRG 0531066, zarówno ofiarności członków Klubu, jak też darowiznom Przyjaciół Klubu. Godzi się podkreślić, że znaczną część tych darowizn stanowią środki pieniężne i rzeczowe od zaprzyjaźnionego RC Leer w Niemczech. Kolejny projekt wsparcia dla walczącej Ukrainy, także z udziałem finansowym RC Leer, jest aktualnie w fazie przygotowania.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania, w imieniu własnym oraz ukraińskich beneficjentów naszej akcji humanitarnej.

Tadeusz Kaszczyc, RC Elbląg

Fot. Edward Jaremczuk i Tadeusz Kaszczyc

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.